Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-3179
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes "Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja" 1.3. reformu un investīciju virziena "Pielāgošanās klimata pārmaiņām" 1.3.1.2.i. investīcijas "Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā" īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
26.06.2023.
22-TA-1823
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes "Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja" 1.1. reformu un investīciju virziena "Emisiju samazināšana transporta sektorā" 1.1.1.r. reformas "Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana" 1.1.1.3.i. investīcijas "Pilnveidota veloceļu infrastruktūra" īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
17.01.2023.
21-TA-1144
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes "Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja" 1.1. reformu un investīciju virziena "Emisiju samazināšana transporta sektorā" 1.1.1.r. reformas "Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana" 1.1.1.2.i. investīcijas "Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas valstspilsētas sabiedriskā transporta sistēmā" 1.1.1.2.i.1. pasākuma īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
LTRK
17.04.2023.
23-TA-1471
Eiropas Kiberdrošības kompetenču centra 2021.—2027. gada plānošanas perioda grantu programmas "Mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju kiberdrošības transformācija" īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
15.02.2024.
22-TA-981
Eiropas Kiberdrošības kompetenču centra 2021.–2027. gada plānošanas periodā pārvaldīto grantu vadības likums
Likumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
13.07.2022.
22-TA-3620
Eiropas Kiberdrošības kompetenču centra 2021.–2027. gada plānošanas perioda grantu projektu ieviešanas, vadības, uzraudzības un kontroles noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
15.02.2024.
22-TA-612
E-lietas uzraudzības padomes nolikums
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
22.03.2022.
22-TA-613
E-lietas platformas datu apstrādes noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
22.03.2022.
21-TA-334
E-lietas koplietošanas risinājumu platformas likums
Likumprojekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
24.09.2021.
22-TA-2341
E-lietas datu arhivēšanas noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
21.11.2022.
22-TA-2641
Dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu veterināro (veselības) sertifikātu izsniegšanas kārtība
Noteikumu projekts
Iesniegts
Zemkopības ministrija
17.05.2024.
21-TA-187
Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības plāns 2022.-2023.gadam
Plāna projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
25.07.2022.
22-TA-93
DZēst
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Veselības ministrija
22-TA-2538
Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
04.09.2023.
22-TA-321
Dzelzceļa ritošā sastāva reģistrācijas kārtība
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
16.02.2022.
22-TA-3350
Dzelzceļa ritekļu reģistrācijas kārtība
Noteikumu projekts
Atsaukts
Satiksmes ministrija
FM, TM
05.12.2022.
08.12.2022.
23-TA-1625

Dzelzceļa ritekļu reģistrācijas Eiropas ritekļu reģistrā kārtība
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
16.04.2024.
23-TA-386
Dzelzceļa kravu izvietošanas, nostiprināšanas un pārvadāšanas tehniskie noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
26.06.2023.
23-TA-1656
Dzelzceļa ekspluatācijas noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
24.10.2023.
2021-TA-333 (DV)
DV. Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Ārlietu ministrijai vēstniecības Amerikas Savienotajās Valstīs ēku rekonstrukcijas un nomas maksas izdevumu segšanai"
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Ārlietu ministrija
2021-TA-334 (DV)
DV. Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Ārlietu ministrijai Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības Apvienoto Nāciju Organizācijā ēkas Amerikas Savienotajās valstīs nomas maksas izdevumu segšanai"
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Ārlietu ministrija
2020-TA-527 (DV)
DV. Informatīvais ziņojums "Par 2019.gadā veiktajām darbībām ar valsts materiālajām rezervēm"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
2020-TA-1908 (DV)
DV. Informatīvais ziņojums "Informācijas telpas drošība un mediju atbalsta politika"
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Kultūras ministrija
21-TA-457
Drošības noteikumi Jaunsardzes centra organizētajās nodarbībās un pasākumos
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
08.04.2022.
22-TA-3376
Drošības konsultantu (padomnieku) noteikumi bīstamo kravu autopārvadājumu un dzelzceļa pārvadājumu jomā
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
31.05.2023.