Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-1948 (DV)
Par vidējās klases helikopteru nomaiņu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
21-TA-524
Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam
Likumprojekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
13.10.2021.
21-TA-941
Par Vides politikas pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam
Pamatnostādņu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
12.08.2022.
24-TA-376
Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Klimata un enerģētikas ministrijas reorganizāciju.
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, KEM, LDDK, TM, VK
22.05.2024.
29.05.2024.
22-TA-1154
Par vēstules projektu Satversmes tiesai lietā Nr. 2022-06-03
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
14.04.2022.
23-TA-3158
Par vēlēšanu procesu nodrošināšanai nepieciešamo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, resursu apjomu un ilgtermiņa vīziju
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
29.01.2024.
21-TA-887
Par vēja parka “Kurzeme” un elektropārvades kabeļu koridora laukumu (CA, CB, CC) noteikšanu Latvijas Republikas iekšējos jūras ūdeņos, teritoriālajā jūrā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Klimata un enerģētikas ministrija
AM, FM, SAM, TM, VARAM
04.01.2022.
11.01.2022.
22-TA-1196
Par vēja parka "Rietumi" un elektropārvades kabeļu koridora laukuma "KA" noteikšanu Latvijas Republikas iekšējos jūras ūdeņos, teritoriālajā jūrā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Klimata un enerģētikas ministrija
25.08.2022.
22-TA-2773
Par vēja parka "E5O" un elektropārvades kabeļu koridora laukumu "K5O" un "K5O-1" noteikšanu Latvijas Republikas iekšējos jūras ūdeņos, teritoriālajā jūrā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā
Rīkojuma projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Klimata un enerģētikas ministrija
24-TA-1010
Par vēja elektrostaciju parku izveides procesu valstī
Ministru Kabineta vēstules projekts
Pieņemts
Klimata un enerģētikas ministrija
26.04.2024.
23-TA-1016
Par vēja elektrostaciju ierīkošanas iespējām nacionālās nozīmes lauksaimniecības teritorijās
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Zemkopības ministrija
01.12.2023.
23-TA-2415
Par veselības nozarei papildus piešķirto finansējumu 2023. gadā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
26.09.2023.
23-TA-2690 (IP)
Par Veselības ministrijas pasākumiem gatavībai CBRN situācijai vai to draudu gadījumā izpildi
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Veselības ministrija
22-TA-3659
Par veselības aprūpes pasākumiem Covid-19 izplatības ierobežošanai un seku mazināšanai 2023. gadā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
20.12.2022.
22-TA-3285
Par Veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanas plānā onkoloģijas jomā 2022.–2024. gadam iekļauto SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" un VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" pasākumu īstenošanai nepieciešamā finansējuma izlietojumu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
09.12.2022.
23-TA-3157
Par Veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanas plānā onkoloģijas jomā 2022.–2024. gadam iekļauto SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" un VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" pasākumu īstenošanai nepieciešamā finansējuma izlietojumu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
27.12.2023.
21-TA-932
Par veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu valsts obligātās veselības apdrošināšanas ietvaros
Konceptuālā ziņojuma projekts
Atsaukts
Veselības ministrija
FM, IEM, LLPA, LM, TM
01.11.2021.
04.11.2021.
23-TA-2079
Par veselības aprūpes pakalpojumu eksporta attīstības plāna 2019.-2023. gadam izpildi un priekšlikumiem nākamajiem nosakāmajiem mērķiem un rīcībai to sasniegšanai
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
25.10.2023.
22-TA-1806
Par veselības aprūpes nozares iziešanu no Covid-19 izraisītās krīzes 2021/22. gada rudens/ziemas periodā un gatavošanos 2022/23. gada rudens/ziemas scenārijiem
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
13.07.2022.
22-TA-1198
Par veselības aprūpes nodrošināšanas infrastruktūras attīstības investīciju stratēģiju 2021.-2027. gadam
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
06.07.2022.
21-TA-1692
Par Ventspils novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Jūras ceļš” pārņemšanu valsts īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
22.01.2022.
23-TA-1538
Par Ventspils brīvostas pārvaldes likvidāciju
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
31.08.2023.
23-TA-2180
Par veiktajiem un plānotajiem uzlabojumiem, lai nodrošinātu pasažieru satiksmi no Daugavpils uz Rīgu, kā arī citiem problēmjautājumiem saistībā ar sabiedriskā transporta satiksmes nodrošināšanu un iespējamajiem risinājumiem
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Satiksmes ministrija
06.09.2023.
21-TA-474
Par veiktajiem pasākumiem vides piekļūstamības sekmēšanai valsts un pašvaldību iestādēs
 
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Labklājības ministrija
AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, LLPA, LPS, PKC, SAM, TM, VARAM, VK, VM, ZM, ĀM
19.10.2021.
26.10.2021.
23-TA-686
Par veicamajiem pasākumiem sabiedriskā transporta pakalpojumu kompensācijas apjoma samazināšanai
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Satiksmes ministrija
24.05.2023.