Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-2602
Par turpmāko augstākās izglītības finansēšanu
Konceptuālā ziņojuma projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Izglītības un zinātnes ministrija
21-TA-1687
Par Tukuma novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Naftas vads Polocka-Ventspils 424 km”, “Naftas vads Polocka-Ventspils 426 km” un “Naftas vads Polocka-Ventspils 428 km” pārņemšanu valsts īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
22.01.2022.
21-TA-292
Par transportlīdzekļa vadīšanu apreibinošu vielu ietekmē sodītas personas uzvedības korekcijas programmas noteikumi
 
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
17.11.2021.
22-TA-2278
Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2023. gada budžeta apstiprināšanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
23.08.2022.
21-TA-1783
Par tiesu ekspertīžu institūta reformas gaitu un turpmāk veicamajiem pasākumiem
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Tieslietu ministrija
08.03.2022.
22-TA-1171 (IP)
Par Tieslietu ministrijai papildu nepieciešamo finansējumu 2023., 2024. un 2025. gadā  vienreizējām investīcijām iekšējās drošības stiprināšanas pasākumu īstenošanai saistībā ar plaša mēroga Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu un pieaugošiem ģeopolitiskiem riskiem
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Tieslietu ministrija
22-TA-124
Par tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu izglītības sistēmas pilnveidi
Konceptuālā ziņojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
06.02.2022.
22-TA-3080
Par tiesiskā regulējuma problēmjautājumiem saistībā ar mantas piekritību valstij un valstij piekritīgo mantu
Konceptuālā ziņojuma projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
EM, IEM, LPS, LZNP, LZTIP, TM, VARAM, ZM
26.10.2022.
14.11.2022.
22-TA-1862 (DV)
Par tiesas sprieduma izpildi
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
22-TA-2682
Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas misijā Irākā (NATO Mission Iraq)
Saeimas lēmumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
30.09.2022.
22-TA-775
Par telpu Ezermalas ielā 28, Rīgā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Latvijas Mazpulki"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
15.04.2022.
21-TA-1694
Par Talsu novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Bērzu ceļš”, “Apvedceļš”, “Mazais degumu ceļš” un “Degumu ceļš” pārņemšanu valsts īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
22.01.2022.
22-TA-1182
Par Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālo plānu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
06.07.2022.
22-TA-2911
Par stāvlaukuma pie Lilastes paplašināšanu, kā arī nobrauktuves pludmalē ierīkošanu, un tiem nepieciešamo atmežošanu nekustamajos īpašumos "Valsts mežs 8052" (zemes vienības kadastra apzīmējums 80520010055) un "Ziemeļu iela 28" (zemes vienības kadastra apzīmējums 80520010022), Carnikavas pagastā, Ādažu novadā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LPS, TM, ZM
24.11.2022.
08.12.2022.
21-TA-838
Par starptautiskās palīdzības pieprasīšanu 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
27.10.2021.
21-TA-244
Par starpreģionu sadarbības programmas URBACT IV 2021.–2027. gadam projektu
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, KNAB, LDDK, LLPA, LM, LPS, LTRK, PKC, SAM, TM, VK, VM, ZM, ĀM
05.11.2021.
12.11.2021.
22-TA-2975 (DV)
Par starpposma novērtējumu par Zemessardzes paaugstinātas gatavības apakšvienību ieviešanas gaitu
Informatīvais ziņojums
Izskatīts
Aizsardzības ministrija
22-TA-723
Par starpinstitucionālas darba grupas izveidi vienotas nacionāla līmeņa e-lietas koncepcijas un vienotās e-lietas arhitektūras īstenošanai un attīstībai, kā arī turpmākai e-lietas pārvaldības mehānisma īstenošanai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
22.03.2022.
22-TA-2024
Par speciālās izglītības iestāžu tīkla izvērtējumu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
18.10.2022.
22-TA-991
Par sociālo uzņēmumu darbību un attīstību laika posmā no 2020.gada 1.aprīļa līdz 2022.gada 1.aprīlim
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Labklājības ministrija
07.06.2022.
22-TA-2102
Par sociālās korekcijas izglītības iestādes „Naukšēni” likvidāciju
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
VK
12.07.2022.
22-TA-3308
Par sniegto laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu pārstrādātā darba apjomu ambulatorajā veselības aprūpē 2022.gadā un priekšlikumiem pārstrādes apjoma segšanai
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM
02.12.2022.
09.12.2022.
22-TA-1157
Par Smiltenes novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Autoceļš A2 Vecpalsa" Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā pārņemšanu valsts īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
02.06.2022.
22-TA-2778
Par Skultes sašķidrinātās dabasgāzes termināli
Likumprojekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
28.09.2022.
22-TA-2320 (IP)
Par situāciju energoapgādes nozarē
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ekonomikas ministrija