Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
24-TA-980
Par valsts zemes vienības nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Finanšu ministrija
22.05.2024.
22-TA-1121 (DV)
Par valsts vienoto interneta plūsmu apmaiņas punktu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
24-TA-51 (IP)
Par valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām, kas virzāmas sākotnējam publiskam piedāvājumam
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
21-TA-1606
Par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta īstenoto ugunsdrošības uzraudzību būvniecības jomā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
29.07.2022.
23-TA-1722
Par valsts tiešās pārvaldes iestāžu biroja telpu optimizācijas iespējām
Konceptuālā ziņojuma projekts
Pieņemts
Valsts kanceleja
05.07.2023.
22-TA-1982
Par valsts sporta budžeta līdzekļu administrēšanas kārtību no 2023. gada 1. janvāra
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, LIZDA, LKSSA, LOK, LRVK, LSFP, LSIIDP, PKC, TM, ZM
22.08.2022.
29.08.2022.
23-TA-2354
Par Valsts sekretāru 2023. gada 14. septembra sanāksmes protokollēmumu (prot. Nr. 28 2. §) "Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu""
Iebilduma projekts par protokollēmumu
Pieņemts
Finanšu ministrija
21.09.2023.
23-TA-1269 (IP)
Par Valsts sekretāru 01.12.2022. sanāksmes protokollēmuma "Par dokumentiem ar lietojuma ierobežojuma statusu" (prot. Nr. 39 3. §) 3. punktā dotā uzdevuma izpildi
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Valsts kanceleja
22-TA-918
Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” pamatkapitāla apmaksas kārtību augstas gatavības projekta (dienesta viesnīcas ēkas pārbūve Augusta Deglava ielā 41B, Rīgā) īstenošanai
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
04.04.2022.
23-TA-3155
Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" projekta Nr.8.1.3.0/16/I/012 "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros" pilnu pabeigtību
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
28.12.2023.
22-TA-563
Par Valsts robežsardzes un Valsts policijas amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
22.02.2022.
22-TA-2044
Par Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalību Eiropas Savienības Novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
01.07.2022.
23-TA-926
Par Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
26.04.2023.
24-TA-398
Par Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
22.02.2024.
24-TA-305
Par Valsts reģionālās attīstības aģentūras reorganizāciju un turpmāko attīstību
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
24.05.2024.
24-TA-299
Par Valsts reģionālās attīstības aģentūras reorganizāciju
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
20.05.2024.
22-TA-1535
Par valsts prasību pret Rojas ostas pārvaldi dzēšanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
21.06.2022.
23-TA-2736 (IP)
Par Valsts policijas, Valsts robežsardzes un Finanšu izlūkošanas dienesta amatpersonu (darbinieku) prēmēšanu par viņu tiešās darbības rezultātā atklātiem un novērstiem noziedzīgiem nodarījumiem
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
22-TA-3127 (IP)
Par Valsts policijas, Iekšējās drošības biroja, Valsts robežsardzes un Finanšu izlūkošanas dienesta amatpersonu (darbinieku) prēmēšanu par viņu tiešās darbības rezultātā atklātiem un novērstiem noziedzīgiem nodarījumiem
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
23-TA-45
Par Valsts policijas un Valsts robežsardzes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
16.01.2023.
23-TA-2657
Par Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes struktūrvienību nodrošināšanu ar darba videi atbilstošām telpām
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
23.10.2023.
24-TA-60
Par Valsts policijas amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dalību un dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
16.01.2024.
22-TA-76
Par Valsts policijas amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dalību Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
25.01.2022.
23-TA-570
Par Valsts policijas amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dalību Eiropas Savienības misijā Armēnijā (EUMA) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
17.03.2023.
23-TA-69
Par Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalību Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
13.01.2023.