Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-2076
Par nepieciešamo turpmāko rīcību 2024. gada FIA Pasaules rallija čempionāta (WRC) posma organizēšanai Latvijā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
06.07.2022.
22-TA-2183
Par nepieciešamo papildu finansējumu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai 2022. gadā
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Satiksmes ministrija
04.10.2022.
21-TA-736
Par nepieciešamo papildu finansējumu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai 2021.gada 2.pusgadā
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, LPS
19.10.2021.
25.10.2021.
22-TA-220
Par nepieciešamo papildu finansējumu Latvijā ievestās mājputnu gaļas un dējējvistu olu pastiprinātai uzraudzībai un kontrolei 2022. gadā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Zemkopības ministrija
17.06.2022.
22-TA-2051 (DV)
Par nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšanu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
21-TA-1111 (IP)
Par nepieciešamajiem pasākumiem, lai nodrošinātu tiesas lēmuma izpildi
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
22-TA-935
Par nepieciešamajiem pasākumiem 2022. gadam un turpmāk ik gadu, lai samazinātu ilglaicīgu negatīvo ietekmi uz pusaudžu psihisko veselību, ko veicinājusi Covid-19 pandēmija
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM, IEM, IZM, LIZDA, LM
08.04.2022.
19.04.2022.
22-TA-2788 (IP)
Par nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem Enerģētikas likumā minēto energoapgādes drošuma rezervju iegādei
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
21-TA-132
Par nepieciešamajām izmaiņām tiesiskajā regulējumā Rail Baltica projekta īstenošanas paātrināšanai
Konceptuālā ziņojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
06.10.2021.
22-TA-137
Par nekustamo īpašumu valstij piederošo domājamo daļu pārdošanu
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
LPS, TM, VARAM
03.05.2022.
11.05.2022.
22-TA-266
Par nekustamo īpašumu un kustamās mantas ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" pamatkapitālā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, PKC, TM
12.07.2022.
26.07.2022.
22-TA-1723
Par nekustamo īpašumu Sergeja Eizenšteina ielā, Rīgā, pirkšanu Biķernieku kompleksās sporta bāzes attīstības projekta īstenošanai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
15.08.2022.
22-TA-1866
Par nekustamo īpašumu maiņu un ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas proves birojs" pamatkapitālā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
03.08.2022.
22-TA-805
Par nekustamo īpašumu Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
13.06.2022.
22-TA-1090
Par nekustamo īpašumu Jaunatnes ielā 4-26 un Jaunatnes ielā 4-15, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā pirkšanu valsts aizsardzības vajadzībām
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
12.09.2022.
21-TA-114
Par nekustamo īpašumu daļu Raņķu un Rudbāržu pagastos, Kuldīgas novadā pirkšanu Nacionālo bruņoto spēku poligona "Mežaine" paplašināšanai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
16.09.2021.
22-TA-1661
Par nekustamo īpašumu daļu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P82 Jaunkalsnava-Lubāna pārbūves projekta īstenošanai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
05.09.2022.
22-TA-1667
Par nekustamo īpašumu daļu pirkšanu valsts galvenā autoceļa A14 Daugavpils apvedceļš (Kalkūni – Tilti) pārbūves projekta īstenošanai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
16.06.2022.
21-TA-54
Par nekustamo īpašumu daļu pirkšanu valsts galvenā autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi) segas pārbūves projekta īstenošanai
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, TM
12.10.2021.
19.10.2021.
21-TA-321
Par nekustamo īpašumu atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslai Salienas pagastā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
08.10.2021.
22-TA-2466
Par nekustamo īpašumu "Āķīšu ceļš 1", "Āķīšu ceļš 3", "Āķīšu ceļš 5", "Āķīšu ceļš 7", "Āķīšu ceļš 9" un "Āķīšu ceļš 11", Iecavas pagastā, Bauskas novadā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Satiksmes ministrija
19.09.2022.
22-TA-2203
Par nekustamo īpašumu  "Aleksandri" Raņķu pagastā, Kuldīgas novadā un "Ābeles" Rudbāržu pagastā, Kuldīgas novadā pirkšanu Nacionālo bruņoto spēku poligona "Mežaine" paplašināšanai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
07.09.2022.
22-TA-1471
Par nekustamā īpašuma Viļānu ielā 15 A, Rēzeknē pirkšanu Rēzeknes militārās bāzes paplašināšanai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
28.06.2022.
22-TA-537
Par nekustamā īpašuma Turaidas ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā, daļas pirkšanu.
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
11.03.2022.
21-TA-1791
Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 60A, Madonā, Madonas novadā, un valstij piekrītošo būvju nodošanu Madonas novada pašvaldības īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
27.03.2022.