Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
24-TA-458
Par Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības misijā Armēnijā (EUMA) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
04.03.2024.
24-TA-105
Par Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi atsaukšanu no dalības Eiropas Savienības misijā Armēnijā (EUMA)
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Iekšlietu ministrija
23-TA-1663
Par valsts pētījumu programmu "Vietējo resursu izpēte un ilgtspējīga izmantošana Latvijas attīstībai" 2023.-2025. gadam
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
TM
20.07.2023.
27.07.2023.
23-TA-1775
Par valsts pētījumu programmu "Sports"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
18.09.2023.
23-TA-1987
Par valsts pētījumu programmu "Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstība" 2023.-2025. gadam
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
05.10.2023.
23-TA-1974
Par valsts pētījumu programmu "Sabiedrības veselība"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
07.09.2023.
24-TA-255
Par valsts pētījumu programmu "Mākslīgā intelekta metožu piemērotības analīze Eiropas Savienības fondu projektu jomā" 2024.–2025. gadam
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
IZM, LZA, TM, VARAM
03.05.2024.
20.05.2024.
23-TA-114
Par valsts pētījumu programmu "Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai” 2023.–2026. gadam
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
03.02.2023.
23-TA-2084
Par valsts pētījumu programmu "Klimatneitralitātes mērķu sasniegšanas lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēma"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Klimata un enerģētikas ministrija
14.09.2023.
23-TA-2032
Par valsts pētījumu programmu "Izglītība"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
24.08.2023.
22-TA-799
Par valsts pētījumu programmu "Inovāciju fonds – nozaru pētījumu programma"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
11.04.2022.
22-TA-1975
Par valsts pētījumu programmu "Digitālās humanitārās zinātnes"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
09.07.2022.
24-TA-341
Par valsts pētījumu programmu "Bioloģiskās daudzveidības prioritāro rīcību programmā noteikto pētījumu izstrāde"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
16.03.2024.
22-TA-1952
Par valsts pētījumu programmu "Augstas enerģijas fizika un paātrinātāju tehnoloģijas"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
29.06.2022.
23-TA-1553
Par valsts pētījumu programmu "20.-21. gadsimta vēstures pētniecība un cilvēkkapitāla ataudze"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
07.07.2023.
22-TA-1695
Par valsts pārvaldē izmantojamo informācijas sistēmu turpmāko attīstību
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.05.2022.
24-TA-104
Par Valsts pārvaldes Vienotā pakalpojumu centra izveides progresu
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Valsts kanceleja
FM, LPS
14.05.2024.
21.05.2024.
21-TA-1518 (IP)
Par valsts pārstāvības nodrošināšanu starptautisko ieguldījumu strīdu izskatīšanā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Valsts kanceleja
23-TA-1948
Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi un izdevumu pārskatīšanas rezultātiem 2024., 2025. un 2026. gadam
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
VADDA
11.08.2023.
23-TA-2176
Par Valsts operatīvo medicīnisko komisiju
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
03.11.2023.
23-TA-1774
Par valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā un tā nodrošināšanas un drošības plānu 2024. gadam
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
03.10.2023.
22-TA-2141
Par valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā un tā nodrošināšanas un drošības plānu 2023. gadam
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
19.08.2022.
23-TA-2875
Par valsts norēķiniem saistībā ar katastrofu seku likvidācijas darbiem
Ministru Kabineta vēstules projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
21.11.2023.
23-TA-2027
Par Valsts nodokļu politikas pamatnostādņu 2024.-2027. gadam izstrādes virzību
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
27.09.2023.
23-TA-2249
Par Valsts nekustamo īpašumu vienotas pārvaldīšanas plānu 2024.–2027. gadam
Plāna projekts
Iesniegts
Finanšu ministrija
18.04.2024.