Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-364
Par priekšlikumiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem 2022.gadam un ietvaram 2022.–2024.gadam
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
24.09.2021.
22-TA-2277
Par priekšlikumiem specializēto audžuģimeņu un ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru darbības uzlabošanai
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Labklājības ministrija
14.11.2022.
22-TA-2406 (IP)
Par priekšlikumiem nepieciešamā dabasgāzes apjoma saistītajiem lietotājiem garantēšanu Inčukalna pazemes gāzes krātuvē nākamajai apkures sezonai
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
21-TA-925
Par priekšlikumiem likumprojektu "Par valsts budžetu 2022. gadam" un "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā
MK sēdes protokollēmuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
01.11.2021.
21-TA-917
Par priekšlikumiem 2022. gada budžeta projektu pavadošo likumprojektu izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā
MK sēdes protokollēmuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
01.11.2021.
21-TA-279
Par prezentāciju nosūtīšanu Ministru kabineta 2021. gada 21. septembra sēdes 4.1. jautājumam
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
20.09.2021.
21-TA-127
Par prezentāciju nosūtīšanu Ministru kabineta 2021. gada 14. septembra sēdes 6.1. un 6.2. jautājumam
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
13.09.2021.
21-TA-423
Par prezentācijas nosūtīšanu Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra sēdes 5.1.jautājumam
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
27.09.2021.
21-TA-530
Par prezentācijas nosūtīšanu Ministru kabineta 2021. gada 5. oktobra sēdes 3.2. jautājumam
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
04.10.2021.
21-TA-424
Par prezentācijas nosūtīšanu Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra sēdes 5.2. jautājumam
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
27.09.2021.
21-TA-283
Par prezentācijas nosūtīšanu Ministru kabineta 2021. gada 21. septembra sēdes 4.2. jautājumam
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
20.09.2021.
21-TA-531
Par prezentācijas iesniegšanu Ministru kabineta 2021.gada 5.oktobra sēdes 3.1.jautājumam
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
04.10.2021.
21-TA-643
Par prezentācijas iesniegšanu Ministru kabineta 2021.gada 12.oktobra sēdes 5.2.jautājumam
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
11.10.2021.
21-TA-632
Par prezentācijas iesniegšanu Ministru kabineta 2021.gada 12.oktobra sēdes 5.1.jautājumam
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
11.10.2021.
22-TA-456 (DV)
Par pretgaisa aizsardzības sistēmu Stinger dāvinājumu Ukrainas Bruņotajiem spēkiem
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
22-TA-525 (DV)
Par pretgaisa aizsardzības sistēmu "Stinger" dāvinājumu Ukrainas Bruņotajiem spēkiem
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-1685
Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Tieslietu ministrija
16.06.2022.
22-TA-363
Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
02.02.2022.
22-TA-1205
Par portfeļgarantijām sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu kreditēšanas veicināšanai
MK sēdes protokollēmuma projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
22-TA-2193
Par politikas plānošanas dokumentu un informatīvo ziņojumu attēlošanu Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis" sistematizētajā tīmekļa vietnē www.likumi.lv
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Pārresoru koordinācijas centrs
09.09.2022.
22-TA-1539
Par pirmtiesību izmantošanu un bezmantinieka mantas – nekustamā īpašuma Zāļu ielā 2, Liepājā ar kadastra numuru 1700 036 0150 pārņemšanu valsts īpašumā un tā nodošanu Liepājas valstspilsētas pašvaldības īpašumā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LPS, TM
17.05.2022.
20.05.2022.
21-TA-356
Par pilnvarojumu pārstāvēt Latvijas Republikas valdību Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas 2011. gada Vīnes dokumentā noteiktajās bruņojuma kontroles vizītēs un Atvērto debesu līguma novērošanas lidojumos un diplomātisko pasu izsniegšanu amatpersonām
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
FM, TM, ĀM
28.09.2021.
12.10.2021.
21-TA-140
Par pievienotās vērtības nodokļa summas, kas nav atgūstama kā priekšnodoklis, kompensēšanu akciju sabiedrības “RB Rail” veikto aktivitāšu ietvaros
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
17.09.2021.
22-TA-1660
Par pievienotās vērtības nodokļa likmes diferencēšanu pārtikai
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Zemkopības ministrija
EM, FM, VM
20.05.2022.
25.05.2022.
22-TA-1722
Par pievienotās vērtības nodokļa likmes diferencēšanu pārtikai
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
FM
01.12.2022.
08.12.2022.