Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-1676
Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 17. augusta noteikumos Nr. 775 "Noteikumi par karavīru un zemessargu augstāko virsnieku dienesta pakāpēm atbilstošajiem amatiem"
Noteikumu projekts
Iesniegts
Aizsardzības ministrija
10.01.2022.
22-TA-191
Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumos Nr. 975 "Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Kultūras ministrija
FM, TM
18.01.2022.
21.01.2022.
21-TA-458
Grozījums Ministru kabineta 2007. gada 9. janvāra noteikumos Nr. 40 "Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
FM, IEM, SAM, TM
26.11.2021.
03.12.2021.
21-TA-434
Grozījums Ministru kabineta 2006. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām"
Noteikumu projekts
Iesniegts
Izglītības un zinātnes ministrija
29.12.2021.
22-TA-61
Grozījums Ministru kabineta 2006. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām"
Noteikumu projekts
Iesniegts
Izglītības un zinātnes ministrija
14.01.2022.
21-TA-68
Grozījums Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumos Nr. 899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
13.09.2021.
21-TA-566
Grozījums Ministru kabineta 2006. gada 21. novembra noteikumos Nr. 948 "Noteikumi par gripas pretepidēmijas pasākumiem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM, IZM, TM
11.10.2021.
25.10.2021.
21-TA-554
Grozījums Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumos Nr. 496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Tieslietu ministrija
EM, FM, LPS, VARAM, ZM
08.12.2021.
13.12.2021.
21-TA-1727
Grozījums Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumos Nr. 496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
17.12.2021.
21-TA-512
Grozījums Ministru kabineta 2003. gada 29.aprīļa noteikumos Nr.236 "Aizsardzības ministrijas nolikums"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
03.01.2022.
21-TA-853
Grozījums Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumos Nr. 242 "Satiksmes ministrijas nolikums"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, TM, VK
03.12.2021.
15.12.2021.
22-TA-167
Grozījums Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumos Nr. 330 "Vakcinācijas noteikumi"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM, TM, VARAM
24.01.2022.
27.01.2022.
21-TA-1133
Grozījums Ministru kabineta 1994. gada 6. decembra rīkojumā Nr. 527 "Par Latvijas Republikas interešu pārstāvēšanu Starptautiskajā rekonstrukcijas un attīstības bankā"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
27.12.2021.
21-TA-1132
Grozījums Ministru kabineta 1994. gada 6. decembra rīkojumā Nr. 526 "Par Latvijas Republikas interešu pārstāvēšanu Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankā"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
27.12.2021.
21-TA-678
Grozījums likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
Likumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
28.10.2021.
21-TA-620
Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"
 
Likumprojekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
13.10.2021.
21-TA-1799
Grozījums Latvijas Republikas Zemessardzes likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM, IEM, KNAB, LB, TM
14.01.2022.
28.01.2022.
21-TA-1782
Grozījums Latvijas Bankas likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM, IEM, KNAB, LB, TM
14.01.2022.
28.01.2022.
21-TA-63
Grozījums Imigrācijas likumā
Likumprojekts
Iesniegts
Iekšlietu ministrija
EM, FM, LM, TM, ĀM
09.12.2021.
16.12.2021.
21-TA-392
Grozījums Filmu likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
EM, FM, TM
24.09.2021.
27.09.2021.
21-TA-1745
Grozījums Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM, LPS, TM
17.12.2021.
20.12.2021.
21-TA-468
Grozījums Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā
 
Likumprojekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM, IEM, LPS, TM, VARAM, VM
06.10.2021.
13.10.2021.
21-TA-577
Grozījums Autopārvadājumu likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, IEM, TM
17.12.2021.
04.01.2022.
21-TA-1534
Grozījumi Zinātniskās darbības likumā
Likumprojekts
Iesniegts
Izglītības un zinātnes ministrija
21.01.2022.
21-TA-1163
Grozījumi Veselības aprūpes finansēšanas likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM, IEM, LM, TM
11.11.2021.
15.11.2021.