Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-401
Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā
Likumprojekts
Izskatīts
Valsts kanceleja
05.10.2021.
21-TA-248
Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
01.11.2021.
22-TA-71
Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Valsts kanceleja
17.01.2022.
21-TA-64
Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
AM, FM, IEM, IZM, LBAS, LLPA, TM, VARAM
16.09.2021.
24.09.2021.
21-TA-694
Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Tieslietu ministrija
DVI, FM, IEM, KM, LM, VARAM
20.01.2022.
27.01.2022.
21-TA-889
Grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
29.10.2021.
21-TA-1211
Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Labklājības ministrija
DVI, FM, LFNA, TM, VARAM
10.01.2022.
17.01.2022.
21-TA-1748
Grozījumi Valsts civildienesta likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Valsts kanceleja
17.01.2022.
21-TA-124
Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā
Likumprojekts
Iesniegts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
06.10.2021.
21-TA-162
Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā  
Likumprojekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
01.11.2021.
21-TA-378
Grozījumi Starptautiskās palīdzības likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
28.09.2021.
21-TA-1317
Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM, TM, ĀM
16.12.2021.
03.01.2022.
21-TA-253
Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā
Likumprojekts
Izskatīts
Pārresoru koordinācijas centrs
FM, IEM, KM, TM
29.09.2021.
06.10.2021.
21-TA-396
Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
FM, TM
28.09.2021.
28.09.2021.
21-TA-319
Grozījumi Pašvaldības domes vēlēšanu likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
13.01.2022.
21-TA-258
Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā
Likumprojekts
Iesniegts
Aizsardzības ministrija
07.01.2022.
21-TA-1793
Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM, IEM, KNAB, LB, TM
14.01.2022.
28.01.2022.
21-TA-384
Grozījumi Nacionālās drošības likumā
 
Likumprojekts
Iesniegts
Aizsardzības ministrija
25.01.2022.
21-TA-819
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
IEM
26.10.2021.
29.10.2021.
21-TA-725
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
AM, EM, TM
18.10.2021.
21.10.2021.
21-TA-1105
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
11.11.2021.
21-TA-1177
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
23.11.2021.
21-TA-1463
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Izskatīts
Veselības ministrija
SAM
26.11.2021.
21-TA-1547
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
07.12.2021.
21-TA-1742
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21.12.2021.