Tiesību aktu projekti

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-3802
Par valsts nekustamā īpašuma Vidus ielā 11-33, Rīgā, pārdošanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
09.03.2023.
22-TA-411
Par valsts nekustamā īpašuma Vanagu ielā 5, Jūrmalā, pārdošanu
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Finanšu ministrija
LPS, VARAM
11.02.2022.
02.03.2022.
23-TA-530
Par valsts nekustamā īpašuma Uriekstes ielā 42B, Rīgā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
09.05.2023.
24-TA-1036
Par valsts nekustamā īpašuma Tulpju ielā 23, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, pārdošanu
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
LPS, TM, VARAM
22.04.2024.
08.05.2024.
22-TA-3792
Par valsts nekustamā īpašuma Tirgoņu ielā 20, Jūrmalā, pārdošanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
27.02.2023.
24-TA-245
Par valsts nekustamā īpašuma Tilta ielā 9, Rīgā, nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Labklājības ministrija
AM, FM, TM
20.02.2024.
11.03.2024.
22-TA-1889
Par valsts nekustamā īpašuma Šēderes pagastā, Augšdaugavas novadā, zemes vienības daļas nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
03.08.2022.
22-TA-379
Par valsts nekustamā īpašuma Stūra ielā 3, Daugavpilī, pārdošanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
16.05.2022.
23-TA-2515
Par valsts nekustamā īpašuma Strūgu ielā 4, Rīgā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai "Ukrainas māja Latvijā"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
10.11.2023.
24-TA-72
Par valsts nekustamā īpašuma Strēlnieku ielā 4A, Rīgā, nodošanu bez atlīdzības Rīgas Ekonomikas augstskolas - STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS IN RIGA īpašumā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, TM, ĀM
22.01.2024.
08.02.2024.
23-TA-2369
Par valsts nekustamā īpašuma Stienes ielā 1A, Rīgā, nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
01.11.2023.
23-TA-2882
Par valsts nekustamā īpašuma Spārnu ielā 3, Rīgā, nodošanu Labklājības ministrijas valdījumā
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Finanšu ministrija
LM, TM
15.11.2023.
30.11.2023.
23-TA-1085
Par valsts nekustamā īpašuma Skrundas ielā 28, Saldū, Saldus novadā, nodošanu Saldus novada pašvaldības īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
30.10.2023.
23-TA-1512
Par valsts nekustamā īpašuma Robežu ielā 23D, Aizputē, Dienvidkurzemes novadā, nodošanu Dienvidkurzemes novada pašvaldības īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
11.07.2023.
22-TA-3768
Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā, pārdošanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
10.03.2023.
23-TA-1914
Par valsts nekustamā īpašuma Rīgas ielā 18A, Iecavā, Bauskas novadā, nodošanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
06.10.2023.
23-TA-1692
Par valsts nekustamā īpašuma Rēznas ielā 10A, Rīgā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
08.08.2023.
24-TA-677
Par valsts nekustamā īpašuma Rencēnu ielā 50, Rīgā, pārdošanu
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Finanšu ministrija
10.04.2024.
23-TA-156
Par valsts nekustamā īpašuma Raiņa ielā 2-6, Aucē, Dobeles novadā, nodošanu Dobeles novada pašvaldības īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
12.04.2023.
22-TA-1664
Par valsts nekustamā īpašuma Raiņa bulvārī 7, Rīgā, pārdošanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
04.11.2022.
21-TA-344
Par valsts nekustamā īpašuma pārdošanu
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Zemkopības ministrija
FM, TM
27.09.2021.
12.10.2021.
21-TA-50
Par valsts nekustamā īpašuma pārdošanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
FM, TM
14.09.2021.
14.09.2021.
21-TA-69
Par valsts nekustamā īpašuma pārdošanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
FM, TM
14.09.2021.
14.09.2021.
23-TA-1604
Par valsts nekustamā īpašuma P.Stradiņa ielā 7, Ventspilī, pārdošanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
17.07.2023.
21-TA-147
Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Rīgas Stradiņa universitātes īpašumā un Rīgas Stradiņa universitātes īpašumā esošā nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā un pārdošanu
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
24.09.2021.