Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-1029
Par Ministru kabineta 2015. gada 30. novembra rīkojuma Nr.743 "Par Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām iestādēm nepieciešamo būvju (ēku) Iekšlietu ministrijas ēku kompleksā uz zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100087 0368 001) Čiekurkalna 1. līnijā 1 k-1, Rīgā (attīstības II posms - būvniecības 2. kārta (10. korpuss - daudzlīmeņu autostāvvieta), 3. kārta (15. korpuss - biroju ēka) un 6. kārta (11. korpuss - sporta komplekss)), būvniecību" atzīšanu par spēku zaudējušu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
14.06.2022.
22-TA-1429
Par Ministru kabineta 2014. gada 18. februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 10  5. §) "Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna 2010.–2013. gadam uzdevumu un darbības rezultātu īstenošanu kārtējā pārskata periodā"" 2.3. apakšpunktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu
MK sēdes protokollēmuma projekts
Pieņemts
Valsts kanceleja
06.06.2022.
22-TA-1502
Par Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumu Nr. 803 "Noteikumi par mājsaimniecības kombinēto veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu marķēšanu un distances līgumā ietveramo informāciju" atzīšanu par spēku zaudējušiem
Noteikumu projekts
Iesniegts
Ekonomikas ministrija
25.07.2022.
22-TA-261
Par Ministru kabineta 2001. gada 18. decembra rīkojuma Nr. 612 "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Dānijas Karalistes Aizsardzības ministrijas līgumu par drošības pasākumiem klasificētās militārās informācijas aizsardzībai" atzīšanu par spēku zaudējušu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
07.04.2022.
22-TA-804
Par Ministru kabineta 2000.gada 30.augusta rīkojuma Nr.440 ”Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai” atcelšanu daļā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
AM, FM, KM, LPS, SAM, TM
10.06.2022.
22.06.2022.
21-TA-707
Par Ministru kabineta  2021.gada 10. augusta rīkojumā Nr. 532 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"” (prot. Nr. 55 92. §) piešķirto līdzekļu ietvaros paredzēto pasākumu iedzīvotāju sociālajos tīklos informēta lēmuma pieņemšanu par vakcināciju pret Covid-19 maiņu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
25.10.2021.
01.11.2021.
21-TA-1084
Par mērķdotācijas sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2021.gada jūlijam – decembrim 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
13.11.2021.
23.11.2021.
22-TA-776
Par meža zemes Vikingu ielā 3A, Jūrmalā atsavināšanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
11.05.2022.
22-TA-1829
Par meža zemes “Knipska-1” Kalngalē, Carnikavas pagastā, Ādažu novadā, privatizāciju
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
05.06.2022.
20.06.2022.
22-TA-108 (IP)
Par medikopteru iegādes nepieciešamību
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
22-TA-1818
Par medicīnisko ierīču un zāļu ziedošanu Ukrainai.
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
05.07.2022.
22-TA-1819
Par medicīnisko ierīču un zāļu ziedošanu Ukrainai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
05.07.2022.
22-TA-1052
Par Mārupes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
16.05.2022.
22-TA-2030
Par Mārtiņu Libertu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
21.06.2022.
22-TA-1556 (DV)
Par mācību MAZAIS KRISTAPS 2022 secinājumiem
Informatīvais ziņojums
Izskatīts
Aizsardzības ministrija
22-TA-1756 (DV)
Par mācību KRISTAPS 2022 secinājumiem
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-1586
Par materiāltehnisko līdzekļu un krājumu nodošanu Ukrainas Ārkārtējo situāciju dienestam
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
23.05.2022.
22-TA-1585
Par materiāltehnisko līdzekļu un krājumu nodošanu Ukrainas Ārkārtējo situāciju dienestam
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
23.05.2022.
22-TA-912 (IP)
Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainas Valsts robežsardzes dienestam
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
22-TA-1164 (IP)
Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainas Valsts robežsardzes dienestam
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
22-TA-914 (IP)
Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainas Valsts robežsardzes dienestam
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
22-TA-1517 (IP)
Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainas Bruņotajiem spēkiem
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-885 (IP)
Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainas Bruņotajiem spēkiem
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-1516 (IP)
Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainas Bruņotajiem spēkiem
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-988
Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainas Ārkārtējo situāciju dienestam, tajā skaitā Borispoles slimnīcas vajadzībām
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
28.03.2022.