Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-989
Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainas Ārkārtējo situāciju dienestam, tajā skaitā Borispoles slimnīcai 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
28.03.2022.
22-TA-916
Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainas Ārkārtējo situāciju dienestam
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
22.03.2022.
22-TA-915
Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainas Ārkārtējo situāciju dienestam
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
22.03.2022.
22-TA-2047 (IP)
Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-1911 (IP)
Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-1909 (IP)
Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-2046 (IP)
Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-1131
Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu specializētai Ukrainas valsts institūcijai “Ukrainas transplantācijas koordinācijas centram”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
24.04.2022.
21-TA-145
Par Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Skripčina ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
FM, LPS, TM
20.09.2021.
04.10.2021.
22-TA-1097
Par Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Bukatina ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
26.04.2022.
22-TA-1241
Par Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Bambinkas ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
18.05.2022.
21-TA-1806
Par Līvānu novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Mežceļi" pārņemšanu valsts īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
02.02.2022.
22-TA-1575
Par līdzfinansējumu sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistību uzlikšanas nodrošināšanai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Aviasabiedrība "Liepāja""
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM, IEM, SAM, TM
12.07.2022.
19.07.2022.
21-TA-29
Par līdzfinansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldībai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
FM, LPS, TM, VARAM, VK
14.09.2021.
28.09.2021.
21-TA-479
Par Limbažu novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Matīšu ceļš" Ainažu pagastā, Limbažu novadā pārņemšanu valsts īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
15.11.2021.
24.11.2021.
22-TA-610
Par Limbažu novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Limbažu plantācijas ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
18.03.2022.
22-TA-169
Par Limbažu novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Aģes ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
16.03.2022.
21-TA-565
Par Limbažu novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Druvu ceļš" Limbažu pagastā, Limbažu novadā, pārņemšanu valsts īpašumā
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
03.11.2021.
10.11.2021.
22-TA-1526
Par likvidācijas komisijas izveidi Ventspils brīvostas pārvaldes likvidācijas procesa īstenošanai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
22.06.2022.
22-TA-1534
Par likvidācijas komisijas izveidi Rīgas brīvostas pārvaldes likvidācijas procesa īstenošanai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
01.07.2022.
21-TA-2
Par Likumprojektu “Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā”  (TA-1778)
 
Likumprojekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
21-TA-14
Par Likumprojektu “Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā”  (TA-1778)
 
Likumprojekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
09.09.2021.
21-TA-350
Par likumprojektu "Grozījumi Tiesnešu izdienas pensiju likumā" (486/Lp13)

 
Ministru Kabineta vēstules projekts
Izskatīts
Tieslietu ministrija
24.09.2021.
22-TA-600
Par likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” un likumprojekta “Par valsts budžetu 2023. gadam” sagatavošanas grafiku
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
01.03.2022.
22-TA-705
Par Liepājas Jūrniecības koledžas reorganizāciju
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
AM, FM, LJS, LKKA, SAM
12.07.2022.
19.07.2022.