Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-1672 (IP)
Skaidrojums par Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojuma Nr.720 ,,Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.7.1punktu
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
22-TA-2118
Siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas, prognožu un pielāgošanas klimata pārmaiņām ziņošanas sistēmas
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
10.10.2022.
22-TA-48
Sertificēšanas institūcijas pārskata par valsts deleģēto uzdevumu izpildi satura, iesniegšanas un izskatīšanas noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
18.03.2022.
21-TA-871
Satiksmes un rūpniecisko objektu vides trokšņa pārvaldība
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LBAS, LDDK, LLPA, LPS, SAM, TM, VM
13.05.2022.
20.05.2022.
21-TA-106
Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plāns 2021.-2023.gadam
Plāna projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
17.01.2022.
21-TA-685
Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes nolikums
 
Noteikumu projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
AM, FM, IEM, IZM, LBAS, LM, LPA, LPS, NEPLP, PKC, SAM, SIF, TM, VARAM, VK, VM, ĀM
01.11.2021.
08.11.2021.
22-TA-1832
Saglabājamo datu apstrādes kārtība
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
22.08.2022.
22-TA-116
Saeimas lēmumprojekts "Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai pret teroristisko organizāciju ISIL/Da’esh vērstajā starptautiskās koalīcijas militārajā operācijā Inherent Resolve"
Saeimas lēmumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
10.02.2022.
21-TA-835
Saeimas lēmumprojekts "Par Saeimas piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē par tiešās rekapitalizācijas instrumenta atcelšanu"
Saeimas lēmumprojekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
TM, ĀM
28.10.2021.
02.11.2021.
22-TA-1571
Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam
Pamatnostādņu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
16.05.2022.
2021-TA-2164
Rīkojuma projektu "Par Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomi"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
IZM, LM, LPS, VARAM
08.09.2021.
08.09.2021.
21-TA-93
Rīkojuma projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 21. septembra rīkojumā Nr.525 “Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Republikas Prokuratūrai nekustamā īpašuma Aspazijas bulvārī 7, Rīgā, nomas maksas, aprīkojuma, pārcelšanās un citu saistīto izdevumu segšanai”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
TM, ĢP
13.09.2021.
16.09.2021.
22-TA-3643 (DV)
Rīkojuma projekts “Par Nacionālo bruņoto spēku iesaistīšanu Latvijas Valsts radio un televīzijas centra jūras sakaru kabeļa pastiprinātā aizsardzībā Latvijas teritoriālajos ūdeņos”
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
21-TA-92
Rīkojuma projekts “Par finanšu
līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta
programmas “Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem””

 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
17.09.2021.
20.09.2021.
21-TA-281
Rīkojuma projekts “Par finanšu
līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta
programmas “Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem””
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
20.09.2021.
21-TA-668
Rīkojuma projekts “Par finanšu
līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta
programmas “Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem””
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
13.10.2021.
18.10.2021.
21-TA-695
Rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
24.10.2021.
01.11.2021.
2021-TA-2081
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības piekritību valstij un tās ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
FM, TM
08.07.2021.
30.08.2021.
2021-TA-2130
Rīkojuma projekts "Par Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
FM, TM, ĀM
06.09.2021.
06.09.2021.
2021-TA-2070
Rīkojuma projekts "Par valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā un tā nodrošināšanas un drošības plānu 2022. gadam"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
AM, FM, IEM, SAM, VARAM, VM, ZM
30.08.2021.
30.08.2021.
2021-TA-1953
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
LPS, TM, VARAM, VM
17.06.2021.
16.08.2021.
2021-TA-1967
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
13.05.2021.
17.08.2021.
2021-TA-2097
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu daļu nodošanu bezatlīdzības lietošanā valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LPS, TM
22.07.2021.
31.08.2021.
2021-TA-1489
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Pils ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
01.10.2020.
16.06.2021.
2021-TA-2155
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera un balets" pamatkapitālā"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
FM, PKC, TM
08.09.2021.
08.09.2021.