Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
2021-TA-2019
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Daugavpilī, nodošanu SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" valdījumā"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
EM, LPS, TM, VARAM
01.07.2021.
23.08.2021.
2021-TA-2161
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Daugavpilī nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
FM, TM, VARAM
27.05.2021.
08.09.2021.
2021-TA-2043
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Ādažu novada pašvaldības īpašumā"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
01.07.2021.
24.08.2021.
22-TA-1896
Rīkojuma projekts "Par valsts līdzdalības saglabāšanu Valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
08.06.2022.
22-TA-738
Rīkojuma projekts "Par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts akciju sabiedrībā "Elektroniskie sakari""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
07.03.2022.
22-TA-647 (IP)
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
2021-TA-2112
Rīkojuma projekts "Par valsts augstskolu tipiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
14.09.2021.
2021-TA-2009
Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" 2022.gada budžeta apstiprināšanu"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
FM, TM
22.07.2021.
20.08.2021.
2021-TA-1774
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošās dzīvojamās mājas nodošanu privatizāciju"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
17.06.2021.
15.07.2021.
2021-TA-2020
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošās būves Tukumā, Tukuma novadā, nodošanu Tukuma novada pašvaldības īpašumā"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
LPS, SAM, TM, VARAM
01.07.2021.
23.08.2021.
2021-TA-2062
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Vilnīši" ½ domājamās daļas, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, nodošanu Alūksnes novada pašvaldības īpašumā"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LPS, TM, ZM
11.03.2021.
26.08.2021.
2021-TA-1807
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Dālderi", Sudas ielā 9, Mālpils pagastā, Mālpils novadā nodošanu Mālpils novada pašvaldības īpašumā"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LPS, TM
25.03.2021.
26.07.2021.
22-TA-1145 (IP)
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
22-TA-644 (IP)
Rīkojuma projekts "Par uzņemošās valsts atbalsta nodrošināšanu un uzņemošās valsts atbalsta vadības centra izveidi"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
2021-TA-1962
Rīkojuma projekts "Par Tukuma novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Ūdenstornis Liepās” pārņemšanu valsts īpašumā"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
01.07.2021.
17.08.2021.
2021-TA-2083
Rīkojuma projekts "Par Ropažu novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Juglas ceļa otrais posms" pārņemšanu valsts īpašumā"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
FM, TM
08.07.2021.
30.08.2021.
2021-TA-451
Rīkojuma projekts "Par Rīgas Juridiskās augstskolas Satversmes apstiprināšanu"
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija
VK
24.02.2021.
24.02.2021.
2021-TA-2160
Rīkojuma projekts "Par publiskā nodibinājuma "Valsts kultūrkapitāla fonds" padomi"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
FM, LPS
08.09.2021.
08.09.2021.
21-TA-588
Rīkojuma projekts "Par projektu ideju finansējuma apjomu un sasniedzamajiem iznākuma rādītājiem 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.3. pasākuma "Teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās" ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā ekonomiskās aktivitātes veicināšanai pašvaldībās" ietvaros"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LBAS, LLPA, LM, LPS, RACA, TM
01.11.2021.
08.11.2021.
22-TA-312
Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
07.03.2022.
2021-TA-151
Rīkojuma projekts "Par Pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienesta izveidošanu un darbības uzsākšanas nodrošināšanu"
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Pārresoru koordinācijas centrs
FM, IEM, IZM, LM, LPS, TM, VARAM, VK, VM
13.09.2021.
20.09.2021.
2021-TA-2145
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Jūrmalas pilsētā pārņemšanu valsts īpašumā Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
LPS, TM, VARAM
19.11.2020.
08.09.2021.
2021-TA-2095
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Daugavpilī"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
TM, VARAM
22.07.2021.
31.08.2021.
2021-TA-2053
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Platones ielā 5, Rīgā, daļas pirkšanu projekta “Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve “Rail Baltica” koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu” īstenošanai"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, TM
08.07.2021.
26.08.2021.
2021-TA-795
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Miera ielā 3, Siguldā, pirkšanu"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
20.01.2022.