Tiesību aktu projekti

PAZIŅOJUMS: LVRTC informē, ka 2023. gada 26. martā laika posmā no plkst. 19.00 līdz plkst. 21.00 var nebūt pieejami LVRTC autentifikācijas rīki. LVRTC būs uzturēšanas darbi, kuru laikā portālos var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-912
Par nacionālo pozīciju Nr. 1 “Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK attiecībā uz aviācijas ieguldījumu Savienības ekonomikas mēroga emisiju samazināšanas mērķa sasniegšanā un atbilstošu globāla tirgus pasākuma īstenošanu”
ESVIS projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-2873
Par nacionālo pozīciju “Par atbalstu Dānijas Karalistes iesaistei Eiropas Savienības Kopējā drošības un aizsardzības politikā, Eiropas Savienības pastāvīgajā strukturētajā sadarbībā, Eiropas Aizsardzības aģentūrā un citos Eiropas Savienības drošības un aizsardzības politikas formātos” iekļaušanu šī gada 27. septembra Ministru kabineta sēdes darba kārtībā
ESVIS projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-510
Par nacionālo pozīciju "Par Latvijas interesēm Indijas un Klusā okeāna reģionā"
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
22-TA-2065
Par nacionālo pozīciju "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu regulai, ar ko paredz pasākumus nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa kiberdrošībuEiropas Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās" iekļaušanu šī gada 5. jūlija Ministru kabineta sēdes darba kārtībā
ESVIS projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-322 (IP)
Par nacionālo pozīciju
ESVIS projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
22-TA-498 (IP)
Par nacionālo pozīciju
ESVIS projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
21-TA-351 (IP)
Par nacionālo pozīciju
ESVIS projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
22-TA-497 (IP)
Par nacionālo pozīciju
ESVIS projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
22-TA-421
Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" teritorijai un objektiem
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
22.09.2022.
22-TA-2157
Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu kompleksam "Jāņciems" Rīgā, Dārzciema ielā 86
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
16.08.2022.
22-TA-3643 (DV)
Par Nacionālo bruņoto spēku iesaistīšanu Latvijas Valsts radio un televīzijas centra jūras sakaru kabeļa pastiprinātā aizsardzībā Latvijas teritoriālajos ūdeņos
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-1867 (DV)
Par Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāna 2020.-2032. gadam izpildi
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-1654
Par nacionālās sporta bāzes Tenisa centrs “Lielupe” nekustamā īpašuma sastāva precizēšanu
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, TM
10.06.2022.
17.06.2022.
21-TA-1559
Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu sporta bāzei “Arēna Rīga”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
06.12.2021.
21-TA-369
Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu sporta bāzei -“RUUKKI” pludmales centram.
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, TM
06.12.2021.
13.12.2021.
22-TA-1645
Par nacionālās sporta bāzes Daugavas stadions nekustamā īpašuma sastāva precizēšanu
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, TM
17.06.2022.
28.06.2022.
21-TA-1039 (IP)
Par nacionālās pozīcijas un informatīvā ziņojuma projektu
ESVIS projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
22-TA-3296 (IP)
Par nacionālās pozīcijas un informatīvā ziņojuma projektu
ESVIS projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
21-TA-1038 (IP)
Par nacionālās pozīcijas un ECOFIN informatīvā ziņojuma projektu
ESVIS projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
23-TA-374
Par nacionālās pozīcijas projektu “Par Eiropas Komisijas 2022. gada 25. oktobrī publicēto normatīvo aktu priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regula par zibmaksājumiem euro valūtā, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 260/2012 un (ES) Nr. 2021/1230”
ESVIS projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
22-TA-2175
Par nacionālās pozīcijas projektu
ESVIS projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
22-TA-1045
Par nacionālās pozīcijas projektu
ESVIS projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
21-TA-1429
Par nacionālās pozīcijas projektu
ESVIS projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-2468
Par nacionālās pozīcijas projektu
ESVIS projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
22-TA-1652
Par nacionālās pozīcijas projekta iekļaušanu Ministru kabineta 2022.gada 24.maija sēdes darba kārtībā
ESVIS projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija