Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-662
Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Ukrainas civiliedzīvotājiem
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
12.03.2022.
22-TA-1385
Izmēģinājums
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Tieslietu ministrija
21-TA-790
Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 10. novembra rīkojumā Nr. 648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 180. nr.; 2011, 166. nr.; 2012, 31., 57., 181. nr.; 2013, 76., 108., 122., 244. nr.; 2014, 37., 80., 109., 190., 236. nr.; 2015, 30., 61., 147. nr.; 2016, 129., 144. nr.; 2017, 14., 37., 115., 128., 143. nr.; 2018, 222., 236. nr.; 2019, 42., 119., 221. nr.; 2020, 157., 160.nr; 2021, 60., 96., 116., 189., 215.nr.) šādus grozījumus:
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
LPS, TM, VARAM
27.10.2021.
10.11.2021.
22-TA-117
Invaliditātes informatīvās sistēmas noteikumi
Noteikumu projekts
Atsaukts
Labklājības ministrija
22-TA-360
Invaliditātes informatīvās sistēmas noteikumi
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Labklājības ministrija
AM, DVI, EM, FM, IEM, IZM, LLPA, LPS, LTAB, SAM, TM, VARAM, VM
21.06.2022.
30.06.2022.
21-TA-1584
Interreg programmu vadības likums 2021.-2027.gadam
Likumprojekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
08.12.2021.
2020-TA-1523
Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā izstrādā un aktualizē institūcijas darbības stratēģiju un novērtē tās ieviešanu"
Instrukcijas projekts
Pieņemts
Valsts kanceleja
30.12.2021.
2021-TA-2065
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 6.februāra instrukcijā Nr.1 "Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra nodrošināšanas kārtība""
Instrukcijas projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, TM, VARAM
27.08.2021.
27.08.2021.
21-TA-1594
Informācija par epidemioloģiskās drošības situāciju, veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
06.12.2021.
21-TA-817
Informācija par epidemioloģiskās drošības situāciju, veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
25.10.2021.
21-TA-1094
Informācija par epidemioloģiskās drošības situāciju, veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
08.11.2021.
21-TA-946
Informācija par epidemioloģiskās drošības situāciju, veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
01.11.2021.
21-TA-1377
Informācija par epidemioloģiskās drošības situāciju, veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
22.11.2021.
21-TA-1500
Informācija par epidemioloģiskās drošības situāciju, veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
29.11.2021.
21-TA-1286
Informācija par epidemioloģiskās drošības situāciju, veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
15.11.2021.
21-TA-729
Informācija par epidemioloģiskās drošības situāciju, veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
18.10.2021.
22-TA-85
Informācija par epidemioloģiskās drošības situāciju, Covid-19 testēšanu un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
11.01.2022.
21-TA-1677
Informācija par epidemioloģiskās drošības situāciju, Covid-19 testēšanu un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
13.12.2021.
21-TA-1764
Informācija par epidemioloģiskās drošības situāciju, Covid-19 testēšanu un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
20.12.2021.
22-TA-254
Informācija par epidemioloģiskās drošības situāciju, Covid-19 testēšanu un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
24.01.2022.
22-TA-168
Informācija par epidemioloģiskās drošības situāciju, Covid-19 testēšanu un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
17.01.2022.
22-TA-50
Informācija par epidemioloģiskās drošības situāciju
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
05.01.2022.
22-TA-437
Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
07.02.2022.
22-TA-342
Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
31.01.2022.
21-TA-112
Informatīvā ziņojuma projekts "Latvijas atvērtās zinātnes stratēģija 2021.-2027. gadam"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
09.02.2022.