Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-477
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 11. janvāra rīkojumā Nr. 18 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Atsaukts
Aizsardzības ministrija
22-TA-93
DZēst
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Veselības ministrija
2021-TA-1751
Informatīvais ziņojums "Par Veselības ministrijas priekšlikumu īstenošanu plāna vakcinācijas pret Covid-19 aptveres palielināšanai"
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Veselības ministrija
14.07.2021.
14.07.2021.
21-TA-40
Prioritāro investīciju likums
Likumprojekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
09.09.2021.
21-TA-525
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 9. jūlija noteikumos Nr. 328 “Sankciju koordinācijas padomes nolikums”
 
Noteikumu projekts
Atsaukts
Ārlietu ministrija
FM, IEM, LAA, NEPLP, TM
05.10.2021.
19.10.2021.
22-TA-1023
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos Nr. 126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Zemkopības ministrija
22-TA-117
Invaliditātes informatīvās sistēmas noteikumi
Noteikumu projekts
Atsaukts
Labklājības ministrija
22-TA-208
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 30. novembra noteikumos Nr. 776 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība atklātu projektu konkursa veidā pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 2014.–2020. gada plānošanas perioda pārejas laikā 2021. un 2022. gadā"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Zemkopības ministrija
21-TA-308
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra rīkojumā Nr. 631 "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Atsaukts
Valsts kanceleja
22-TA-925
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 13. maija noteikumos Nr. 308 “Noteikumi par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem”
Noteikumu projekts
Atsaukts
Veselības ministrija
21-TA-390
Latvijas kārtējais ziņojums
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Ārlietu ministrija
22-TA-227
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 21. janvāra noteikumos Nr. 50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
22-TA-711
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
FM
06.03.2022.
14.03.2022.
21-TA-1371
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 5. oktobra  noteikumos Nr. 673 "Valsts atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai liellopu audzēšanas nozarē"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Zemkopības ministrija
22.11.2021.
21-TA-1107
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra noteikumos Nr. 104 "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
2021-TA-151
Rīkojuma projekts "Par Pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienesta izveidošanu un darbības uzsākšanas nodrošināšanu"
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Pārresoru koordinācijas centrs
FM, IEM, IZM, LM, LPS, TM, VARAM, VK, VM
13.09.2021.
20.09.2021.
22-TA-699
Par Civilās aizsardzības Operacionālo vadības centru
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Iekšlietu ministrija
22-TA-317
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 16. aprīļa rīkojumā Nr. 181 “Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju”
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Atsaukts
Labklājības ministrija
21-TA-1721
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 22. marta noteikumos Nr. 174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-762
Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija rīkojumā Nr. 266 "Par finansējumu Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa izveides izdevumu segšanai"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Atsaukts
Kultūras ministrija
FM, TM
20.10.2021.
03.11.2021.
21-TA-996
hjhjh
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Finanšu ministrija
2020-TA-1796
Likumprojekts "Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā"
Likumprojekts
Atsaukts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
AM, FM, IEM, LPS, PKC, SAM, TM, ĀM
07.05.2020.
21.09.2020.
21-TA-1231
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 9. novembra noteikumos Nr. 743 "Valsts atbalsta sniegšanas kārtība kultūras un mediju nozarei nodokļu likumdošanas izmaiņu radītās ietekmes amortizēšanai"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Kultūras ministrija
FM, TM
13.11.2021.
17.11.2021.
21-TA-47
Informatīvais ziņojums
“Par turpmāku atbalstu Covid-19 vistiešāk skartajām nozarēm”
 
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
13.09.2021.
2018-TA-244
Informatīvais ziņojums "Par Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas reorganizācijas iespējām"
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Finanšu ministrija
VK
07.02.2018.
07.02.2018.