Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
2015-TA-2849
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Dzintara ielā 61D, Rīgā, ½ domājamās daļas nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Finanšu ministrija
TM, VARAM, ZM
01.10.2015.
17.12.2015.
2020-TA-1790
Informatīvais ziņojums "Par atbalsta pasākumiem vecākiem ar invaliditāti, kuru apgādībā ir bērni"
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Labklājības ministrija
PKC
18.09.2020.
18.09.2020.
2021-TA-1955
Likumprojekts "Grozījums Krimināllikumā"
Likumprojekts
Iesniegts
Iekšlietu ministrija
FM, TM, ĀM
17.08.2021.
17.08.2021.
2020-TA-1895
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem attiecībā uz nepieciešamajām darbībām un reformām un to paredzamo gaitu iekšlietu nozarē administratīvi teritoriālās reformas īstenošanai"
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Iekšlietu ministrija
01.10.2020.
01.10.2020.
2018-TA-1148
Informatīvais ziņojums "Par situāciju cilvēkiem paredzēto zāļu ievešanas un izvešanas kontrolē un uzraudzībā"
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Veselības ministrija
FM, PKC, TM, VK, ZM
26.04.2018.
14.06.2018.
2021-TA-306
Informatīvais ziņojums "Par krājaizdevu sabiedrību turpmākās attīstības perspektīvām Latvijā"
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Finanšu ministrija
10.02.2021.
10.02.2021.
2019-TA-1235
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem Iekšlietu ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu uzlabošanai"
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Iekšlietu ministrija
FM, LBAS, LRVK, TM
18.04.2019.
28.06.2019.
2017-TA-2859
Informatīvais ziņojums "Par izdienas pensiju politikas sakārtošanu"
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Labklājības ministrija
AM, FM, IEM, IZM, KM, KNAB, PKC, SAB, TM, VM, ĀM, ĢP
22.12.2017.
22.12.2017.
2019-TA-794
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2017.gada 28.augusta sēdes protokola Nr.41 1.§ "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2018., 2019. un 2020.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" izstrādes procesā"" 18.punkta izpildi"
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Zemkopības ministrija
FM, VK, VM
29.04.2019.
29.04.2019.
2021-TA-1702
Informatīvais ziņojums "Par VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" valsts galvotā aizdevuma projekta "Jaunā korpusa 1.kārtas būvniecība" izpildi"
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Veselības ministrija
FM
06.07.2021.
06.07.2021.
2019-TA-2177
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.935 "Noteikumi par koku ciršanu mežā""
Noteikumu projekts
Iesniegts
Zemkopības ministrija
FM, LBAS, LDDK, PKC, TM, VARAM
15.06.2017.
12.11.2019.
2021-TA-1281
Noteikumu projekts "Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji"
Noteikumu projekts
Iesniegts
Veselības ministrija
EM, FM, LDDK, LM, TM
13.08.2020.
28.05.2021.
2021-TA-1712
Informatīvais ziņojums "Par VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" valsts galvotā aizdevuma projekta "VSIA Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" attīstība" izpildi"
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Veselības ministrija
FM
07.07.2021.
07.07.2021.
2021-TA-1851
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība""
Noteikumu projekts
Iesniegts
Veselības ministrija
FM, TM
03.08.2021.
03.08.2021.
2019-TA-2207
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumos Nr.308 "Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi""
Noteikumu projekts
Iesniegts
Zemkopības ministrija
FM, LBAS, LDDK, TM, VARAM
15.06.2017.
15.11.2019.
2021-TA-1442
Informatīvais ziņojums "Par samazinātu darbaspēka nodokļu likmju piemērošanu sezonālajos darbos nodarbināto ienākumam"
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Finanšu ministrija
LBAS, LDDK, LM, LPS, PKC, TM, ZM
18.02.2021.
14.06.2021.
2021-TA-1913
Likumprojekts "Grozījums Meža likumā"
Likumprojekts
Iesniegts
Iekšlietu ministrija
AM, EM, FM, TM, VARAM, ZM, ĀM
10.08.2021.
10.08.2021.
2020-TA-2509
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta noteikumos Nr.561 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu" īstenošanas noteikumi""
Noteikumu projekts
Iesniegts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, TM
11.12.2020.
11.12.2020.
2021-TA-1751
Informatīvais ziņojums "Par Veselības ministrijas priekšlikumu īstenošanu plāna vakcinācijas pret Covid-19 aptveres palielināšanai"
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Veselības ministrija
14.07.2021.
14.07.2021.
2021-TA-1707
Informatīvais ziņojums "Par SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" valsts galvotā aizdevuma projekta "Infrastruktūras sakārtošana un optimizācija" izpildi"
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Veselības ministrija
FM
06.07.2021.
06.07.2021.
2021-TA-1814
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā"
Likumprojekts
Iesniegts
Iekšlietu ministrija
AM, FM, LBAS, LPS, LRVK, SAM, TM, VARAM, ĀM
18.02.2021.
27.07.2021.
2018-TA-2603
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Pakistānas Islāma Republikas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas attiecībā uz ienākuma nodokļiem, ļaunprātīgas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu un tās Protokolu"
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Iesniegts
Finanšu ministrija
EM, LM, TM, ĀM
27.09.2018.
10.12.2018.
2020-TA-148
Likumprojekts "Prostitūcijas ierobežošanas likums"
Likumprojekts
Iesniegts
Iekšlietu ministrija
EM, FM, IZM, LM, LPS, TM, VARAM, VK, VM, ĀM
07.09.2017.
30.01.2020.
2021-TA-1915
Likumprojekts "Grozījumi Būvniecības likumā"
Likumprojekts
Iesniegts
Iekšlietu ministrija
AM, EM, FM, TM, VARAM, ZM, ĀM
10.08.2021.
10.08.2021.
2021-TA-1762
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība""
Noteikumu projekts
Iesniegts
Veselības ministrija
FM, TM
14.07.2021.
14.07.2021.