Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-783 (IP)
Par Latvijas Republikas ārējās robežas stiprināšanas projekta attīstību
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Aizsardzības ministrija
22-TA-39 (IP)
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu Padomes Direktīvai, ar ko nodrošina minimālo nodokļu uzlikšanu starptautiskām uzņēmumu grupām Eiropas Savienībā".  
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas ES jautājumos projekts
Atsaukts
Finanšu ministrija
22-TA-2451
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumos Nr. 180 "Tiešās pārvaldes iestāžu rīkotajos iepirkumos izvirzāmās preču un pakalpojumu energoefektivitātes prasības"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
04.10.2022.
11.10.2022.
22-TA-3017
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 448 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu biškopībai, tā administrēšanas un uzraudzības kārtību"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Zemkopības ministrija
22-TA-3486
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 8. marta noteikumos Nr. 157 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija
21-TA-271
Par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes  2021. gada 28. septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija
EM, ĀM
20.09.2021.
23.09.2021.
21-TA-91
Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas
„Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””
 
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM
14.09.2021.
17.09.2021.
21-TA-1418
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija
21-TA-1568
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, LIZDA, TM, VM
06.12.2021.
06.12.2021.
21-TA-179
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
 
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija
15.09.2021.
23-TA-27 (IP)
Par AS "Augstsprieguma tīkls" un AS "Sadales tīkls" sistēmas  pakalpojuma tarifu projektu pārskatīšanu
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
22-TA-2295
informācija
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Aizsardzības ministrija
22-TA-2624
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma „Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība” apakšpasākumā „Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības" 
Noteikumu projekts
Atsaukts
Zemkopības ministrija
22-TA-1211
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Attbalsts gados jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Zemkopības ministrija
21-TA-776
INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS “Par brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju un pašvaldību ugunsdzēsības dienestu pilotprojekta rezultātiem un tālāko rīcību brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju un pašvaldību ugunsdzēsības dienestu attīstībai”
 
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Iekšlietu ministrija
21-TA-590
Par infrastruktūras izbūvi uz valsts sauszemes ārējās robežas ar Baltkrievijas Republiku
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Iekšlietu ministrija
AM, EM, FM, TM
08.10.2021.
11.10.2021.
22-TA-1096
Informatīvais ziņojums ”Par valsts galvenā autoceļa A10 Rīga – Ventspils blakusceļa izbūvi starp km 15,00 un 19,00 (labajā pusē)”
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Satiksmes ministrija
FM, TM
20.04.2022.
10.05.2022.
22-TA-3746 (IP)
Informatīvais ziņojums par AS “Augstsprieguma tīkls” un AS “Sadales tīkls” sistēmas  pakalpojuma tarifu projektu pārskatīšanu
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
21-TA-78
projekts
Likumprojekts
Atsaukts
Satiksmes ministrija
23-TA-4
Par finanšu līdzekļu apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 15.00.00 "Finansējums Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā noteikto terminēto atbalsta pasākumu īstenošanai"
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
22-TA-3586
Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 25. jūnija noteikumos Nr. 276 "Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-3546
Par civilā eksperta dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Ārlietu ministrija
22-TA-3324
Par civilās ekspertes dalības Eiropas Savienības Novērošanas misijā Gruzijā atsaukšanu
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Ārlietu ministrija
22-TA-2859
Par civilā eksperta rehabilitāciju pēc atgriešanās no Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas.
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Ārlietu ministrija
2021-TA-1871
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo finansējumu Lauksaimniecības datu centra mājas (istabas) dzīvnieku reģistra pilnveidošanai"
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Zemkopības ministrija
FM
05.08.2021.
05.08.2021.