Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-2300
Par Valsts aizsardzības dienesta ieviešanu
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Aizsardzības ministrija
21-TA-111
NEPAREIZI-Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 11. augusta noteikumos Nr. 518 "Kārtība, kādā tiek piešķirts un anulēts valsts ģimnāzijas statuss"  - Dzēšams. Izveidota jauna TA lieta 
Noteikumu projekts
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija
15.09.2021.
22-TA-2325
Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”
 
Likumprojekts
Atsaukts
Labklājības ministrija
22-TA-908
Informatīvais ziņojums “Par veselības aprūpes nodrošināšanas infrastruktūras attīstības investīciju stratēģiju 2021.-2027.gadam”
Cits plānošanas dokumenta projekts
Atsaukts
Veselības ministrija
22-TA-2266
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 23. janvāra noteikumos Nr. 49 "Noteikumi par Latvijas zinātnes nozarēm un apakšnozarēm"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-2342
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumos Nr. 97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Finanšu ministrija
22-TA-1560
Energoefektivitātes likums.
Cits plānošanas dokumenta (grozījumu) projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
21-TA-1113
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 675 "Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
21-TA-664
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 29. aprīļa noteikumos Nr. 277 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem sporta centriem"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
22-TA-1006
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Satiksmes ministrija
21-TA-1048 (IP)
Paskaidrojums raksts administratīvajā lietā Nr.A420258521
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Atsaukts
Veselības ministrija
22-TA-317
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 16. aprīļa rīkojumā Nr. 181 “Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju”
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Atsaukts
Labklājības ministrija
21-TA-1721
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 22. marta noteikumos Nr. 174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-762
Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija rīkojumā Nr. 266 "Par finansējumu Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa izveides izdevumu segšanai"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Atsaukts
Kultūras ministrija
FM, TM
20.10.2021.
03.11.2021.
21-TA-1231
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 9. novembra noteikumos Nr. 743 "Valsts atbalsta sniegšanas kārtība kultūras un mediju nozarei nodokļu likumdošanas izmaiņu radītās ietekmes amortizēšanai"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Kultūras ministrija
FM, TM
13.11.2021.
17.11.2021.
21-TA-47
Informatīvais ziņojums
“Par turpmāku atbalstu Covid-19 vistiešāk skartajām nozarēm”
 
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
13.09.2021.
22-TA-104 (IP)
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 14. decembra rīkojumā Nr. 962 "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Atsaukts
Ārlietu ministrija
22-TA-1704 (IP)
Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Finanšu ministrija
22-TA-1607
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr.60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Veselības ministrija
22-TA-1344
"Par atļaujas sniegšanu AS "Latvenergo" un AS "Latvijas valsts meži" kopuzņēmuma  dibināšanai"
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
2018-TA-244
Informatīvais ziņojums "Par Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas reorganizācijas iespējām"
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Finanšu ministrija
VK
07.02.2018.
07.02.2018.
22-TA-998
XXX
Noteikumu projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
22-TA-1062
LŪDZU DZĒST!
Noteikumu projekts
Atsaukts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-21
Iepirkumu paziņojumi un to sagatavošanas kārtība
Noteikumu projekts
Atsaukts
Finanšu ministrija
21-TA-189
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 458 "Noteikumi par kapitāla ieguldījumiem komersantos, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība"
 
Noteikumu projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija