Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-477
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 11. janvāra rīkojumā Nr. 18 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Atsaukts
Aizsardzības ministrija
21-TA-83
Par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas 2021/887, ar ko izveido Eiropas Industriālo, tehnoloģisko un pētniecisko kiberdrošības centru un Nacionālo koordinācijas centru tīklu, īstenošanu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
EM, FM, IZM, SAM, TM, VARAM, VK, ĀM
03.12.2021.
10.12.2021.
2021-TA-1132
Likumprojekts "Par Dānijas Karalistes Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamenta un Kanādas bruņoto spēku, Francijas Republikas aizsardzības ministra, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās aizsardzības ministrijas, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Polijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministra, Slovēnijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Spānijas Karalistes aizsardzības ministra, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministrijas un Sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības Eiropā saprašanās memorandu par Daudznacionālā divīzijas štāba “Ziemeļi” darbību, sastāva komplektēšanu, finansēšanu, administrēšanu un atbalstu"
Likumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
19.10.2021.
22-TA-116
Saeimas lēmumprojekts "Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai pret teroristisko organizāciju ISIL/Da’esh vērstajā starptautiskās koalīcijas militārajā operācijā Inherent Resolve"
Saeimas lēmumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
10.02.2022.
21-TA-29
Par līdzfinansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldībai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
FM, LPS, TM, VARAM, VK
14.09.2021.
28.09.2021.
21-TA-152
Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas darbības noteikumi
Noteikumu projekts
Iesniegts
Aizsardzības ministrija
01.02.2022.
22-TA-656
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
08.03.2022.
21-TA-12
Par finansējuma piešķiršanu Cēsu novada domei
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
FM, LPS, TM
15.09.2021.
29.09.2021.
21-TA-1017
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 7. novembra noteikumos Nr. 658 "Noteikumi par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
24.02.2022.
21-TA-1755
Par nekustamā īpašuma "Mežavēji" Kadagā, Ādažu pagastā, Ādažu novadā nodošanu Ādažu novada pašvaldības īpašumā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
13.01.2022.
27.01.2022.
2020-TA-2044
Informatīvais ziņojums "Par veicamajiem pasākumiem aizsardzības jomā administratīvi teritoriālās reformas īstenošanai"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
27.10.2020.
27.10.2020.
21-TA-1676
Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 17. augusta noteikumos Nr. 775 "Noteikumi par karavīru un zemessargu augstāko virsnieku dienesta pakāpēm atbilstošajiem amatiem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
10.01.2022.
21-TA-447
Informatīvais ziņojums “Par koordinētas ievainojamību atklāšanas procesa ieviešanu valsts pārvaldē”
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
FM, IEM, LBAS, LLPA, LPS, PKC, SAM, TM, VARAM
27.10.2021.
03.11.2021.
2021-TA-2007
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumos Nr.557 "Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
FM, TM, VM
20.08.2021.
20.08.2021.
21-TA-114
Par nekustamo īpašumu daļu Raņķu un Rudbāržu pagastos, Kuldīgas novadā pirkšanu Nacionālo bruņoto spēku poligona "Mežaine" paplašināšanai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
16.09.2021.
21-TA-1201
Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM, IEM, LBAS, SAM, TM
09.02.2022.
23.02.2022.
22-TA-47
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
10.01.2022.
21-TA-1671
Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
20.01.2022.
21-TA-154
Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 7. aprīļa noteikumos Nr.158 “Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padomes nolikums”
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
17.09.2021.
21-TA-448
Par valsts nekustamo īpašumu Dobeles novadā nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
28.12.2021.
21-TA-356
Par pilnvarojumu pārstāvēt Latvijas Republikas valdību Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas 2011. gada Vīnes dokumentā noteiktajās bruņojuma kontroles vizītēs un Atvērto debesu līguma novērošanas lidojumos un diplomātisko pasu izsniegšanu amatpersonām
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
FM, TM, ĀM
28.09.2021.
12.10.2021.
21-TA-586
Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.janvāra noteikumos Nr.21 „Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi”
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
FM
02.11.2021.
05.11.2021.
21-TA-1142
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumos Nr. 606 "Noteikumi par karavīra un zemessarga uzturdevas kompensācijas apmēru un izmaksāšanas kārtību"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
17.01.2022.
21-TA-1669
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Ukrainas nevalstiskajai organizācijai.
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
FM, ĀM
14.12.2021.
17.12.2021.
21-TA-1802
Grozījums Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM, IEM, KM, SAM, TM, VARAM
09.02.2022.
23.02.2022.