Tiesību aktu projekti

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-783 (IP)
Par Latvijas Republikas ārējās robežas stiprināšanas projekta attīstību
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Aizsardzības ministrija
22-TA-2698
Par nekustamo īpašumu "Bērnaukļi" Lielvārdes pagastā, Ogres novadā un "Sējas" Lielvārdes pagastā, Ogres novadā pirkšanu Nacionālo bruņoto spēku Aviācijas bāzes paplašināšanai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
25.11.2022.
22-TA-2767
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 16. novembra noteikumos Nr. 1042 "Noteikumi par karavīru sociālajām garantijām"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
03.11.2022.
22-TA-3426
Par apropriācijas pārdali
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
05.12.2022.
22-TA-2699
Par nekustamā īpašuma Biržu ielā 13C, Bauskā, Bauskas novadā pirkšanu valsts aizsardzības vajadzībām
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
25.11.2022.
22-TA-3490 (DV)
Par Aizsardzības ministrijas sadarbību ar ārvalstu domnīcām 2023. gadā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-3259 (DV)
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 19. marta rīkojumā Nr.179 "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-3607
Par finansējuma piešķiršanu Cēsu novada pašvaldībai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
08.12.2022.
22-TA-3248
Par finansējuma piešķiršanu Jēkabpils novada pašvaldībai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
25.11.2022.
22-TA-3060
Par nekustamā īpašuma "Atpūtnieki", Briģu pagastā, Ludzas novadā, daļas pirkšanu valsts aizsardzības vajadzībām
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
06.12.2022.
22-TA-3367
Par līdzfinansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldībai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
06.12.2022.
22-TA-2989
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. septembra rīkojumā Nr. 504 "Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu militārajiem objektiem"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
16.11.2022.
22-TA-1890 (DV)
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 19. marta rīkojumā Nr.179 "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-2295
informācija
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Aizsardzības ministrija
22-TA-1133
Grozījumi Valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM, IEM, IZM, TM
02.01.2023.
16.01.2023.
22-TA-2776
Grozījums Ieroču aprites likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM, IEM, TM
06.01.2023.
20.01.2023.
22-TA-3410 (DV)
Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-3508 (DV)
Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-3459 (DV)
Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-3507 (DV)
Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-2975 (DV)
Par starpposma novērtējumu par Zemessardzes paaugstinātas gatavības apakšvienību ieviešanas gaitu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-3408 (DV)
Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-3458 (DV)
Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
21-TA-327 (DV)
Grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 19.marta rīkojumā Nr.179 "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-3466 (DV)
Latvijas militārais atbalsts Ukrainai
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija