Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-2682
Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas misijā Irākā (NATO Mission Iraq)
Saeimas lēmumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
30.09.2022.
22-TA-2439
Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 7. aprīļa noteikumos Nr. 158 "Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padomes nolikums"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
02.09.2022.
22-TA-3065 (DV)
Par atbalsta sniegšanu
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
22-TA-2542 (IP)
Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes aizsardzības ministru neformālo sanāksmi 2022.  gada 29.-30. augustā
ESVIS projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-2474
Par aizsardzības nozares aktualitātēm Latgales reģionā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22.08.2022.
21-TA-1802
Grozījums Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
14.07.2022.
22-TA-1527
Par kanalizācijas spiedvadu sistēmas nodošanu Ādažu novada pašvaldības īpašumā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
09.09.2022.
28.09.2022.
22-TA-2604 (DV)
Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-2683
Par Igaunijas Republikas valdības, Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par paplašinātu sadarbību aizsardzības jomā
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
23.09.2022.
22-TA-2494
Grozījums Ārstniecības likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
11.09.2022.
22-TA-2873
Par nacionālo pozīciju “Par atbalstu Dānijas Karalistes iesaistei Eiropas Savienības Kopējā drošības un aizsardzības politikā, Eiropas Savienības pastāvīgajā strukturētajā sadarbībā, Eiropas Aizsardzības aģentūrā un citos Eiropas Savienības drošības un aizsardzības politikas formātos” iekļaušanu šī gada 27. septembra Ministru kabineta sēdes darba kārtībā
ESVIS projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-2481
Valsts aizsardzības dienesta likums
Likumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
19.09.2022.
22-TA-2505
Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"
Likumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
19.09.2022.
22-TA-2509
Grozījumi Militārās disciplināratbildības likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
19.09.2022.
22-TA-2492
Grozījumi Militārā dienesta likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
19.09.2022.
22-TA-2514
Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
19.09.2022.
22-TA-2516
Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
19.09.2022.
22-TA-2493
Grozījums likumā "Par valsts pensijām"
Likumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
19.09.2022.
22-TA-2513
Grozījums Militārpersonu izdienas pensiju likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
19.09.2022.
22-TA-2697
Grozījums Pacientu tiesību likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
19.09.2022.
22-TA-2515
Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
19.09.2022.
22-TA-2503
Grozījums Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā
Likumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
19.09.2022.
22-TA-2203
Par nekustamo īpašumu  "Aleksandri" Raņķu pagastā, Kuldīgas novadā un "Ābeles" Rudbāržu pagastā, Kuldīgas novadā pirkšanu Nacionālo bruņoto spēku poligona "Mežaine" paplašināšanai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
07.09.2022.
22-TA-2512
Grozījumi Veselības aprūpes finansēšanas likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
11.09.2022.
22-TA-1090
Par nekustamo īpašumu Jaunatnes ielā 4-26 un Jaunatnes ielā 4-15, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā pirkšanu valsts aizsardzības vajadzībām
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
12.09.2022.