Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-1811
Ārlietu ministra ikgadējais ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos 2021. gadā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
27.12.2021.
22-TA-1602
Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības sadarbības ministru 2022. gada 20. maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
22-TA-1135
Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta par diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonu (darbinieku), valsts tiešās pārvaldes amatpersonu (darbinieku), karavīru, prokuroru un sakaru virsnieku, kuri uzturas ārvalstīs, laulātajiem
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ārlietu ministrija
AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, KNAB, LM, PKC, SAM, TM, VARAM, VK, VM, ZM, ĢP
14.07.2022.
21.07.2022.
21-TA-439
Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 7. jūnija rīkojumā Nr. 281 "Par Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komiteju"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
AM, EM, FID, FKTK, FM, IEM, TM, VARAM, VM
29.10.2021.
05.11.2021.
22-TA-402
Grozījumi Attīstības sadarbības politikas plānā 2021.-2023. gadam.
Plāna (grozījumu) projekts
Atsaukts
Ārlietu ministrija
22-TA-1862 (DV)
Par tiesas sprieduma izpildi
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
22-TA-1381
Par brīvprātīgo iemaksu Eiropas Padomes Eiropas Cilvēktiesību tiesas budžetā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
14.05.2022.
21-TA-1788
Informatīvais ziņojums "Par gatavošanos Latvijas Republikas prezidentūrai Eiropas Padomes Ministru komitejā 2023. gadā"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
08.02.2022.
21-TA-405
Par informatīvo ziņojumu “Par 2021. gada 5. oktobra neformālajā Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
21-TA-560
Par civilo ekspertu dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
AM, FM, TM
13.10.2021.
18.10.2021.
21-TA-507
Par atbildības noteikšanu “Priekšlikumam Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par atjaunīgo un mazoglekļa degvielu izmantošanu jūras transportā un Direktīvas 2009/16/EK grozīšanu”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
04.10.2021.
22-TA-2262
Par apropriācijas pārdali
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Ārlietu ministrija
FM
22.07.2022.
05.08.2022.
22-TA-1056
Par informatīvo ziņojumu “Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2022. gada 12. aprīļa sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
21-TA-82
Par informatīvo ziņojumu “Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2021. gada 21. septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
21-TA-681
Likumprojekts “Par Eiropas konvenciju par diplomātisko aģentu vai konsulāro amatpersonu veiktās dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu”
Likumprojekts
Atsaukts
Ārlietu ministrija
20.10.2021.
21-TA-28
Par finansējumu Rīgas konferences rīkošanai
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
10.09.2021.
21-TA-840
Par Latvijas Republikas delegāciju 2021. gada 30. novembra - 3. decembra Pasaules Tirdzniecības organizācijas 12. ministru konferencē Ženēvā (Šveicē) un ar to saistītajā 2021. gada 29. novembra Eiropas Savienības Ārlietu padomes kopējās tirdzniecības politikas jautājumos sanāksmē Ženēvā (Šveicē)
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
FM, TM, ZM
05.11.2021.
12.11.2021.
21-TA-1171 (DV)
Par NATO ārlietu ministru sanāksmes organizēšanu Latvijā 2021. gadā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
22-TA-1958
Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2022. gada 20. jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
21-TA-1576 (IP)
Par informatīvo ziņojumu “Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2021. gada 14. decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
22-TA-510
Par nacionālo pozīciju "Par Latvijas interesēm Indijas un Klusā okeāna reģionā"
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
22-TA-661
Pavadvēstule. Par 2022. gada 10. un 11. marta neformālajā Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem.
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
22-TA-1570
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumos Nr. 602 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām (darbiniekiem), valsts tiešās pārvaldes amatpersonām (darbiniekiem), karavīriem, prokuroriem un sakaru virsniekiem par dienestu ārvalstīs un to izmaksas kārtību"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
27.06.2022.
21-TA-655
Informatīvais ziņojums “Par Trīs jūru iniciatīvas samita un biznesa foruma koordinācijas sekretariāta izveidi.”
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
EM, LVPK, SAM, VARAM
12.10.2021.
15.10.2021.
21-TA-1192
Par civilā eksperta dalības laika pagarināšanu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
FM, TM
16.11.2021.
23.11.2021.