Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-620
Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"
 
Likumprojekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
13.10.2021.
21-TA-811
Noteikumi par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesnieguma veidlapu
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
18.02.2022.
21-TA-508
Informatīvais ziņojums
"Par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2021. gada 7.-8. oktobra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Tieslietu ministrija
04.10.2021.
2021-TA-684
Likumprojekts "Grozījums Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā"
Likumprojekts
Atsaukts
Tieslietu ministrija
FM, LBAS, LM, LPS, PKC
30.07.2020.
22.03.2021.
22-TA-268
Personas apsekošanas kārtība ieslodzījuma vietā, lai konstatētu, vai tā ir lietojusi alkoholu, narkotiskas vai citas apreibinošas vielas
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
17.05.2022.
2021-TA-2165
Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
EM, FM, LDDK
01.04.2021.
08.09.2021.
22-TA-1156
Pavadvēstule par Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko paredz noteikumus par vides krimināltiesisko aizsardzību un ar ko aizstāj Direktīvu 2008/99/EK" iesniegšanu
ESVIS projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
22-TA-630
Informatīvais ziņojums "Par Komisijas PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai darbību 2021. gadā un 2022. gadā"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Tieslietu ministrija
26.02.2022.
22-TA-215 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420123422 par pieteicēju pieteikumu par juridiskā fakta konstatēšanu
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
21-TA-235
Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
FM, VM
17.09.2021.
20.09.2021.
21-TA-761
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 19. novembra noteikumos Nr. 543 "Mantojuma inventāra saraksta sastādīšanas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
FM
05.11.2021.
22.11.2021.
22-TA-696
Grozījumi Kredītu reģistra likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Tieslietu ministrija
FM, LB, LDDK, LFNA, LM, LPS, LZNP, LZTIP, PKC, VK, ĀM
03.03.2022.
15.03.2022.
21-TA-738
Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā

 
Likumprojekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
20.10.2021.
22-TA-1228
Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"
Likumprojekts
Iesniegts
Tieslietu ministrija
18.06.2022.
2021-TA-1930
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumos Nr. 711 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpildi""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
FM, IEM, LM, VARAM, VK
17.06.2021.
12.08.2021.
22-TA-81 (DV)
"Grozījumi Preču zīmju likumā"
Likumprojekts
Atsaukts
Tieslietu ministrija
21-TA-750
Par Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 41 33. §) "Informatīvais ziņojums "Par komersantu juridisko adrešu regulējumu"" 4. punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu
 
MK sēdes protokollēmuma projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
FM
09.11.2021.
24.11.2021.
22-TA-2095
Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"
Likumprojekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Tieslietu ministrija
21-TA-1014 (IP)
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2021. gada 23. septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/2100
Latvijas Republikas nostājas projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
22-TA-2098
Par informācijas dienesta vajadzībām normatīvo regulējumu
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Tieslietu ministrija
01.07.2022.
21-TA-1577
Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par drošības pasākumiem klasificētas informācijas aizsardzībai
Noteikumu projekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Saskaņošana
Tieslietu ministrija
AM, FM, ĀM
11.04.2022.
27.04.2022.
22-TA-445
Par Latvijas pārstāvju deleģēšanu Vienotās patentu tiesas Administratīvajā komitejā, Budžeta komitejā un Konsultatīvajā komitejā 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
26.02.2022.
21-TA-319
Grozījumi Pašvaldības domes vēlēšanu likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
13.01.2022.
22-TA-1143 (IP)
Par "Uzvaras pieminekļa" demontāžas, pārvietošanas un pārveides iespējamajiem juridiskajiem risinājumiem
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Tieslietu ministrija
21-TA-26
Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 1. marta rīkojumā Nr. 102 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
FM, IEM, ZM
15.09.2021.
29.09.2021.