Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
2021-TA-2121
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Daugavpils ielā 16A, Dagdā, Krāslavas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
01.07.2021.
06.09.2021.
21-TA-549
Informatīvais ziņojums "Par Narkotiku lietošanas un izplatības ierobežošanas plāna 2019. - 2020. gadam izpildi"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
23.11.2021.
22-TA-563
Par Valsts robežsardzes un Valsts policijas amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
22.02.2022.
22-TA-2161
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 27. jūlija rīkojumā Nr. 347 "Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai""
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Atsaukts
Iekšlietu ministrija
22-TA-648
Par humānās palīdzības sniegšanu Ukrainai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
01.03.2022.
22-TA-768
Par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 par Padomes īstenošanas lēmuma projektu, ar ko nosaka, ka pastāv no Ukrainas pārvietotu personu masveida pieplūdums 2001.gada 21.jūlija Padomes direktīvas 2001/55/EK 5.panta izpratnē, un ar ko šīm personām ievieš pagaidu aizsardzību
ESVIS projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
22-TA-1106
Par Iekšlietu ministrijai papildu nepieciešamo finansējumu  2023., 2024. un 2025. gadā  vienreizējām investīcijām valsts aizsardzības spēju attīstības un iekšējās drošības stiprināšanas pasākumu īstenošanai saistībā ar plaša mēroga Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu un pieaugošiem ģeopolitiskiem riskiem
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
27.04.2022.
22-TA-1922
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
13.06.2022.
21-TA-1111 (IP)
Par nepieciešamajiem pasākumiem, lai nodrošinātu tiesas lēmuma izpildi
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
22-TA-1585
Par materiāltehnisko līdzekļu un krājumu nodošanu Ukrainas Ārkārtējo situāciju dienestam
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
23.05.2022.
22-TA-1986
Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6. komponentes "Likuma vara" 6.2. reformu un investīciju virziena "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšana, ekonomisko noziegumu izmeklēšana, tiesvedības procesu modernizācija un preventīvo darbību īstenošana" 6.2.1.r reformas "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanas, ekonomisko noziegumu izmeklēšanas un tiesvedības procesu modernizācija 6.2.1.1.i. investīcijas "AML inovāciju centra izveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanas uzlabošanai" un 6.2.1.2.i. investīcijas "Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana" īstenošanu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
01.07.2022.
21-TA-166
Par nekustamā īpašuma Ganību ielā 6, Rūjienā, Valmieras novadā, pārņemšanu valsts īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
10.11.2021.
16.11.2021.
21-TA-1579
Par informatīvā ziņojuma projektu par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2021.gada 9.-10.decembra sanāksmē iekļautajiem iekšlietu jomas jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
21-TA-623
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1025 "Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
01.03.2022.
22-TA-384
Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas–Baltkrievijas Kopējā komisijā valsts robežas jautājumos
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
27.03.2022.
22-TA-2040
Ministru kabineta vēstules projekts Saeimas Pilsonības, migrācijas un saliedētības komisijai "Par atbalsta nodrošināšanu nevaldības organizācijām, kuras sniedz atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem"
Ministru Kabineta vēstules projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
22.06.2022.
21-TA-399
Par Latvijas Republikas valdības un Armēnijas Republikas valdības protokolu par Nolīguma starp Eiropas Savienību un Armēnijas Republiku par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti, īstenošanu
Noteikumu projekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
06.10.2021.
21-TA-669
Informatīvais ziņojums par Imigrācijas likuma 23. panta pirmās daļas 3., 28., 29., 30. un 31.punktā paredzēto noteikumu īstenošanas gaitu un rezultātiem
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
03.05.2022.
22-TA-392 (IP)
Paskaidrojuma administratīvajā lietā Nr. A420121822 projekts
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
22-TA-1798
Par apropriācijas pārdali
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
07.06.2022.
22-TA-1949
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Iekšlietu ministrija
22-TA-915
Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainas Ārkārtējo situāciju dienestam
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
22.03.2022.
22-TA-914 (IP)
Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainas Valsts robežsardzes dienestam
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
22-TA-693
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
03.03.2022.
22-TA-639
Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums
Likumprojekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
01.03.2022.