Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-2905
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumos Nr. 1245 "Kārtība, kādā tiek veikta informācijas apmaiņa nodokļu jomā starp Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm un ārvalstu kompetentajām iestādēm, ar kurām ir noslēgti Latvijas Republikas Saeimas apstiprināti starptautiskie līgumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
03.01.2023.
23-TA-356
Viedoklis par Ministru kabineta noteikto regulējumu attiecībā uz deklarāciju un to pārbaudes materiālu lietu glabāšanas termiņu (30 gadi) samērīgumu un atbilstību
Ministru Kabineta vēstules projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
14.02.2023.
23-TA-374
Par nacionālās pozīcijas projektu “Par Eiropas Komisijas 2022. gada 25. oktobrī publicēto normatīvo aktu priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regula par zibmaksājumiem euro valūtā, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 260/2012 un (ES) Nr. 2021/1230”
ESVIS projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
23-TA-280
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības fondu un Atveseļošanas fonda plāna ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
06.02.2023.
23-TA-608
Par valstij piekritīgo transportlīdzekļu nodošanu bez atlīdzības Ukrainai
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
10.03.2023.
23-TA-643 (IP)
Par 2023. gada 13. marta Euro grupas un 2023. gada 14. marta Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
21-TA-275
Par Latvijas Republikas 2020. gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem un Valsts kontroles atzinumu
 
MK sēdes protokollēmuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
30.09.2021.
22-TA-2858
Par Latvijas Republikas 2021. gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem un Valsts kontroles atzinumu
MK sēdes protokollēmuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
27.09.2022.
23-TA-554
Informatīvais ziņojums "Par valstij piekritīgo transportlīdzekļu nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
06.03.2023.
23-TA-556
Par valstij piekritīgo transportlīdzekļu nodošanu bez atlīdzības Ukrainai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
07.03.2023.
21-TA-493
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 6. maija noteikumos Nr. 237 "Valsts vērtspapīru izlaišanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Finanšu ministrija
FKTK, TM
12.11.2021.
29.11.2021.
22-TA-2924
“Par Latvijas Republikas valdības un Šveices Federālās padomes ietvarlīgumu par Šveices sadarbības programmas otrā perioda īstenošanu noteiktām Eiropas Savienības dalībvalstīm ekonomisko un sociālo atšķirību mazināšanai Eiropas Savienībā”
Noteikumu projekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Atsaukts
Finanšu ministrija
22-TA-390
Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"
Likumprojekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
03.10.2022.
23-TA-366
Par 2022. gada valsts pamatbudžeta ieņēmumiem un valsts pamatbudžeta izpildi, ilgtermiņa stabilizācijas rezerves ienākumiem, finanšu darījumiem un ar tiem saistītajiem maksājumiem un no ilgtermiņa stabilizācijas rezerves finansētajiem pasākumiem
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
14.02.2023.
23-TA-508
Par priekšlikumiem 2023. gada budžeta projektu pavadošo likumprojektu izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā
MK sēdes protokollēmuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
27.02.2023.
22-TA-3158
Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij Daugavpils valstspilsētā un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
01.02.2023.
22-TA-3272
Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 30. augusta noteikumos Nr. 662 "Akcīzes preču aprites kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
01.02.2023.
22-TA-1813
Par nepieciešamību apgriezto jeb reverso pievienotās vērtības nodokļa maksāšanas kārtību ieviest citās nozarēs
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Finanšu ministrija
13.10.2022.
23-TA-2033
Par valstij piekritīgo transportlīdzekļu nodošanu bez atlīdzības Ukrainai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
24.08.2023.
23-TA-1685
Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
22.08.2023.
23-TA-528
Par valsts nekustamā īpašuma Vikingu ielā 24A, Jūrmalā, pārdošanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
22.08.2023.
23-TA-1629
Par valsts nekustamo īpašumu Ezera ielā 13 un Ezera ielā 15, Balvos, Balvu novadā nodošanu Labklājības ministrijas valdījumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
24.08.2023.
23-TA-1699
Par apropriācijas pārdali
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
31.08.2023.
23-TA-2197 (IP)
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2023. gada 19. jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. INFR(2023)0158
Latvijas Republikas nostājas projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
23-TA-2200 (IP)
Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2023. gada 19. jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. INFR(2023)0159
Latvijas Republikas nostājas projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija