Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-2441
Īsziņojums par Tieslietu ministrijas pieteiktajiem jautājumiem izskatīšanai Ministru kabineta izbraukuma sēdē 2022. gada 23. augustā Ludzā
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Tieslietu ministrija
12.08.2022.
22-TA-2346
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. novembra rīkojumā Nr. 809 "Par Patentu valdes 2022. gada budžeta apstiprināšanu"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Saskaņošana
Tieslietu ministrija
FM
05.08.2022.
19.08.2022.
22-TA-1620
Valsts probācijas dienesta nolikums
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Tieslietu ministrija
FM, VK
15.08.2022.
29.08.2022.
22-TA-2280
Grozījumi Procesu norises elektroniskā vidē valsts platformas likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Tieslietu ministrija
AM, FM, IEM, VARAM, ĢP
16.08.2022.
30.08.2022.
21-TA-1577
Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par drošības pasākumiem klasificētas informācijas aizsardzībai
Noteikumu projekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Saskaņošana
Tieslietu ministrija
AM, FM, ĀM
16.08.2022.
23.08.2022.
22-TA-876
Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6.2.1.3.i. investīcijas "Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveide" īstenošanu"
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Tieslietu ministrija
12.08.2022.
22-TA-756
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Valsts kanceleja
08.03.2022.
22-TA-632
Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6. komponentes "Likuma vara" 6.3. reformu un investīciju virziena "Publiskās pārvaldes modernizācija" investīcijas 6.3.1.1.i. "Atvērta, caurskatāma, godprātīga un atbildīga publiskā pārvalde"  īstenošanu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Valsts kanceleja
05.05.2022.
21-TA-1127 (IP)
Informatīvais ziņojums“Par ārvalstu palīdzības stratēģiskās komunikācijas jomā pieņemšanu ar Covid-19 ierobežošanu saistītās epidemioloģiskās drošības integrētās komunikācijas kampaņas izplatīšanai”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Valsts kanceleja
22-TA-629 (IP)
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2022. gada 27. janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. INFR(2022)0126
Latvijas Republikas nostājas projekts
Pieņemts
Valsts kanceleja
22-TA-1555
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 31. augusta rīkojumā Nr. 470 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 31.0. versija)"
Cits plānošanas dokumenta (grozījumu) projekts
Pieņemts
Valsts kanceleja
15.06.2022.
22-TA-813
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6.komponentes “Likuma vara” reformu un investīciju virziena 6.3. ”Publiskās pārvaldes modernizācija” reformas 6.3.1. “Publiskās pārvaldes modernizācija” 6.3.1.4.i. investīcijas “Nevalstisko organizāciju izaugsme sociālās drošības pārstāvniecībā un sabiedrības interešu uzraudzībā” īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Valsts kanceleja
Delna, FM, LPA, Providus, SIF, TM
08.07.2022.
15.07.2022.
21-TA-38
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Valsts kanceleja
15.09.2021.
22-TA-175
Noteikumi par Eiropas Savienības tiesību aktiem, par kuru pārkāpumiem ceļama trauksme vai kuros ir paredzēta cita ziņošanas kārtība
Noteikumu projekts
Pieņemts
Valsts kanceleja
21.01.2022.
21-TA-1511
Informatīvais ziņojums par grāmatvedības un personāla lietvedības funkciju centralizāciju valsts pārvaldē
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Valsts kanceleja
07.04.2022.
22-TA-69 (IP)
Par finansējumu valsts interešu pārstāvībai starptautiskajos ieguldījumu strīdos 2022. gadā un aktuālo situāciju
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Valsts kanceleja
22-TA-1563
Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Valsts kanceleja
FM
19.05.2022.
24.05.2022.
22-TA-1874
Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Valsts kanceleja
15.06.2022.
22-TA-371
Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6.3. reformu un investīciju virziena “Publiskās pārvaldes modernizācija” 6.3.1.3.i investīcijas “Publiskās pārvaldes inovācijas eko-sistēmas attīstība” īstenošanu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Valsts kanceleja
21.04.2022.
21-TA-1145
Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 389 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide, publisko pakalpojumu un sociālā dialoga attīstība mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas sekmēšanai" 3.4.2.1. pasākuma "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Valsts kanceleja
FM, LDDK, LM, TM
11.11.2021.
26.11.2021.
22-TA-66 (IP)
Par valsts interešu pārstāvību ieguldījumu strīdā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Valsts kanceleja
21-TA-361
Mācību pārvaldības sistēmas noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Valsts kanceleja
13.10.2021.
2020-TA-1522
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumos Nr.413 "Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Valsts kanceleja
30.12.2021.
21-TA-401
Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā
Likumprojekts
Izskatīts
Valsts kanceleja
05.10.2021.
22-TA-1274
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 22. marta noteikumos Nr. 219 "Kārtība, kādā diplomāti, diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonas (darbinieki), specializētie atašeji, sakaru virsnieki, karavīri, tiešās pārvaldes iestādes amatpersonas (darbinieki) un valsts drošības iestādes amatpersonas (darbinieki) tiek norīkoti dienestā (darbā) starptautiskajās organizācijās ārvalstīs, un atlīdzības piešķiršanas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Valsts kanceleja
07.06.2022.