Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
23-TA-2273 (IP)
Informatīvais ziņojums par 2023. gada 15. septembra Euro grupas un 2023.gada 15.-16. septembra neformālās Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmes izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
22-TA-1524
Grozījumi Ieguldītāju aizsardzības likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
22.08.2023.
23-TA-2353 (IP)
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "2023. gada vispārējā budžeta grozījumu Nr. 3 projekts. Ieņēmumu (pašu resursu) atjauninājums un citi tehniski pielāgojumi, tostarp jaunā Aizsardzības rūpniecības stiprināšanas instrumenta un Eiropas mikroshēmu likuma izveide un finansēšana 2023. gadā"
ESVIS projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
23-TA-1410
Par atļauju Andrim Miglavam savienot amatus
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
12.07.2023.
23-TA-1412
Par atļauju Ievai Jaunzemei savienot amatus
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
12.07.2023.
23-TA-1405
Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 8. maija rīkojumā Nr. 227 "Par Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomi"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
12.07.2023.
23-TA-1646
Par Eiropas Savienības fondu un Atveseļošanas fonda plāna ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
03.07.2023.
23-TA-1991
Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumos Nr. 421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
10.08.2023.
23-TA-1789
Par valsts nekustamā īpašuma "Darbnīcas", Laidzē, Laidzes pagastā, Talsu novadā, pārdošanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
08.08.2023.
23-TA-736
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 5. maija noteikumos Nr. 413 "Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
11.08.2023.
22-TA-3457
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. septembra noteikumos Nr. 899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Finanšu ministrija
23-TA-2076
Par valstij piekritīgo transportlīdzekļu nodošanu bez atlīdzības Ukrainai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
11.09.2023.
23-TA-1950
Grozījums Ministru kabineta 2023. gada 7. marta noteikumos Nr. 97 "Noteikumi par automātisko informācijas apmaiņu par pārdevējiem, kuri gūst ienākumus, izmantojot digitālās platformas"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
11.09.2023.
23-TA-1679
Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 8. augusta rīkojumā Nr. 385 "Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
11.09.2023.
23-TA-1687
Par valsts nekustamā īpašuma Ģimnāzijas ielā 12, Daugavpilī, pārdošanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
11.09.2023.
23-TA-2140
Par apropriācijas palielināšanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
11.09.2023.
23-TA-2198
Par valstij piekritīgo transportlīdzekļu nodošanu bez atlīdzības Ukrainai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
14.09.2023.
23-TA-1103
Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna papildinājumu
Cits plānošanas dokumenta projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
18.09.2023.
23-TA-2156
Operatīvā informācija par Eiropas Savienības fondu un Atveseļošanas fonda plāna ieviešanas statusu 2023. gada jūlijā–augustā (ikmēneša ziņojums)
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
11.09.2023.
23-TA-2390
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības kohēzijas politikas ministru neformālo sanāksmi 2023. gada 28. un 29. septembrī Mursijā, Spānijā
ESVIS projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
22-TA-993
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumos Nr. 340 "Noteikumi par apdrošināšanas atlīdzības apmēru un aprēķināšanas kārtību par personai nodarītajiem nemateriālajiem zaudējumiem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
31.08.2023.
23-TA-1802
Par valsts nekustamā īpašuma "Jurģu koppienotava" Jurģos, Jaunpils pagastā, Tukuma novadā, pārņemšanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
31.08.2023.
23-TA-2409
Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas grupas pilnvarnieku gada sanāksmēs 2023. gada 9.-15. oktobrī
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
03.10.2023.
23-TA-639
Nenodokļu ieņēmumu ieskaitīšanas valsts pamatbudžeta ieņēmumos un atmaksas kārtība
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
14.09.2023.
22-TA-2884
Muitas uzraudzībā esošo nefasēto preču un nefasēto preču transporta iepakojumā pieļaujamās masas atšķirības
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
27.09.2023.