Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-1502
Latvijas Republikas valsts robežas joslas, patrulēšanas joslas un robežzīmju uzraudzības joslas iekārtošanas un uzturēšanas noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
11.01.2022.
22-TA-1223
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
12.06.2022.
22-TA-737
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
09.03.2022.
22-TA-1426
Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
09.05.2022.
22-TA-931
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
22.03.2022.
22-TA-121
Par valsts ārējās robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves gaitu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
20.01.2022.
21-TA-528
Par informatīvā ziņojuma projektu par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2021.gada 7.-8.oktobra sanāksmē iekļautajiem iekšlietu jomas jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
22-TA-2064
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
29.06.2022.
22-TA-747 (IP)
Rīkojuma projekt s"Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
22-TA-759
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
09.03.2022.
22-TA-886
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
25.03.2022.
21-TA-207
Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
08.10.2021.
22-TA-912 (IP)
Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainas Valsts robežsardzes dienestam
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
21-TA-559
Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas–Igaunijas Kopējā komisijā valsts robežas jautājumos
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
AM, FM, TM, ĀM
25.11.2021.
02.12.2021.
22-TA-1644
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
27.05.2022.
21-TA-1510
Par Ministru kabineta 2021.gada 12.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 69 1.§) "Informatīvais ziņojums "Par infrastruktūras izbūvi uz valsts sauszemes ārējās robežas ar Baltkrievijas Republiku"" 4.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu
MK sēdes protokollēmuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
14.12.2021.
22-TA-1099
Iekšlietu ministrijas maksas pakalpojumu cenrādis
Noteikumu projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
16.05.2022.
22-TA-2023
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
21.06.2022.
22-TA-221
Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ziemeru ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā, pārņemšanu valsts īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
14.06.2022.
22-TA-946
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 15. marta noteikumos Nr. 172 "Noteikumi par informāciju, kas nepieciešama, lai nodrošinātu atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
28.03.2022.
21-TA-1645
Par Ministru kabineta pilnvarojumu iekšlietu ministrei Marijai Golubevai
MK sēdes protokollēmuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
10.12.2021.
22-TA-1763
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
31.05.2022.
22-TA-1843
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2022. gada 9.-10. jūnija sanāksmei
ESVIS projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
22-TA-1145 (IP)
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
21-TA-227 (IP)
Par dzeloņstiepļu žoga ierīkošanu uz Latvijas Republikas valsts ārējās robežas ar Baltkrievijas Republiku
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija