Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-1263
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 108 "Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
13.04.2022.
21-TA-1002
Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Leona Paegles ielā  19A-38, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LPS, TM
09.11.2021.
24.11.2021.
21-TA-890
Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 20-8, Rīgā, nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
11.11.2021.
21-TA-584 (IP)
Ministru kabineta viedoklis lietā Nr.SKA-190/2021 (lieta Nr.A420342117) par SIA "Schwenk Latvija" kasācijas sūdzību saistībā ar gaisa kvalitātes monitoringa veikšanu Rīgā
Ministru Kabineta vēstules projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-982 (IP)
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-534
Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumos Nr. 588 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2. pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.2. pasākuma "Atkritumu atkārtota izmantošana, pārstrāde un reģenerācija" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
AM, FM, LM, TM
18.10.2021.
21.10.2021.
21-TA-547
Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 29. oktobra rīkojumā Nr. 534 "Par Latvijas Republikas kandidatūrām dalībai Eiropas Savienības Reģionu komitejā"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
09.03.2022.
22-TA-596
Par pašvaldību investīciju projektu izvērtēšanas komisiju
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
27.03.2022.
21-TA-177 (IP)
Par Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2021.gada 23.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/0298.
Latvijas Republikas nostājas projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-1429
Par nacionālās pozīcijas projektu
ESVIS projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-315
Likumprojekts "Grozījumi Zvejniecības likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, IEM, LPS, TM, ZM
15.10.2021.
22.10.2021.
22-TA-1846
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekli neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM
22.06.2022.
08.07.2022.
21-TA-1597
Informatīvais ziņojums “Par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas un oglekļa dioksīda piesaistes saistību izpildi”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.01.2022.
22-TA-800
Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
AM, DVI, EM, FM, IEM, IZM, KM, KNAB, KP, LM, LPS, PKC, SAM, TM, VK, VM, ZM, ĀM
02.05.2022.
17.05.2022.
21-TA-784
Programmas projekts "Par Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2021.–2027. gadam projektu"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, LDDK, LLPA, LM, LPS, LTRK, PKC, SAM, TM, VM, ZM, ĀM
26.11.2021.
03.12.2021.
22-TA-535
Valsts nozīmes zemes dzīļu nogabala “Inčukalna dabasgāzes krātuve” izmantošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21.02.2022.
22-TA-1646
Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 3. maija rīkojumā Nr. 307 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
EM, FM, IZM, LM
23.05.2022.
24.05.2022.
21-TA-293
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai, kuriem piešķirams valsts budžeta aizdevums”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, TM
24.09.2021.
27.09.2021.
21-TA-90
Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Ilūkstes ielā 54-71, Rīgā, nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LPS, TM
15.09.2021.
29.09.2021.
22-TA-489
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija rīkojumā Nr. 455 "Par atbalstītajiem augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem izglītības iestāžu ventilācijas sistēmu uzlabošanai, kuriem piešķirams valsts budžeta finansējums"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
07.03.2022.
21-TA-318
Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Dārza ielā 18-36, Bauskā, Bauskas novadā, nodošanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
27.09.2021.
22-TA-1140
Informatīvais ziņojums “Informācijas vienreizes principa nodrošināšana valsts pārvaldes pakalpojumos”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, KNAB, LLPA, LM, LPS, PKC, RACA, SAM, TM, VK, VM, ZM, ĀM
06.06.2022.
20.06.2022.
2020-TA-2492
Konceptuāls ziņojums "Par administratīvo reģionu izveidi"
Konceptuālā ziņojuma projekts
Atsaukts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, LBAS, LM, LPS, SAM, TM, VK, VM, ZM
22.10.2020.
10.12.2020.
21-TA-1311
Par informatīvā ziņojuma “Par 2021.gada26.novembra neformālajā Eiropas Savienības ministru, kas atbildīgi par pilsētu attīstības jautājumiem, padomes sanāksmē izskatāmajiemjautājumiem” iesniegšanu
ESVIS projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
2021-TA-1807
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Dālderi", Sudas ielā 9, Mālpils pagastā, Mālpils novadā nodošanu Mālpils novada pašvaldības īpašumā"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LPS, TM
25.03.2021.
26.07.2021.