Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-356
Par pilnvarojumu pārstāvēt Latvijas Republikas valdību Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas 2011. gada Vīnes dokumentā noteiktajās bruņojuma kontroles vizītēs un Atvērto debesu līguma novērošanas lidojumos un diplomātisko pasu izsniegšanu amatpersonām
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
FM, TM, ĀM
28.09.2021.
12.10.2021.
21-TA-1370
Par atļauju Aizsardzības ministrijai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības, lai veiktu brīvprātīgo iemaksu ANO Miera veidošanas fondā 2021. gadā
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Aizsardzības ministrija
FM, TM
23.11.2021.
26.11.2021.
21-TA-540
Par Ungārijas Aizsardzības ministrijas pievienošanos Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamentu, Dānijas Ārlietu ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju un Amerikas Savienoto Valstu Aizsardzības departamentu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos izveidošanu, administrēšanu un darbību un Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamentu, Dānijas Ārlietu ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju un Amerikas Savienoto Valstu Aizsardzības departamentu, kā arī Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štābu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos funkcionālajām attiecībām
Likumprojekts
Iesniegts
Aizsardzības ministrija
FM, TM, ĀM
05.10.2021.
14.10.2021.
21-TA-846
Par finansējuma piešķiršanu Jēkabpils novada domei
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Aizsardzības ministrija
FM, TM
03.11.2021.
16.11.2021.
21-TA-845
Par finansējuma piešķiršanu Alūksnes novada domei
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Aizsardzības ministrija
FM, LPS, TM
02.11.2021.
15.11.2021.
21-TA-258
Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā
Likumprojekts
Iesniegts
Aizsardzības ministrija
FM, LPS, TM, VARAM, VK
03.11.2021.
10.11.2021.
21-TA-1338
Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par rakstiskās vienošanās prasību attiecībā uz vienībām, kas nav tiesīgas saņemt atbalstu saskaņā ar Līhija likumu
Noteikumu projekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM, IEM, TM, ĀM
29.11.2021.
02.12.2021.
21-TA-1142
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumos Nr. 606 "Noteikumi par karavīra un zemessarga uzturdevas kompensācijas apmēru un izmaksāšanas kārtību"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM, TM
29.11.2021.
13.12.2021.
21-TA-485
Par nekustamā īpašuma “Meža Vizbuļi” Rudbāržu pagastā, Kuldīgas novadā pirkšanu Nacionālo bruņoto spēku poligona “Mežaine” paplašināšanai

 
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM, TM
29.11.2021.
13.12.2021.
21-TA-586
Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.janvāra noteikumos Nr.21 „Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi”
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
FM
02.11.2021.
05.11.2021.
21-TA-1089
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas Zemessardzes likumā"
Likumprojekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
12.11.2021.
21-TA-460
Par vienošanās projektu par grozījumu 2018. gada 10. decembra deleģēšanas līgumā starp Latvijas Republikas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un valsts akciju sabiedrību “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”
 
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM, TM
17.11.2021.
03.12.2021.
21-TA-507
Par atbildības noteikšanu “Priekšlikumam Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par atjaunīgo un mazoglekļa degvielu izmantošanu jūras transportā un Direktīvas 2009/16/EK grozīšanu”
Informatīvais ziņojums
Izskatīts
Ārlietu ministrija
04.10.2021.
21-TA-55
Par civilā eksperta dalības laika pagarināšanu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
FM, TM
21.09.2021.
28.09.2021.
21-TA-475
Par civilo ekspertu dalību Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
FM, TM
11.10.2021.
14.10.2021.
21-TA-560
Par civilo ekspertu dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
AM, FM, TM
13.10.2021.
18.10.2021.
21-TA-422
Par civilā eksperta dalības laika pagarināšanu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
FM, TM
07.10.2021.
21.10.2021.
21-TA-525
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 9. jūlija noteikumos Nr. 328 “Sankciju koordinācijas padomes nolikums”
 
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ārlietu ministrija
FM, IEM, LAA, NEPLP, TM
05.10.2021.
19.10.2021.
21-TA-681
Likumprojekts “Par Eiropas konvenciju par diplomātisko aģentu vai konsulāro amatpersonu veiktās dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu”
Likumprojekts
Iesniegts
Ārlietu ministrija
20.10.2021.
21-TA-67
Latvijas Republikas ceturtais nacionālais ziņojums par Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību izpildi Latvijā
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
IEM, IZM, KM, LM, LPS, NEPLP, SIF, TM, VK
01.10.2021.
08.10.2021.
21-TA-18
Par Latvijas dalību OECD laika periodā no 2020. gada jūlija līdz 2021. gada jūlijam
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
AM, EM, FM, IEM, IZM, KNAB, LM, PKC, SAM, TM, VARAM, VK, VM, ZM
21.09.2021.
24.09.2021.
21-TA-655
Informatīvais ziņojums “Par Trīs jūru iniciatīvas samita un biznesa foruma koordinācijas sekretariāta izveidi.”
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
EM, LVPK, SAM, VARAM
12.10.2021.
15.10.2021.
21-TA-432
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Ārlietu ministrija
FM, LM, VM
21.10.2021.
28.10.2021.
21-TA-1083
Par informatīvo ziņojumu “Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos sanāksmi 2021. gada 11. novembrī”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
21-TA-1009
Par informatīvo ziņojumu “Par Eiropas Savienības un Austrumu partnerības valstu ārlietu ministru tikšanos 2021. gada 15. novembrī”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija