Tiesību aktu projekti

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-2300
Par Valsts aizsardzības dienesta ieviešanu
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Aizsardzības ministrija
21-TA-1669
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Ukrainas nevalstiskajai organizācijai.
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
FM, ĀM
14.12.2021.
17.12.2021.
22-TA-399
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
21.02.2022.
21-TA-518
Par Beļģijas Karalistes aizsardzības ministra, Bulgārijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Horvātijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Kipras Republikas Aizsardzības ministrijas, Čehijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Somijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Francijas Republikas aizsardzības ministra, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās aizsardzības ministrijas, Grieķijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Luksemburgas Lielhercogistes aizsardzības ministra, Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministra, Norvēģijas Karalistes aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministra, Portugāles Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Rumānijas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Slovēnijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Spānijas Karalistes Aizsardzības ministrijas, Zviedrijas Karalistes valdības un Eiropas Aizsardzības aģentūras Tehnisko vienošanos par pārrobežu pārvietošanās atļauju procedūrām attiecībā uz pārvietošanos gaisa telpā Eiropā
MK sēdes protokollēmuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
FM, IEM, SAM, TM, ĀM
02.11.2021.
09.11.2021.
21-TA-1782
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Bankas likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
12.03.2022.
22-TA-2276
Noteikumi par valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” funkciju un resursu vadības nodošanu Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem valsts apdraudējuma gadījumā
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM, IEM, TM, VARAM, VK
22.07.2022.
04.08.2022.
21-TA-1571
Par Ministru kabineta 2019. gada 12. marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 13 1. §) “Noteikumu projekts "Par grozījumiem Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Ārlietu ministrijas, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās aizsardzības ministrijas, Francijas Republikas aizsardzības ministra, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Turcijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministrijas un ASV Aizsardzības departamenta saprašanās memorandā par NATO Enerģētiskās drošības izcilības centra (NATO EDC) izveidošanu, administrēšanu un darbību" 2. punktā dotā uzdevuma atzīšanu par spēku zaudējušu un par pilnvarojumu parakstīt grozījumus Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Ārlietu ministrijas, Vācijas Federālās Republikas Federālās aizsardzības ministrijas, Francijas Republikas aizsardzības ministra, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Turcijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministrijas un ASV Aizsardzības departamenta saprašanās memorandā par NATO Enerģētiskās drošības izcilības centra (NATO EDC) izveidošanu, administrēšanu un darbību.
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
15.12.2021.
21-TA-1812
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 27. februāra rīkojumā Nr. 95 "Par atļauju Aizsardzības ministrijai uzņemties ilgtermiņa saistības, lai nodrošinātu dalību Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Drošības investīciju programmā"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
27.04.2022.
22-TA-1374 (DV)
Par atbalsta sniegšanu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
21-TA-1699
Par valsts kiberdrošības pārvaldības uzlabošanu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
20.05.2022.
21-TA-1334
Grozījumi Aizsargjoslu likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
29.04.2022.
21-TA-1338
Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgums par drošības palīdzību un vienībām, kas nav tiesīgas saņemt atbalstu saskaņā ar Līhija likumu
Noteikumu projekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
FM, IEM, TM, ĀM
10.12.2021.
17.12.2021.
21-TA-1799
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Republikas Zemessardzes likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
12.03.2022.
21-TA-454
Grozījumi Ģeotelpiskās informācijas likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
EM, FM, IEM, LPS, SAM, TM, VARAM, VM
05.10.2021.
13.10.2021.
21-TA-845
Par finansējuma piešķiršanu Alūksnes novada domei
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
FM, LPS, TM
02.11.2021.
15.11.2021.
22-TA-96
Par finansējuma piešķiršanu Gulbenes novada pašvaldībai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
24.02.2022.
21-TA-512
Grozījums Ministru kabineta 2003. gada 29.aprīļa noteikumos Nr.236 "Aizsardzības ministrijas nolikums"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
03.01.2022.
21-TA-1276
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM
17.11.2021.
24.11.2021.
22-TA-478
Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 11. janvāra rīkojumā Nr. 21 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
21.02.2022.
21-TA-1679
Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām ārvalstīs
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
04.02.2022.
21-TA-1093
Likumprojekts "Grozījumi Mobilizācijas likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
24.02.2022.
21-TA-1208 (IP)
Par atļauju Aizsardzības ministrijai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības, lai veiktu iemaksas Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programmas projekta "Virtuālās realitātes apmācību simulators" ietvaros 2022.–2023. gadā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
21-TA-1671
Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
20.01.2022.
2021-TA-2010
Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
FM, IEM, TM, VM, ĢP
27.05.2021.
20.08.2021.
22-TA-2051 (DV)
Par nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšanu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija