Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-2354
Par finansējuma piešķiršanu Rīgas Tehniskajai universitātei aizsardzības inovāciju pasākuma rīkošanai 2022. gadā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
02.09.2022.
21-TA-1201
Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
05.09.2022.
22-TA-571
Noteikumi par apmaksājamiem veselības aprūpes pakalpojumiem, to saņemšanas nosacījumiem un samaksas kārtību Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas izglītojamiem
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
12.09.2022.
22-TA-2712
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
23.09.2022.
22-TA-2205
Par finansējuma piešķiršanu Augšdaugavas novada pašvaldībai projekta "Daudzfunkcionālas mācību bāzes, kas piemērota valsts aizsardzības mācības un interešu izglītības Jaunsardze audzēkņu apmācībai, izveide" īstenošanai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
30.09.2022.
22-TA-2191
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumos Nr.  606 "Noteikumi par karavīra un zemessarga uzturdevas kompensācijas apmēru un izmaksāšanas kārtību"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
23.09.2022.
22-TA-2504
Par finansējuma piešķiršanu Gulbenes novada pašvaldībai Litenes nometnes vietas labiekārtošanai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
29.09.2022.
22-TA-2824
Par finansējuma piešķiršanu Rīgas konferences rīkošanai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
05.10.2022.
22-TA-1625
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumos Nr. 384 "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
02.09.2022.
22-TA-2279
Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 26. augusta noteikumos Nr. 509 "Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
12.09.2022.
22-TA-3019 (IP)
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par atbalstu Eiropas Savienības Kopējās drošības un aizsardzības politikas militārās misijas Ukrainai (EUMAM Ukraine) izveidei"
ESVIS projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
21-TA-1206
Grozījums Ministru kabineta 2008. gada 2. jūnija noteikumos Nr. 394 “Alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes pārbaudes kārtība”
Noteikumu projekts
Atsaukts
Aizsardzības ministrija
13.11.2021.
22-TA-2629 (IP)
Par Ministru kabineta 2022. gada 19. aprīļa sēdes protokollēmuma (Nr.22 41. §) "Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) Aizsardzības Inovācijas Akseleratora Ziemeļatlantijas reģionam (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA)) iniciatīvā un NATO Inovāciju fondā"" 3. punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu.
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
23-TA-430
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumos Nr. 969 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
06.06.2023.
23-TA-1292
Par valsts aizsardzības dienesta iesaukšanas kontroles komisiju
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
30.06.2023.
23-TA-900
Kārtība, kādā valsts aizsardzības dienesta iesaukšanas kontroles komisija kontrolē un pārskata Aizsardzības ministrijas pieņemtos lēmumus, izskata personu sūdzības par šiem lēmumiem, kā arī pieņem lēmumus par iesaukšanu valsts aizsardzības civilajā dienestā
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
30.06.2023.
23-TA-1694
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Komisijas (EK) sagatavoto Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par Munīcijas ražošanas atbalsta aktu"
ESVIS projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
23-TA-1528
Konceptuālais ziņojums "Valsts aizsardzības koncepcija 2023"
Konceptuālā ziņojuma projekts
Iesniegts
Aizsardzības ministrija
20.07.2023.
23-TA-708
Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 26. augusta noteikumos Nr. 509 "Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
06.06.2023.
23-TA-907
Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 5. jūnija noteikumos Nr. 230 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
21.06.2023.
23-TA-909
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 6. augusta noteikumos Nr. 468 "Noteikumi par aktīvā dienesta karavīru un zemessargu veselības aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas nosacījumiem, apmaksājamo pakalpojumu veidiem un izdevumu apmaksas kārtību"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
16.06.2023.
23-TA-921
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumos Nr. 606 "Noteikumi par karavīra, militārā darbinieka, zemessarga un Zemessardzes veterāna uzturdevas kompensācijas apmēru un izmaksāšanas kārtību"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
16.06.2023.
23-TA-939
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 6. decembra noteikumos Nr. 759 "Invaliditātes informatīvās sistēmas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
16.06.2023.
23-TA-1507 (IP)
Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
23-TA-1498 (IP)
Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija