Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
23-TA-183
Par valsts budžeta saistību uzņemšanos Savienības rīcības programmas veselības jomā (programma “ES – veselībai”) 2021. – 2027. gadam  2021.gada un 2022.gada Darba plāna ietvaros līdzfinansēto Latvijas Universitātes projektu īstenošanai
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM, IZM, TM
30.06.2023.
07.07.2023.
23-TA-1650
Grozījumi likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību”
Likumprojekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM, IEM, TM, VARAM, ZM
20.07.2023.
03.08.2023.
22-TA-2814
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 13. maija noteikumos Nr. 308 “Noteikumi par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem”
Noteikumu projekts
Atsaukts
Veselības ministrija
22-TA-926
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 13. maija noteikumos Nr. 308 "Noteikumi par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
24.03.2022.
21-TA-564
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumos Nr. 306 “Noteikumi par prasībām uz iepakojumiem izvietojamiem brīdinājumiem par ietekmi uz veselību”
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
08.10.2021.
22-TA-1530
Plāns reto slimību jomā 2023.-2025. gadam
Plāna projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
PKC
30.09.2022.
22-TA-514
Informatīvais ziņojums“Par Plāna reto slimību jomā 2017. - 2020. gadam izpildi”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
26.04.2022.
22-TA-925
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 13. maija noteikumos Nr. 308 “Noteikumi par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem”
Noteikumu projekts
Atsaukts
Veselības ministrija
23-TA-742
Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību" 4.1.1.1. pasākuma "Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība" pirmās kārtas un 4.1.1.5. pasākuma "Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta attīstība" īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
02.08.2023.
23-TA-1374
Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 11. janvāra noteikumos Nr. 24 "Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
02.08.2023.
23-TA-1750
Par Zāļu valsts aģentūras 2023. gada budžeta apstiprināšanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
02.08.2023.
23-TA-1413
Par Ministru kabineta 2022. gada 20. decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 66 41. §) "Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""" 3., 4. un 5. punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu
MK sēdes protokollēmuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
10.08.2023.
23-TA-824
Digitālās veselības stratēģija līdz 2029. gadam
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
12.07.2023.
23-TA-1937 (IP)
Par lēmuma pieņemšanas termiņa pagarināšanu
Ministru Kabineta vēstules projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
23-TA-1984 (IP)
Paskaidrojums par apelācijas sūdzību lietā Nr.  A420269721
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
22-TA-2557
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 3. aprīļa noteikumos Nr. 241 "Slimību profilakses un kontroles centra nolikums"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
13.07.2023.
23-TA-996
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumos Nr. 850 "Nacionālā veselības dienesta nolikums"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
13.07.2023.
22-TA-40
Medicīnisko ierīču noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
27.07.2023.
23-TA-973
Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, uzlabojot veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un izturētspēju" 4.1.2.5. pasākuma “Piesaistīt un noturēt ārstniecības personas darbam valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sektorā, īpaši stacionāros” īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
02.08.2023.
21-TA-1661
Cilvēkiem paredzēto medicīnisko ierīču klīnisko pētījumu un in vitro diagnostikas medicīnisko ierīču veiktspējas pētījumu veikšanas kārtība
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
04.07.2023.
23-TA-1118
Par VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" A ēkas otrās kārtas attīstības progresa pārskatu uz 2023. gada 30. aprīli
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
08.05.2023.
23-TA-1119
Par VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" jaunās B ēkas attīstības progresa pārskatu uz 2023. gada 30. aprīli
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
09.05.2023.
23-TA-2057 (IP)
Paskaidrojums par kasācijas sūdzību lietā Nr. A420290821
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
23-TA-2060 (IP)
Paskaidrojums par kasācijas sūdzību lietā Nr. A420257321
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
23-TA-1780
Grozījumi Pacientu tiesību likumā
Likumprojekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Veselības ministrija