Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-649 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420141322
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
2021-TA-2109
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 13. marta noteikumos Nr. 172 "Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM, IZM, LPS, TM, ZM
02.09.2021.
02.09.2021.
22-TA-1343 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420169622
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
22-TA-1397
Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra rīkojumā Nr. 11 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 52.0. versija)"
Cits plānošanas dokumenta (grozījumu) projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
12.07.2022.
22-TA-1348 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420184222
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
22-TA-1725 (IP)
Ministru kabineta viedoklis administratīvajā lietā Nr. A420262221
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
22-TA-989
Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainas Ārkārtējo situāciju dienestam, tajā skaitā Borispoles slimnīcai 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
28.03.2022.
22-TA-448
Grozījumi
Noteikumu projekts
Atsaukts
Veselības ministrija
22-TA-924
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 436 "Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
14.06.2022.
21-TA-732
Par paveikto veselības aprūpes sistēmas kapacitātes stiprināšanai Covid-19 pacientu ārstēšanas nodrošināšanai un priekšlikumiem neizlietotā finansējuma apguvei
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
20.10.2021.
27.10.2021.
2021-TA-1559
Ziņojums par epidemioloģiskās drošības draudiem saistībā ar Covid-19 infekciju (2020-UZD-1038)
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
22.06.2021.
22.06.2021.
2021-TA-1912 (IP)
Informatīvais ziņojums par vakcīnu pieejamību un krājumiem, un vakcīnu Novavax
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
22-TA-688
Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
01.03.2022.
22-TA-659 (IP)
Paskaidrojums Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A420287521
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1735
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM
29.12.2021.
06.01.2022.
22-TA-2110
Biobanku likums
Likumprojekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
DVI, EM, FM, IZM, KM, LDDK, LM, TM, VK
04.07.2022.
21.07.2022.
21-TA-1475 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420275321
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1672 (IP)
Skaidrojums par Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojuma Nr.720 ,,Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.7.1punktu
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-539
Informatīvais ziņojums “Par Covid-19 inficēto personu un kontaktpersonu uzraudzības stiprināšanu”
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
FM, IEM, LDDK, LPS, TM
07.10.2021.
14.10.2021.
21-TA-402
Par nekustamā īpašuma Jersikas ielā 17, Rīgā, pirkšanu Zāļu valsts aģentūras vajadzībām
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
02.10.2021.
21-TA-1384 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420274821
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1209 (IP)
Paskaidrojumi administratīvajā lietā Nr. A420264521
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-791
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 7.jūlija rīkojumā Nr. 502 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
12.11.2021.
22.11.2021.
22-TA-742
Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1037 "Noteikumi par cilvēka asiņu un asins komponentu savākšanas, testēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības standartiem un kompensāciju par izdevumiem zaudētā asins apjoma atjaunošanai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
08.03.2022.
22-TA-1249 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420170422
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija