Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-459
Konceptuālais ziņojums „Par Rīgas pilsētas stratēģiski svarīgu transporta infrastruktūras objektu atjaunošanu un pārbūvi”
Konceptuālā ziņojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
13.10.2021.
27.10.2021.
2021-TA-2147
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1080 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
AM, FM, IEM, TM, VK
17.06.2021.
08.09.2021.
21-TA-140
Par pievienotās vērtības nodokļa summas, kas nav atgūstama kā priekšnodoklis, kompensēšanu akciju sabiedrības “RB Rail” veikto aktivitāšu ietvaros
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
17.09.2021.
21-TA-157
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības “Latvijas autoceļu uzturētājs” peļņas daļu par 2020.gadu”
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
20.09.2021.
21-TA-514
Ministru kabineta vēstules projekts Administratīvajai apgabaltiesai "Par Administratīvās apgabaltiesas 2020.gada 10.jūnija sprieduma izpildi administratīvajā lietā Nr.A420200018"
Ministru Kabineta vēstules projekts
Izskatīts
Satiksmes ministrija
FM
04.10.2021.
07.10.2021.
21-TA-408
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.7. specifiskā atbalsta mērķa "Multimodāla transporta sistēmas iespējošana” 6.1.7.2. pasākuma “Pētījumu, novērtējumu un saistītās dokumentācijas izstrāde ilgtspējīga, integrēta un koordinēta multimodāla sabiedriskā transporta plāna priekšlikuma sagatavošanai Rīgas metropoles areālā" īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, LM, LPS, TM
27.10.2021.
10.11.2021.
21-TA-1005
Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par valsts aģentūras „Civilās aviācijas aģentūra” 2022.gada budžeta apstiprināšanu”
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, TM
13.11.2021.
30.11.2021.
21-TA-34
Likumprojekts "Grozījumi Autopārvadājumu likumā"
Likumprojekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, IEM, LLPA, LM, LPS, TM, VARAM
13.11.2021.
30.11.2021.
21-TA-781
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 467 "Noteikumi par kuģu reģistrāciju Latvijas Kuģu reģistrā"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, TM, ZM
23.11.2021.
07.12.2021.
21-TA-904
Noteikumi par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, SPRK, TM
23.11.2021.
07.12.2021.
21-TA-576
Par nekustamā īpašuma “Jaunzemnieki-2”, Lizuma pagastā, Gulbenes novadā, daļas pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P27 Smiltene-Gulbene pārbūves projekta īstenošanai
 
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Satiksmes ministrija
FM, TM
02.11.2021.
09.11.2021.
21-TA-184
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 2. februāra noteikumos Nr. 103 "Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, IEM, TM, VARAM, ĀM
22.11.2021.
29.11.2021.
21-TA-505
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 17. janvāra noteikumos Nr. 34 "Kuģu aprīkojuma noteikumi"
Noteikumu projekts
Iesniegts
Satiksmes ministrija
AM, EM, FM, TM
23.10.2021.
01.11.2021.
21-TA-54
Par nekustamo īpašumu daļu pirkšanu valsts galvenā autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi) segas pārbūves projekta īstenošanai
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, TM
12.10.2021.
19.10.2021.
21-TA-379
Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par Valsts civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošuma programmu”
 
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
15.10.2021.
21-TA-802
Ministru kabineta rīkojuma projekts  „Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2022. gada budžeta apstiprināšanu” 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
27.10.2021.
21-TA-185
Civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļu sertificēšanas noteikumi
 
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
29.10.2021.
21-TA-639
"Grozījumi Ministru kabineta 1998. gada 6. oktobra noteikumos Nr.392 "Dzelzceļa pārbrauktuvju un pāreju ierīkošanas, aprīkošanas, apkalpošanas un slēgšanas noteikumi""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
18.10.2021.
21-TA-934
Par Air Baltic Corporation AS vispārējo stratēģisko mērķi
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
EM, FM, PKC, TM
17.11.2021.
03.12.2021.
21-TA-292
Par transportlīdzekļa vadīšanu apreibinošu vielu ietekmē sodītas personas uzvedības korekcijas programmas noteikumi
 
Noteikumu projekts
Iesniegts
Satiksmes ministrija
17.11.2021.
21-TA-856
“Par Valsts autoceļu sakārtošanas programmas 2014. – 2023. gadam izpildi, valsts reģionālo un vietējo autoceļu būvniecības stratēģiju līdz 2027. gadam, kā arī valsts autoceļu tīkla izvērtējumu”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
17.11.2021.
03.12.2021.
21-TA-1116
Par nekustamā īpašuma “Rozīši”, Babītes pagastā, Mārupes novadā, daļas pirkšanu valsts vietējā autoceļa V10 Babītes stacija-Vārnukrogs pārbūves projekta īstenošanai
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, TM
16.11.2021.
02.12.2021.
21-TA-349
Elektronisko sakaru nozares attīstības plāns 2021.–2027. gadam
Plāna projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
04.11.2021.
21-TA-713
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 24.novembra rīkojumā Nr.689 „Par valsts aģentūras „Civilās aviācijas aģentūra” 2021.gada budžeta apstiprināšanu””
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
26.10.2021.
21-TA-41
Par Kopējās aviācijas telpas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Armēnijas Republiku, no otras puses
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
13.09.2021.