Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-2532
Konceptuālais ziņojums “Par veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu valsts obligātās veselības apdrošināšanas ietvaros”
Konceptuālā ziņojuma projekts
Atsaukts
Veselības ministrija
FM, IEM, LDDK, LM, TM
31.08.2022.
07.09.2022.
21-TA-932
Par veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu valsts obligātās veselības apdrošināšanas ietvaros
Konceptuālā ziņojuma projekts
Atsaukts
Veselības ministrija
FM, IEM, LLPA, LM, TM
01.11.2021.
04.11.2021.
22-TA-1530
Plāns reto slimību jomā 2023.-2025. gadam
Plāna projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
PKC
30.09.2022.
23-TA-1800
Grozījumi Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumos Nr. 330 "Vakcinācijas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
18.12.2023.
23-TA-1654
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 16. februāra noteikumos Nr. 104 "Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
11.12.2023.
23-TA-2298
Covid-19 sertifikātu noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
18.12.2023.
23-TA-1052
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumos Nr. 317 "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
13.12.2023.
23-TA-1303 (IP)
Informatīvais ziņojums par vakcīnu pieejamību un atlikumiem, par situāciju ar Covid-19 vakcīnu piegādēm, par Eiropas Komisijas piedāvātajiem līguma grozījumiem starp Eiropas Komisiju un vakcīnu ražotāju Pfizer
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
23-TA-3157
Par Veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanas plānā onkoloģijas jomā 2022.–2024. gadam iekļauto SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" un VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" pasākumu īstenošanai nepieciešamā finansējuma izlietojumu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
27.12.2023.
23-TA-1071
Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4. komponentes "Veselība" 4.2. reformu un investīciju virziena "Cilvēkresursu nodrošinājums un prasmju pilnveide" 4.2.1.r. reformas "Cilvēkresursu nodrošinājums un prasmju pilnveide" un 4.2.1.1.i. investīcijas "Atbalsts cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanai" īstenošanu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
15.12.2023.
23-TA-3329
Konceptuālais ziņojums “Par veselības nozares Digitālo kompetenču centra izveidi”
Konceptuālā ziņojuma projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
BRAL, FM, LDDK, LLSA, TM, VADDA, VARAM, VK
29.12.2023.
18.01.2024.
23-TA-980
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Veselības ministrija
FM
22.04.2023.
10.05.2023.
21-TA-1695
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 19.janvāra rīkojumā Nr. 35 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Veselības ministrija
FM
14.12.2021.
17.12.2021.
21-TA-1693
Ministru kabineta rīkojums “Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra rīkojumā Nr. 687 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Veselības ministrija
FM
14.12.2021.
17.12.2021.
22-TA-1486
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Veselības ministrija
FM
06.05.2022.
11.05.2022.
21-TA-1735
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Veselības ministrija
FM
29.12.2021.
06.01.2022.
21-TA-800
Par apropriācijas pārdali
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Veselības ministrija
FM
25.10.2021.
28.10.2021.
21-TA-1655
Ministru kabineta rīkojums „ Par apropriācijas pārdali no Veselības ministrijas uz valsts budžeta programmu 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Veselības ministrija
FM
12.12.2021.
16.12.2021.
21-TA-1147
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Veselības ministrija
FM
10.11.2021.
13.11.2021.
22-TA-3627
Par kompensējamo medikamentu, ES sociālā nodrošinājuma sistēmu ietvaros saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem citās ES un EEZ dalībvalstīs saistību izpildi, nepārtrauktās glikozes monitorēšanas sistēmas iegādei bērniem ar 1.tipa cukura diabētu un pacientu ēdināšanas pieauguma izdevumu segšanu 2022.gadā
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Veselības ministrija
FM
15.12.2022.
22.12.2022.
22-TA-935
Par nepieciešamajiem pasākumiem 2022. gadam un turpmāk ik gadu, lai samazinātu ilglaicīgu negatīvo ietekmi uz pusaudžu psihisko veselību, ko veicinājusi Covid-19 pandēmija
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Veselības ministrija
FM, IEM, IZM, LIZDA, LM
08.04.2022.
19.04.2022.
23-TA-3245 (IP)
Par valsts kustamās mantas atsavināšanu
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
23-TA-2631
Par apropriācijas pārdali
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
11.12.2023.
23-TA-3146
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
08.12.2023.
24-TA-126
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 6. septembra noteikumos Nr. 593 "Kārtība, kādā komersants paziņo par elektronisko cigarešu un elektronisko cigarešu uzpildes flakonu tirdzniecības uzsākšanu"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Veselības ministrija