Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
23-TA-896
Noteikumi par kārtību, kādā pilsoņus reģistrē, uzskaita, atlasa un iesauc valsts aizsardzības dienestā, un valsts aizsardzības militārajā dienestā apgūstamajām zināšanām un prasmēm
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
06.07.2023.
22-TA-1612 (IP)
Par 1. ranga aizsardzības atašeja Ukrainā, Moldovas Republikā un Baltkrievijas Republikā dienesta izpildi
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
23-TA-378 (IP)
Par nekustamā īpašuma "Spāres" Rembates pagastā, Ogres novadā pirkšanu Nacionālo bruņoto spēku Aviācijas bāzes paplašināšanai
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
21-TA-753 (IP)
Par nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-2484
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 25. jūlija noteikumos Nr. 618 "Kārtība, kādā valsts kustamo mantu nodod bez atlīdzības ārvalstu valdību un starpvalstu organizāciju īpašumā"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
02.03.2023.
22-TA-3552
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 5. oktobra noteikumos Nr. 948 "Noteikumi par zemessargiem izmaksājamo dienesta uzdevumu izpildes un apmācību kompensāciju, Zemessardzes veterānu priekšnieka algu, kā arī zemessarga mantai nodarīto zaudējumu atlīdzību"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22.02.2023.
22-TA-88 (DV)
Par neformālo ES aizsardzības ministru sanāksmi 2022. gada 12. un 13. janvārī Brestā, Francijā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
23-TA-704 (IP)
Par Eiropas Savienības Kopējās drošības un aizsardzības politikas militārās misijas Ukrainai ietvaros sniegto atbalstu
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
23-TA-985 (DV)
Par informatīvo ziņojumu “Par pretkuģu raķešu sistēmas Naval Strike Missile iegādi
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Aizsardzības ministrija
22-TA-1413
Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 7. oktobra rīkojumā Nr. 561 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Atsaukts
Aizsardzības ministrija
23-TA-953
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
08.05.2023.
21-TA-1205
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 363 "Kuģu kontroles, pārbaudes un aizturēšanas kārtība Latvijas ūdeņos"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
17.04.2023.
23-TA-219
Par Aizsardzības ministrijas padotībā esošās Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas statusa noteikšanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
20.03.2023.
22-TA-1605
Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" funkciju un resursu nodošanu Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem valsts apdraudējuma gadījumā un šo funkciju un resursu apjomu
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
EM, FM, TM, VARAM
08.05.2023.
15.05.2023.
22-TA-3809
Par finansējuma piešķiršanu militāri patriotiskajām organizācijām projektu īstenošanai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
20.01.2023.
23-TA-495
Par Latvijas pārstāvi Eiropas Kiberdrošības kompetenču centra valdē
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
06.04.2023.
23-TA-826 (DV)
Par pretkuģu raķešu sistēmas Naval Strike Missile iegādi
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
23-TA-565
Par finansējumu Eiropas Miera mehānisma ietvaros Latvijas valsts aizsardzības spēju attīstības un iekšējās drošības stiprināšanas pasākumu īstenošanai
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
20.04.2023.
23-TA-292
Par valsts aizsardzības civilā dienesta ieviešanu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
03.05.2023.
22-TA-1727
Kara upuru apbedījumu likums
Likumprojekts
Atsaukts
Aizsardzības ministrija
FM, IEM, KM, LPS, TM, VARAM
09.07.2022.
25.07.2022.
23-TA-230 (IP)
Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
23-TA-232 (IP)
Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
23-TA-257 (IP)
Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
23-TA-260 (IP)
Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
23-TA-864 (IP)
Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija