Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-786
Nacionālajai drošībai un valsts aizsardzībai svarīgas informācijas par nekustamā īpašuma objektiem aizsardzības nodrošināšanas kārtība
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
EM, FM, IEM, LKĢA, LLPA, LMB, LPS, SAM, TM, VARAM
14.07.2022.
21.07.2022.
21-TA-159
Par finansējuma piešķiršanu Ādažu novada domei
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
FM, TM
14.10.2021.
21.10.2021.
22-TA-2065
Par nacionālo pozīciju "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu regulai, ar ko paredz pasākumus nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa kiberdrošībuEiropas Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās" iekļaušanu šī gada 5. jūlija Ministru kabineta sēdes darba kārtībā
ESVIS projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-202
 Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalību Kanādas vadītajā operācijā "UNIFIER" Ukrainā
Saeimas lēmumprojekts
Iesniegts
Aizsardzības ministrija
21.02.2022.
22-TA-795
Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Dānijas Karalistes Aizsardzības ministrijas līgumu par drošības pasākumiem klasificētās militārās informācijas aizsardzībai un tā pirmo grozījumu
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
07.04.2022.
21-TA-1789
Par nekustamā īpašuma "Līvkalni" Embūtes pagastā, Dienvidkurzemes novadā pirkšanu valsts aizsardzības vajadzībām
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22.03.2022.
21-TA-485
Par nekustamā īpašuma “Meža Vizbuļi” Rudbāržu pagastā, Kuldīgas novadā pirkšanu Nacionālo bruņoto spēku poligona “Mežaine” paplašināšanai

 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
28.12.2021.
22-TA-885 (IP)
Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainas Bruņotajiem spēkiem
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
21-TA-1089
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas Zemessardzes likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
24.02.2022.
22-TA-1786
Ārstniecības līdzekļu, kā arī zāļu, kuru sastāvā ir II un III sarakstā iekļautās vielas, aprites kārtība Nacionālo bruņoto spēku ārstniecības līdzekļu noliktavā
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM, LM, TM, VM
13.06.2022.
29.06.2022.
22-TA-387
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
14.02.2022.
21-TA-1317
Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM, TM, ĀM
16.12.2021.
03.01.2022.
21-TA-1763 (DV)
Par grozījumu MK 2020. gada 17. decembra sēdes protokola Nr.84 115.paragrāfā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
21-TA-105
Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
29.11.2021.
06.12.2021.
22-TA-1911 (IP)
Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-261
Par Ministru kabineta 2001. gada 18. decembra rīkojuma Nr. 612 "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Dānijas Karalistes Aizsardzības ministrijas līgumu par drošības pasākumiem klasificētās militārās informācijas aizsardzībai" atzīšanu par spēku zaudējušu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
07.04.2022.
21-TA-224
Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijai 2021.gadā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
23.09.2021.
22-TA-554
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. februāra noteikumos Nr. 113 "Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
31.03.2022.
21-TA-753 (IP)
Par nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-486
Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 543 "Noteikumi par kārtību, kādā profesionālā dienesta karavīram piešķir kompensāciju dzīvojamās telpas īres izdevumu un komunālo maksājumu segšanai, un kompensācijas apmēru"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
03.05.2022.
22-TA-1519 (IP)
Par informatīvā ziņojuma “Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes aizsardzības ministru sanāksmi 2022. gada 17. maijā” iekļaušanu šī gada 10. maija Ministru kabineta sēdes darba kārtībā
ESVIS projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
21-TA-347
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. decembra noteikumos Nr. 1171 "Noteikumi par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un kuģošanas režīmu tajos"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
30.03.2022.
21-TA-114
Par nekustamo īpašumu daļu Raņķu un Rudbāržu pagastos, Kuldīgas novadā pirkšanu Nacionālo bruņoto spēku poligona "Mežaine" paplašināšanai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
16.09.2021.
2021-TA-2007
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumos Nr.557 "Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
FM, TM, VM
20.08.2021.
20.08.2021.
21-TA-258
Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
07.01.2022.