Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-655
Informatīvais ziņojums “Par Trīs jūru iniciatīvas samita un biznesa foruma koordinācijas sekretariāta izveidi.”
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
EM, LVPK, SAM, VARAM
12.10.2021.
15.10.2021.
21-TA-432
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Ārlietu ministrija
FM, LM, VM
21.10.2021.
28.10.2021.
21-TA-1083
Par informatīvo ziņojumu “Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos sanāksmi 2021. gada 11. novembrī”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
21-TA-1009
Par informatīvo ziņojumu “Par Eiropas Savienības un Austrumu partnerības valstu ārlietu ministru tikšanos 2021. gada 15. novembrī”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
21-TA-1098
Par informatīvo ziņojumu “Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2021. gada 15. novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
21-TA-163
Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.237 „Ārlietu ministrijas nolikums””
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
19.10.2021.
21-TA-918
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 9. jūlija noteikumos Nr. 328 "Sankciju koordinācijas padomes nolikums"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
02.11.2021.
21-TA-840
Par Latvijas Republikas delegāciju 2021. gada 30. novembra - 3. decembra Pasaules Tirdzniecības organizācijas 12. ministru konferencē Ženēvā (Šveicē) un ar to saistītajā 2021. gada 29. novembra Eiropas Savienības Ārlietu padomes kopējās tirdzniecības politikas jautājumos sanāksmē Ženēvā (Šveicē)
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
FM, TM, ZM
05.11.2021.
12.11.2021.
21-TA-1219
Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības sadarbības ministru 2021. gada 19.novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
21-TA-1261
Par Latvijas Republikas nacionālajām pozīcijām par Partnerattiecību nolīgumiem starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīm, no vienas puses, un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
2021-TA-2139
Par atbildības noteikšanu par "Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ārvalstu subsīdijām, kas izkropļo iekšējo tirgu"
Informatīvais ziņojums
Izskatīts
Ārlietu ministrija
07.09.2021.
07.09.2021.
2018-TA-1701
Likumprojekts "Par Pamatnolīgumu par partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Malaizijas valdību, no otras puses"
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Saskaņošana
Ārlietu ministrija
AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, LM, SAM, TM, VARAM, VM, ZM
20.08.2018.
20.08.2018.
2016-TA-1237
Likumprojekts "Par Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Austrumāfrikas valstu kopienas partnervalstīm, no vienas puses, un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses"
Likumprojekts
Saskaņošana
Ārlietu ministrija
EM, FM, IEM, IZM, KM, LM, SAM, TM, VARAM, VM, ZM
14.06.2016.
14.06.2016.
2014-TA-2867
Likumprojekts "Par Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Rietumāfrikas valstīm, Rietumāfrikas valstu ekonomikas kopienu un Rietumāfrikas ekonomisko un monetāro savienību, no vienas puses, un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses"
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Saskaņošana
Ārlietu ministrija
EM, FM, TM
02.12.2014.
02.12.2014.
2011-TA-537
Par Saeimas 2005.gada 12.maija deklarācijas "Par Latvijā īstenotā Padomju Sociālistisko Republiku Savienības totalitārā komunistiskā režīma nosodījumu" izpildi
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Ārlietu ministrija
IEM
03.03.2011.
03.03.2011.
21-TA-28
Par finansējumu Rīgas konferences rīkošanai
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
10.09.2021.
21-TA-405
Par informatīvo ziņojumu “Par 2021. gada 5. oktobra neformālajā Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
21-TA-404
Par informatīvo ziņojumu “Par 2021. gada 6. oktobra ES-Rietumbalkānu samitu”.
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
21-TA-329
Informatīvais ziņojums “Par Sankciju koordinācijas padomes darbību 2020.gadā”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
23.09.2021.
2020-TA-2025
Informatīvais ziņojums "Par normatīvajos aktos nepieciešamajām izmaiņām administratīvi teritoriālās reformas īstenošanai"
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Ārlietu ministrija
22.10.2020.
22.10.2020.
21-TA-150
Informatīvais ziņojums “Par Zviedrijas-Latvijas Sadarbības fonda gada pārskatu un revidenta ziņojumu par 2020. gadu”
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
FM
16.09.2021.
30.09.2021.
21-TA-73
Par civilo ekspertu dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
13.09.2021.
21-TA-82
Par informatīvo ziņojumu “Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2021. gada 21. septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
21-TA-640
Par informatīvo ziņojumu “Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2021. gada 18.oktobra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
21-TA-651
Par informatīvo ziņojumu un nacionālo pozīciju “Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2021. gada 19. oktobra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija