Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
23-TA-412
Par Militārās aviācijas nelaimes gadījumu koordinācijas un informācijas centra darba grupu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
VM
27.04.2023.
23-TA-947 (DV)
Par NATO Baltijas gaisa patrulēšanas misijas nodrošināšanu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-2241 (DV)
Par īsviļņu radio sakaru apraides sistēmas (BRASS/BLOS) ieviešanu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
21-TA-1604 (DV)
Par gaisa komandvadības un kontroles sistēmas programmnodrošinājuma elementa ieviešanu 2021. gadā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
23-TA-1355
Par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos direktoru
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM, TM, ĀM
30.05.2023.
13.06.2023.
23-TA-1236 (IP)
Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 27. jūnija rīkojumā Nr. 461 "Par 1. ranga aizsardzības atašeja Ukrainā, Moldovas Republikā un Baltkrievijas Republikā dienesta izpildi"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
23-TA-56
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par horizontālām kiberdrošības prasībām produktiem ar digitāliem elementiem un Regulas (ES) 2019/1020 grozījumiem"
ESVIS projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
23-TA-515 (IP)
Par informatīvā ziņojuma “Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes aizsardzības ministru sanāksmi 2023. gada 7.-8.martā” iekļaušanu šī gada 28. februāra Ministru kabineta sēdes darba kārtībā
ESVIS projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
23-TA-1237
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes aizsardzības ministru neformālajā 2023. gada 23. maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
23-TA-1726 (DV)
Ministru kabineta atbildes vēstules projekts Saeimas Nacionālās drošības komisijas vēstulei  "Par tālāka risinājumu izstrādi padomju režīmu slavinošu objektu demontāžai"
Ministru Kabineta vēstules projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
23-TA-1673
Par Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba priekšnieku
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
12.07.2023.
23-TA-1526
Par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos direktoru
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
06.07.2023.
23-TA-33
Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām ārvalstīs
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
29.06.2023.
22-TA-3477
Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 27. jūlija rīkojumā Nr. 389 "Par Būvniecības valsts kontroles biroja uzdevumu izpildes nodrošināšanu"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
11.07.2023.
23-TA-899
Valsts aizsardzības dienesta iesaukšanas kontroles komisijas nolikums
Noteikumu projekts
Atsaukts
Aizsardzības ministrija
FM, IEM, IZM, LSA, TB, TM, VK, VM
14.04.2023.
28.04.2023.
23-TA-1299
Par nekustamo īpašumu Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā atsavināšanu valsts aizsardzības vajadzībām.
Likumprojekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM, TM
06.07.2023.
21.07.2023.
23-TA-2078 (DV)
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes Aizsardzības ministru neformālo sanāksmi 2023. gada 29.-30. augustā"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
23-TA-1730
Par militārā poligona "Sēlija" starpinstitucionālās darba grupas izveidi
Ministru Kabineta vēstules projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
09.08.2023.
22-TA-1556 (DV)
Par mācību MAZAIS KRISTAPS 2022 secinājumiem
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
23-TA-222 (DV)
Par materiāltehnisko līdzekļu iegādes apjomu un nodošanu Iekšlietu ministrijai
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-644 (IP)
Rīkojuma projekts "Par uzņemošās valsts atbalsta nodrošināšanu un uzņemošās valsts atbalsta vadības centra izveidi"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-3468
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumos Nr. 820 "Kārtība, kādā atļauj pieņemt militārajā dienestā Latvijas pilsoni, kas atvaļināts no militārā vai cita valsts dienesta par disciplīnas pārkāpumiem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
08.03.2023.
22-TA-3025
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 11. marta noteikumos Nr. 153 "Kārtība, kādā atļauj pieņemt militārajā dienestā un uzņemt Zemessardzē Latvijas pilsoni, kas izdarījis noziedzīgu nodarījumu"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
08.03.2023.
23-TA-35
Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
27.03.2023.
22-TA-3470
Par Latvijas kiberdrošības stratēģiju 2023.-2026. gadam
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
08.02.2023.