Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-1849
Noteikumi par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” funkciju un resursu nodošanu Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem valsts apdraudējuma gadījumā un šo funkciju un resursu apjomu
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM, SAM, TM
04.07.2022.
21.07.2022.
21-TA-1755
Par nekustamā īpašuma "Mežavēji" Kadagā, Ādažu pagastā, Ādažu novadā nodošanu Ādažu novada pašvaldības īpašumā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
13.01.2022.
27.01.2022.
21-TA-678
Grozījums likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
Likumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
28.10.2021.
22-TA-2017
Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par publisko elektronisko sakaru tīklu un tajos izmantoto iekārtu, programmatūru un ārpakalpojumu drošības prasībām, kompetentajām iestādēm drošības prasību piemērošanas uzraudzībai un to funkcijām uzraudzības jomā"
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Aizsardzības ministrija
21-TA-1676
Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 17. augusta noteikumos Nr. 775 "Noteikumi par karavīru un zemessargu augstāko virsnieku dienesta pakāpēm atbilstošajiem amatiem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
10.01.2022.
21-TA-447
Informatīvais ziņojums “Par koordinētas ievainojamību atklāšanas procesa ieviešanu valsts pārvaldē”
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
FM, IEM, LBAS, LLPA, LPS, PKC, SAM, TM, VARAM
27.10.2021.
03.11.2021.
22-TA-896
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumos Nr. 606 "Noteikumi par karavīra un zemessarga uzturdevas kompensācijas apmēru un izmaksāšanas kārtību"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
01.06.2022.
22-TA-1299 (DV)
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
22-TA-47
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
10.01.2022.
22-TA-684 (DV)
Rīkojuma projekts "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainas Republikas Bruņotajiem spēkiem"
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Aizsardzības ministrija
22-TA-1965 (IP)
Par Zalves militārā poligona izveidošanu un nepieciešamo tiesisko regulējumu
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
22-TA-376 (IP)
Par darba grupas izveidi visaptverošas valsts aizsardzības ieviešanas uzraudzībai un koordinācijai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-214
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumos Nr. 981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22.03.2022.
22-TA-1051
Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijai 2022. gadā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
13.05.2022.
22-TA-1575
Par līdzfinansējumu sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistību uzlikšanas nodrošināšanai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Aviasabiedrība "Liepāja""
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM, IEM, SAM, TM
12.07.2022.
19.07.2022.
22-TA-2053
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumos Nr. 606 "Noteikumi par karavīra un zemessarga uzturdevas kompensācijas apmēru un izmaksāšanas kārtību"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Aizsardzības ministrija
21-TA-1604 (DV)
Par gaisa komandvadības un kontroles sistēmas programmnodrošinājuma elementa ieviešanu 2021. gadā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
2020-TA-2044
Informatīvais ziņojums "Par veicamajiem pasākumiem aizsardzības jomā administratīvi teritoriālās reformas īstenošanai"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
27.10.2020.
27.10.2020.
22-TA-1785
Grozījums Ministru kabineta 2007. gada 27. marta noteikumos Nr. 220 "Zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM, LM, TM, VM
13.06.2022.
29.06.2022.
22-TA-709
Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
05.04.2022.
22-TA-1612 (IP)
Par 1. ranga aizsardzības atašeja Ukrainā, Moldovas Republikā un Baltkrievijas Republikā dienesta izpildi
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
21-TA-777 (DV)
Par valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras aizsardzības nodrošināšanu pret pakalpojumatteices uzbrukumiem.
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-981
Eiropas Kiberdrošības kompetenču centra 2021.–2027. gada plānošanas periodā pārvaldīto grantu vadības likums
Likumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
13.07.2022.
22-TA-311
Par nekustamā īpašuma Jaunatnes ielā 4 - 20, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā pirkšanu valsts aizsardzības vajadzībām
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
20.05.2022.
21-TA-468
Grozījums Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā
 
Likumprojekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM, IEM, LPS, TM, VARAM, VM
06.10.2021.
13.10.2021.