Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-1380
Informatīvais ziņojums "Par atbildības noteikšanu par “Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un reģionu komitejai ES stratēģija antisemītisma apkarošanai un ebreju dzīvesvides atbalstam (2021.-2030. gads)"
Informatīvais ziņojums
Izskatīts
Ārlietu ministrija
23.11.2021.
21-TA-1192
Par civilā eksperta dalības laika pagarināšanu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
FM, TM
16.11.2021.
23.11.2021.
21-TA-1158
Par civilā eksperta dalību Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
AM, FM, TM
17.11.2021.
24.11.2021.
21-TA-810
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 4. augusta noteikumos Nr. 866 "Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komitejas nolikums"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
FID, IEM, TM, VARAM
29.10.2021.
12.11.2021.
21-TA-990
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās darbu 2020.gadā"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
03.11.2021.
21-TA-1413
Par iemaksām ANO Augstā komisāra cilvēktiesību lietās biroja, ANO Dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanas institūcijas, ANO Bērnu fonda, ANO starpaģentūru palīdzības plāna Mali, ANO  Cilvēkdrošības trasta fonda Arāla jūras reģionam Uzbekistānā, UNESCO Starptautiskās programmas komunikācijas attīstībai, Eiropas Demokrātijas fonda, Eiropas Civilās aizsardzības un humānās palīdzības operāciju ģenerāldirektorāta, EDSO Speciālās novērošanas misijas Ukrainā un Pilsoniskās sabiedrības organizāciju atbalsta “Lifeline” budžetos
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
FM
09.12.2021.
14.12.2021.
21-TA-1390
Par atļauju piešķirt diplomātisko rangu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
IZM
25.11.2021.
30.11.2021.
21-TA-1197
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 18. marta rīkojumā Nr. 170 "Par civilo ekspertu dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
AM, FM, TM
17.11.2021.
24.11.2021.
21-TA-1609
Par Latvijas dalību Center for a New American Security domnīcas Krievijas Forumā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
FM, TM
09.12.2021.
14.12.2021.
21-TA-1607
Par Latvijas iemaksu Komunisma upuru memoriālajā fondā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
FM, TM
08.12.2021.
13.12.2021.
21-TA-1558
Par informatīvo ziņojumu “Par sesto Austrumu partnerības samitu 2021. gada 15. decembrī”.
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
21-TA-1575
Par informatīvo ziņojumu “Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2021. gada 13. decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
21-TA-1565
Par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 “Par 2021. gada 16.-17.decembra Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
21-TA-439
Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 7. jūnija rīkojumā Nr. 281 "Par Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komiteju"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
AM, EM, FID, FKTK, FM, IEM, TM, VARAM, VM
29.10.2021.
05.11.2021.
21-TA-1553
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
FM
08.12.2021.
22.12.2021.
21-TA-960
Likumprojekts “Par Eiropas konvenciju par diplomātisko aģentu vai konsulāro amatpersonu veiktās dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu”
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Pieņemts
Ārlietu ministrija
09.11.2021.
21-TA-378
Grozījumi Starptautiskās palīdzības likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
28.09.2021.
21-TA-1620
Informatīvais ziņojums "Par Ārlietu ministrijai piešķirtā papildu finansējuma pārcelšanu un pārdali "
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
FM
09.12.2021.
14.12.2021.
21-TA-1788
Informatīvais ziņojums "Par gatavošanos Latvijas Republikas prezidentūrai Eiropas Padomes Ministru komitejā 2023. gadā"
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Ārlietu ministrija
FID, FM, IEM, IZM, KM, KNAB, LM, LPA, LPS, TB, TM, VARAM, VM
12.01.2022.
19.01.2022.
21-TA-1375
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumos Nr. 725 "Noteikumi par Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību teritoriālo kompetenci vīzu pieprasīšanai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
FM, IEM, TM
01.12.2021.
15.12.2021.
21-TA-1331
Informatīvais ziņojums “Par Latvijas gatavību Arktikas padomes novērotājvalsts statusam”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, SAM, TM, VARAM, VM
10.12.2021.
17.12.2021.
21-TA-1811
Ārlietu ministra ikgadējais ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos 2021. gadā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
27.12.2021.
22-TA-82
Par informatīvo ziņojumu “Par Eiropas Savienības ārlietu ministru neformālajā sanāksmē 2022. gada 13.-14. janvārī izskatāmajiem jautājumiem”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
2021-TA-1309
Likumprojekts "Par Protokolu, ar ko groza Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības 2012.gada 30.janvāra vienošanos par nekustamo īpašumu objektu Jūrmalā un Maskavā nodošanas noteikumiem"
Likumprojekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
23.11.2021.
22-TA-100
Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 20. jūlija noteikumos Nr. 657 "Kārtība, kādā izsniedz vai atsaka izsniegt stratēģiskas nozīmes preču licences un citus ar stratēģiskas nozīmes preču apriti saistītos dokumentus"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ārlietu ministrija
AM, FM, IEM, TM, VARAM
17.01.2022.
31.01.2022.