Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-1121
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 791 "Noteikumi par kārtību, kādā Valsts robežsardze izsniedz un anulē speciālās caurlaides, un speciālo caurlaižu paraugiem"
Noteikumu projekts
Iesniegts
Iekšlietu ministrija
19.06.2022.
22-TA-1917
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
04.07.2022.
2021-TA-1985
Informatīvais ziņojums "Par ugunsdrošības un civilās aizsardzības risku novērtēšanas instrumentu, tā izveidošanas un uzturēšanas izmaksām"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
AM, FM, LPS, PKC, TM, VARAM
13.05.2021.
18.08.2021.
22-TA-1430
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta rīkojumā Nr. 518 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
03.05.2022.
22-TA-1606
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
17.05.2022.
21-TA-816 (IP)
Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā.
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
22-TA-396 (IP)
Paskaidrojuma administratīvajā lietā Nr. A420287621 projekts
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
22-TA-102
Iekšējās drošības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.-2027. gada plānošanas perioda īstenošanas vadības kārtība
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
FM, KM, LM, TM
14.07.2022.
28.07.2022.
22-TA-964
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
05.04.2022.
21-TA-70 (IP)
Par atteikumu atļaut saglabāt citas valsts pilsonību
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
21-TA-1445 (IP)
“Par pagaidu dzeloņstiepļu žoga izbūvi uz valsts sauszemes ārējās robežas ar Baltkrievijas Republiku”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
21-TA-1602
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra rīkojumā Nr. 589 "Par Iekšlietu ministrijas ilgtermiņa saistībām valsts robežas joslas infrastruktūras izbūvei gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu un gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
FM
07.12.2021.
10.12.2021.
22-TA-999
Par atļauju Iekšlietu ministrijai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības un īstenot Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ārkārtas finanšu instrumenta (Asylum, Migration and Integration Fund emergency assistance) projektu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
07.04.2022.
21-TA-1427
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
FM
25.11.2021.
26.11.2021.
22-TA-1185 (DV)
Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 26.septembra rīkojumā Nr.463 "Par institūcijām, kurām nodrošināma piekļuve ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīklam"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
22-TA-996
"Par priekšlikumiem atlīdzības palielināšanai Iekšlietu ministrijas un Tieslietu ministrijas institūcijās nodarbinātajiem, kas nodrošina valsts iekšējās drošības stiprināšanas pasākumu īstenošanu"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
12.04.2022.
22-TA-570
Par apropriācijas pārdali
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
24.02.2022.
22-TA-1586
Par materiāltehnisko līdzekļu un krājumu nodošanu Ukrainas Ārkārtējo situāciju dienestam
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
23.05.2022.
21-TA-1506
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
FM
30.11.2021.
02.12.2021.
22-TA-960
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
29.03.2022.
21-TA-182
Par zemes vienību piekritību vai piederību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
11.03.2022.
22-TA-1438
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
27.05.2022.
22-TA-978
Pavadvēstule par informatīvā ziņojuma projektu par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2022.gada 28.marta ārkārtas sanāksmē iekļautajiem iekšlietu jomas jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
22-TA-1020
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumos Nr. 109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
AM, FM, TM
22.07.2022.
29.07.2022.
22-TA-1035
Par Pasākumu plānu par atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
29.04.2022.