Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-525
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 9. jūlija noteikumos Nr. 328 “Sankciju koordinācijas padomes nolikums”
 
Noteikumu projekts
Atsaukts
Ārlietu ministrija
FM, IEM, LAA, NEPLP, TM
05.10.2021.
19.10.2021.
21-TA-163
Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.237 „Ārlietu ministrijas nolikums””
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
19.10.2021.
21-TA-1197
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 18. marta rīkojumā Nr. 170 "Par civilo ekspertu dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
AM, FM, TM
17.11.2021.
24.11.2021.
22-TA-82
Par informatīvo ziņojumu “Par Eiropas Savienības ārlietu ministru neformālajā sanāksmē 2022. gada 13.-14. janvārī izskatāmajiem jautājumiem”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
21-TA-640
Par informatīvo ziņojumu “Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2021. gada 18.oktobra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
21-TA-55
Par civilā eksperta dalības laika pagarināšanu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
FM, TM
21.09.2021.
28.09.2021.
22-TA-524
Par informatīvo ziņojumu“Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2022. gada 21. februāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
21-TA-390
Latvijas kārtējais ziņojums
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Ārlietu ministrija
2020-TA-2025
Informatīvais ziņojums "Par normatīvajos aktos nepieciešamajām izmaiņām administratīvi teritoriālās reformas īstenošanai"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
22.10.2020.
22.10.2020.
2021-TA-1309
Likumprojekts "Par Protokolu, ar ko groza Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības 2012.gada 30.janvāra vienošanos par nekustamo īpašumu objektu Jūrmalā un Maskavā nodošanas noteikumiem"
Likumprojekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
23.11.2021.
21-TA-378
Grozījumi Starptautiskās palīdzības likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
28.09.2021.
2021-TA-2139
Par atbildības noteikšanu par "Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ārvalstu subsīdijām, kas izkropļo iekšējo tirgu"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
07.09.2021.
07.09.2021.
21-TA-1558
Par informatīvo ziņojumu “Par sesto Austrumu partnerības samitu 2021. gada 15. decembrī”.
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
21-TA-1261
Par Latvijas Republikas nacionālajām pozīcijām par Partnerattiecību nolīgumiem starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīm, no vienas puses, un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
21-TA-651
Par informatīvo ziņojumu un nacionālo pozīciju “Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2021. gada 19. oktobra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
2014-TA-2867
Likumprojekts "Par Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Rietumāfrikas valstīm, Rietumāfrikas valstu ekonomikas kopienu un Rietumāfrikas ekonomisko un monetāro savienību, no vienas puses, un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses"
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Saskaņošana
Ārlietu ministrija
EM, FM, TM
02.12.2014.
02.12.2014.
21-TA-73
Par civilo ekspertu dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
13.09.2021.
21-TA-18
Par Latvijas dalību OECD laika periodā no 2020. gada jūlija līdz 2021. gada jūlijam
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
AM, EM, FM, IEM, IZM, KNAB, LM, PKC, SAM, TM, VARAM, VK, VM, ZM
21.09.2021.
24.09.2021.
21-TA-422
Par civilā eksperta dalības laika pagarināšanu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
FM, TM
07.10.2021.
21.10.2021.
21-TA-1811
Ārlietu ministra ikgadējais ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos 2021. gadā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
27.12.2021.
22-TA-683
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
03.03.2022.
2011-TA-537
Par Saeimas 2005.gada 12.maija deklarācijas "Par Latvijā īstenotā Padomju Sociālistisko Republiku Savienības totalitārā komunistiskā režīma nosodījumu" izpildi
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Ārlietu ministrija
IEM
03.03.2011.
03.03.2011.
22-TA-761
Par nacionālo pozīciju Nr. 3 “Par Eiropas nākotnes konferences 2022. gada 11.-12. marta plenārsēdē izskatāmajiem jautājumiem”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
22-TA-515
Par informatīvo ziņojumu “Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2022. gada 22. februāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
21-TA-1390
Par atļauju piešķirt diplomātisko rangu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
IZM
25.11.2021.
30.11.2021.