Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
23-TA-1730
Par militārā poligona "Sēlija" starpinstitucionālās darba grupas izveidi
Ministru Kabineta vēstules projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
09.08.2023.
22-TA-1133
Grozījumi Valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM, IEM, IZM, TM
25.08.2023.
01.09.2023.
22-TA-1556 (DV)
Par mācību MAZAIS KRISTAPS 2022 secinājumiem
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
23-TA-222 (DV)
Par materiāltehnisko līdzekļu iegādes apjomu un nodošanu Iekšlietu ministrijai
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-644 (IP)
Rīkojuma projekts "Par uzņemošās valsts atbalsta nodrošināšanu un uzņemošās valsts atbalsta vadības centra izveidi"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-3468
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumos Nr. 820 "Kārtība, kādā atļauj pieņemt militārajā dienestā Latvijas pilsoni, kas atvaļināts no militārā vai cita valsts dienesta par disciplīnas pārkāpumiem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
08.03.2023.
22-TA-3025
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 11. marta noteikumos Nr. 153 "Kārtība, kādā atļauj pieņemt militārajā dienestā un uzņemt Zemessardzē Latvijas pilsoni, kas izdarījis noziedzīgu nodarījumu"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
08.03.2023.
23-TA-35
Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
27.03.2023.
22-TA-3470
Par Latvijas kiberdrošības stratēģiju 2023.-2026. gadam
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
08.02.2023.
23-TA-517
Latvijas kiberdrošības stratēģija 2023.-2026. gadam
Cits plānošanas dokumenta projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22.03.2023.
21-TA-722
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 508 "Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
17.02.2023.
23-TA-341 (IP)
Par atļauju Aizsardzības ministrijai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības, lai veiktu iemaksas Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programmas projekta "Mīnu risku attīrīšana Eiropā (MIRICLE)" ietvaros 2023. gadā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
23-TA-264 (IP)
Informatīvais ziņojums „Pārskats par Nacionālās informācijas tehnoloģiju drošības padomes darbu 2022. gadā”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
23-TA-479
Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalību Apvienoto Nāciju Organizācijas starptautiskajā operācijā Libānā (UNIFIL)
Saeimas lēmumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
20.03.2023.
21-TA-1276
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Aizsardzības ministrija
FM
17.11.2021.
24.11.2021.
21-TA-935
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Atsaukts
Aizsardzības ministrija
22-TA-1299 (DV)
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Aizsardzības ministrija
23-TA-1182
Par Aizsardzības ministrijas pašu ieņēmumu palielināšanu saistībā ar NATO Baltijas gaisa patrulēšanas misiju
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Aizsardzības ministrija
FM
11.05.2023.
24.05.2023.
22-TA-1351 (DV)
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Aizsardzības ministrija
21-TA-317
Par Beļģijas Karalistes aizsardzības ministra, Bulgārijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Horvātijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Kipras Republikas Aizsardzības ministrijas, Čehijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Somijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Francijas Republikas aizsardzības ministra, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās aizsardzības ministrijas, Grieķijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Luksemburgas Lielhercogistes aizsardzības ministra, Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministra, Norvēģijas Karalistes aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministra, Portugāles Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Rumānijas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Slovēnijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Spānijas Karalistes Aizsardzības ministrijas, Zviedrijas Karalistes valdības un Eiropas Aizsardzības aģentūras Tehnisko vienošanos par pārrobežu pārvietošanās atļauju procedūrām attiecībā uz pārvietošanos gaisa telpā Eiropā
MK sēdes protokollēmuma projekts
Atsaukts
Aizsardzības ministrija
21-TA-1175
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 10. novembra noteikumos Nr. 1312 "Noteikumi par darbību ierobežojumiem aizsargjoslās ap valsts aizsardzības objektiem"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Aizsardzības ministrija
23-TA-2538
Par patruļkuģa "P-01 Zibens" atsavināšanu
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM, TM
25.10.2023.
08.11.2023.
23-TA-1095
Grozījumi Valsts aizsardzības finansēšanas likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
02.10.2023.
23-TA-1994 (IP)
Par Ministru kabineta 2020. gada 3. novembra ārkārtas sēdes attālinātā veidā protokola Nr. 67 2. § "Informatīvais ziņojums "Par nodrošinājumu ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem"" 3. punktā noteikto"
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
23-TA-2085 (IP)
Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija