Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-214
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumos Nr. 981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22.03.2022.
22-TA-1051
Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijai 2022. gadā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
13.05.2022.
22-TA-2053
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumos Nr. 606 "Noteikumi par karavīra un zemessarga uzturdevas kompensācijas apmēru un izmaksāšanas kārtību"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Aizsardzības ministrija
21-TA-1604 (DV)
Par gaisa komandvadības un kontroles sistēmas programmnodrošinājuma elementa ieviešanu 2021. gadā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
2020-TA-2044
Informatīvais ziņojums "Par veicamajiem pasākumiem aizsardzības jomā administratīvi teritoriālās reformas īstenošanai"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
27.10.2020.
27.10.2020.
22-TA-1785
Grozījums Ministru kabineta 2007. gada 27. marta noteikumos Nr. 220 "Zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM, LM, TM, VM
13.06.2022.
29.06.2022.
22-TA-709
Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
05.04.2022.
22-TA-1612 (IP)
Par 1. ranga aizsardzības atašeja Ukrainā, Moldovas Republikā un Baltkrievijas Republikā dienesta izpildi
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
21-TA-777 (DV)
Par valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras aizsardzības nodrošināšanu pret pakalpojumatteices uzbrukumiem.
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-981
Eiropas Kiberdrošības kompetenču centra 2021.–2027. gada plānošanas periodā pārvaldīto grantu vadības likums
Likumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
13.07.2022.
22-TA-311
Par nekustamā īpašuma Jaunatnes ielā 4 - 20, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā pirkšanu valsts aizsardzības vajadzībām
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
20.05.2022.
21-TA-468
Grozījums Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā
 
Likumprojekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM, IEM, LPS, TM, VARAM, VM
06.10.2021.
13.10.2021.
21-TA-1092
Likumprojekts "Grozījums Krimināllikumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
10.02.2022.
22-TA-1909 (IP)
Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
21-TA-1513
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 508 "Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas, drošības pasākumu un darbības nepārtrauktības plānošanas un īstenošanas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
10.02.2022.
21-TA-461
Par finansējuma piešķiršanu Augšdaugavas novada domei pašvaldības autoceļa “Stupiņi–Kucini–Mackeviči” pārbūvei
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
FM, LPS, TM
25.10.2021.
01.11.2021.
21-TA-1803
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 133 "Noteikumi par niršanu jūrā ierobežotās teritorijās"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM, IEM, KM, SAM, TM, VARAM
09.02.2022.
23.02.2022.
21-TA-457
Drošības noteikumi Jaunsardzes centra organizētajās nodarbībās un pasākumos
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
08.04.2022.
21-TA-1340
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumos Nr. 246 "Noteikumi par to valsts aizsardzības vajadzībām paredzēto navigācijas tehnisko līdzekļu un militāro jūras novērošanas tehnisko līdzekļu sarakstu, ap kuriem nosakāmas aizsargjoslas, aizsargjoslu platumu un tajās nosakāmajiem būvniecības ierobežojumiem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
01.04.2022.
22-TA-1516 (IP)
Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainas Bruņotajiem spēkiem
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
21-TA-1793
Likumprojekts "Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
12.03.2022.
22-TA-1351 (DV)
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
22-TA-79
Par finansējuma piešķiršanu militāri patriotiskajām organizācijām projektu īstenošanai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
07.02.2022.
21-TA-540
Par Ungārijas Aizsardzības ministrijas pievienošanos Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamentu, Dānijas Ārlietu ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju un Amerikas Savienoto Valstu Aizsardzības departamentu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos izveidošanu, administrēšanu un darbību un Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamentu, Dānijas Ārlietu ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju un Amerikas Savienoto Valstu Aizsardzības departamentu, kā arī Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štābu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos funkcionālajām attiecībām
Likumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
15.06.2022.
22-TA-788
Par atļauju novirzīt NATO ANA Trasta fondā iemaksātos finanšu līdzekļus uz NATO Ukrainas visaptverošās palīdzības programmu.
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
30.03.2022.