Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-1332
Par apropriācijas pārdali
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
22.11.2021.
22-TA-827
Par atļauju akciju sabiedrībai "Augstsprieguma tīkls" līdzdalības iegūšanai Baltic RCC OÜ
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
15.04.2022.
22-TA-1648 (IP)
Par 2022. gada 23. maija Euro grupas un 2022. gada 24. maija Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmes izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
2021-TA-1816
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.103 "Publisko iepirkumu paziņojumi un to sagatavošanas kārtība""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
TM
27.07.2021.
27.07.2021.
22-TA-1188
Informatīvais ziņojums par Valsts ieņēmumu dienesta sniegto atbalstu Covid-19 krīzes pārvarēšanai
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
25.04.2022.
22-TA-275
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības fondu investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
27.01.2022.
21-TA-859
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības fondu investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
01.11.2021.
22-TA-27
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 107 "Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Finanšu ministrija
21-TA-1275
Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 399 "Noteikumi par sabiedrību sagatavoto finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu elektroniskā noraksta formu"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
28.01.2022.
22-TA-1765 (IP)
Par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Eiropas Komisijas komunikāciju – Atbalsta sniegšana Ukrainai un tās atjaunošana"
ESVIS projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
22-TA-1700
Par apropriācijas palielināšanu budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
31.05.2022.
21-TA-1591
Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.899 „Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība””
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
14.12.2021.
22-TA-29
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 105 "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Finanšu ministrija
21-TA-524
Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam
Likumprojekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
13.10.2021.
21-TA-866
"Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo atsevišķus tabakas izstrādājumus, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējproduktus"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
10.11.2021.
22-TA-601 (IP)
Par informatīvā ziņojuma projektu
ESVIS projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
21-TA-247
Par apropriācijas palielināšanu budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
04.10.2021.
2009-TA-550
Par Latvijas Republikas valdības un Tunisijas Republikas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Saskaņošana
Finanšu ministrija
EM, IEM, IZM, LM, SAM, TM, VK, VM, ĀM
27.11.2008.
23.02.2009.
21-TA-716
Par atšķirīgu dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” peļņas daļu par 2020. gadu
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
21.10.2021.
21-TA-896
“Par valsts nekustamā īpašuma 2684/4139 domājamo daļu nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
05.11.2021.
21-TA-517
Latvijas Vispārējās valdības budžeta plāna projekts 2022.gadam
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
11.10.2021.
22-TA-954
Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
16.05.2022.
22-TA-1928 (IP)
Latvijas nacionālā pozīcija “Par Eiropas Komisijas 2021. gada 25. novembra publicēto normatīvo aktu priekšlikumu grozījumiem Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku direktīvā (AIFPD) un Direktīvā par pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU)”
ESVIS projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
21-TA-1570 (IP)
Informatīvais ziņojums “Par 2021. gada 6. decembra Euro grupas un 2021. gada 7.decembra Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmes izskatāmajiem jautājumiem”
ESVIS projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
21-TA-1236 (IP)
Latvijas Republikas nostāja uz Eiropas Komisijas 2021.gada 29.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2021/0464
Latvijas Republikas nostājas projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija