Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-321
Dzelzceļa ritošā sastāva reģistrācijas kārtība
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
16.02.2022.
21-TA-1016
Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta noteikumosNr.635 „Noteikumi par civilās aviācijas lidlauku izveidošanu, sertifikāciju un ekspluatāciju”
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
02.12.2021.
21-TA-44
Par Kopējās aviācijas telpas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Pieņemts
Satiksmes ministrija
17.11.2021.
21-TA-858
“Par valsts mikromobilitātes infrastruktūras attīstību”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Satiksmes ministrija
31.01.2022.
21-TA-349
Elektronisko sakaru nozares attīstības plāns 2021.–2027. gadam
Plāna projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
04.11.2021.
2021-TA-2053
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Platones ielā 5, Rīgā, daļas pirkšanu projekta “Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve “Rail Baltica” koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu” īstenošanai"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, TM
08.07.2021.
26.08.2021.
2021-TA-1981
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1998. gada 20. oktobra noteikumos Nr. 411 "Noteikumi par stratēģiskās un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūras iedalījumu""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, LBAS, LPS, TM
22.07.2021.
18.08.2021.
21-TA-482
Par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK attiecībā uz paziņojumu par izlīdzināšanas prasībām attiecībā uz Savienībā reģistrētiem gaisa kuģu ekspluatantiem attiecībā uz globālā tirgus pasākumu”
ESVIS projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
21-TA-427
Informatīvais ziņojums "Par SMS apziņošanas turpināšanu personu informēšanai par Latvijā noteiktajiem Covid-19 epidemioloģiskās drošības pasākumiem"
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, IEM, TM
28.09.2021.
01.10.2021.
21-TA-1580
Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
14.02.2022.
21-TA-781
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 467 "Noteikumi par kuģu reģistrāciju Latvijas Kuģu reģistrā"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, TM, ZM
23.11.2021.
07.12.2021.
21-TA-834
Par nekustamā īpašuma “Ausekļa iela 5”, Dzērbenes pagastā, Cēsu novadā, daļas pirkšanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, TM
27.10.2021.
10.11.2021.
21-TA-706
Par civilās aviācijas drošības uzturēšanas pasākumu finansēšanu 2021. gadā no valsts budžeta programmas 44.00.00 “Līdzekļi aviācijas drošības, glābšanas un civilmilitārās sadarbības nodrošināšanai”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
13.11.2021.
2016-TA-898
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības nolīgumu par tiešo starptautisko dzelzceļa satiksmi"
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
AM, FM, IEM, TM, ĀM
05.05.2016.
05.05.2016.
21-TA-852
Par finansējuma nodrošināšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nepieciešamo nekustamo īpašumu apsaimniekošanai 2022. gadā
MK sēdes protokollēmuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM
01.12.2021.
08.12.2021.
2021-TA-1895
Likumprojekts "Grozījumi Autoceļu lietošanas nodevas likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, IEM, LBAS, LDDK, TM, VARAM, VK, ĀM
07.01.2021.
09.08.2021.
22-TA-13
Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Trešo papildprotokolu
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Pieņemts
Satiksmes ministrija
25.02.2022.
21-TA-43
Par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Tunisijas Republiku, no otras puses
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
13.09.2021.
21-TA-479
Par Limbažu novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Matīšu ceļš" Ainažu pagastā, Limbažu novadā pārņemšanu valsts īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
15.11.2021.
24.11.2021.
2021-TA-2138
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 30.maija noteikumos Nr.295 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, IEM, TM
12.08.2021.
07.09.2021.
21-TA-1552
Par Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2021. gada 9. decembra izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
21-TA-1462
"Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM
02.12.2021.
16.12.2021.
22-TA-655
Informatīvais ziņojums “Par rīcību saskaņā ar Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju (1944.gada 7.decembris, Čikāga) 89.pantu”
MK sēdes protokollēmuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
26.02.2022.
22-TA-484
Par nekustamā īpašuma "d/s Mazcena Nr. 49", Mārupes pagastā, Mārupes novadā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve “Rail Baltica” koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
11.03.2022.
22-TA-446
Par nekustamā īpašuma "d/s Mazcena Nr. 105", Mārupes pagastā, Mārupes novadā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
10.03.2022.