Tiesību aktu projekti

PAZIŅOJUMS:
VRAA informē, ka saistībā ar tehniskiem darbiem 21.02.2024 laikā no plkst. 21:00 līdz plkst. 23:30 var būt traucēta vienotās pieteikšanās moduļa darbība. To laikā portālā īslaicīgi var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas un parakstīšanās pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-1824
Par ugunsapsardzību
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Zemkopības ministrija
26.07.2022.
22-TA-2465
Par Valdības deklarācijā un Valdības rīcības plānā noteikto uzdevumu izpildi un par plānoto apņemšanos īstenošanu nozarē un to ietekmi uz Latgales reģionu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Zemkopības ministrija
23.08.2022.
22-TA-1760
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 599 "Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
02.08.2022.
22-TA-2518
Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Ugunslīnija" pārņemšanu valsts īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
08.09.2022.
22-TA-2525
Par Krāslavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Dunsku ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
08.09.2022.
2019-TA-2207
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumos Nr.308 "Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi""
Noteikumu projekts
Atsaukts
Zemkopības ministrija
FM, LBAS, LDDK, TM, VARAM
15.06.2017.
15.11.2019.
22-TA-244
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 13. aprīļa noteikumos Nr. 352 "Eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
11.05.2022.
22-TA-745
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 17. februāra noteikumos Nr. 152 "Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
10.06.2022.
22-TA-849
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumos Nr. 592 "Dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
05.07.2022.
21-TA-697
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 14. augusta noteikumos Nr. 554 "Biešu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
21.07.2022.
22-TA-701
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 13. februāra noteikumos Nr. 120 "Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
05.07.2022.
22-TA-2818
Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2022. gada 26. septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
21-TA-963
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 743 "Cūku labturības prasības".
Noteikumu projekts
Atsaukts
Zemkopības ministrija
2021-TA-2046
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2020. gada 18. augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 49 46. §) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023. gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2021. gadam" izstrādes procesā" 8.3. apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi"
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Zemkopības ministrija
FM, IEM, LPS, TM, VARAM, VK
08.07.2021.
25.08.2021.
22-TA-126
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 935 "Noteikumi par koku ciršanu mežā"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Zemkopības ministrija
FM, LDF, LMIB, LOB, TM, VARAM
17.03.2022.
24.03.2022.
22-TA-2149
Par Gulbenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Meža Biķernieki" pārņemšanu valsts īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
02.08.2022.
22-TA-1897
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 28. oktobra noteikumos Nr. 668 "Noteikumi par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
05.08.2022.
22-TA-2224
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 10. oktobra noteikumos Nr. 621 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
05.08.2022.
22-TA-2589
Par apropriācijas pārdali
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Zemkopības ministrija
21-TA-1656
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Zemkopības ministrija
22-TA-2621
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 16. janvāra rīkojumā Nr. 17 "Par atļauju zinātniskajam institūtam "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" pārdot nekustamo īpašumu Daugavgrīvas ielā 8, Rīgā"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Atsaukts
Zemkopības ministrija
FM
02.09.2022.
07.09.2022.
22-TA-2294
Par apropriācijas palielināšanu
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Zemkopības ministrija
FM
26.07.2022.
09.08.2022.
22-TA-2061
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumos Nr. 1229 "Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
30.09.2022.
22-TA-2751
Grozījums Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1000 "Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
30.09.2022.
22-TA-2793
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 445 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu pasākumā "Kompensācijas zivsaimniecībā ārkārtas gadījumos""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
30.09.2022.