Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-1741
Lauksaimniecības konsultatīvās padomes nolikums
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
08.12.2022.
22-TA-3017
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 448 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu biškopībai, tā administrēšanas un uzraudzības kārtību"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Zemkopības ministrija
22-TA-3535
Par kritisko situāciju lauksaimniecībā un pārtikas ražošanā saistībā ar Krievijas militārā iebrukuma Ukrainā izraisīto negatīvo ietekmi un iespējamajiem risinājumiem negatīvās ietekmes mazināšanai
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
FM, TM
02.12.2022.
16.12.2022.
22-TA-3519
Par apropriācijas pārdali
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
08.12.2022.
22-TA-3126
Par apropriācijas palielināšanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
08.12.2022.
22-TA-3319
Par Valmieras novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Strenču šoseja–Sedas" pārņemšanu valsts īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
25.11.2022.
22-TA-2995
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 18. jūlija noteikumos Nr. 416 "Hroniskās novājēšanas slimības uzraudzības un kontroles kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
08.12.2022.
22-TA-2447
Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
25.11.2022.
22-TA-3257
Par Dobeles novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Jaunzemji-Gundegas" pārņemšanu valsts īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
25.11.2022.
22-TA-2624
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma „Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība” apakšpasākumā „Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības" 
Noteikumu projekts
Atsaukts
Zemkopības ministrija
22-TA-1211
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Attbalsts gados jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Zemkopības ministrija
2021-TA-1871
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo finansējumu Lauksaimniecības datu centra mājas (istabas) dzīvnieku reģistra pilnveidošanai"
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Zemkopības ministrija
FM
05.08.2021.
05.08.2021.
22-TA-3825
Grozījumi Valsts meža dienesta likumā
Likumprojekts
Atsaukts
Zemkopības ministrija
22-TA-3609 (IP)
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2022. gada 11.-12. decembra sanāksmei
ESVIS projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
22-TA-2025
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Integrētā jūrlietu politika"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
22.11.2022.
22-TA-2836
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
22.11.2022.
22-TA-3219
Par apropriācijas pārdali
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Zemkopības ministrija
05.12.2022.
22-TA-3095
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumos Nr. 295 "Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
09.12.2022.
23.12.2022.
22-TA-3564
Par nekustamā īpašuma Pamatu ielā 14, Gulbenē, Gulbenes novadā, pirkšanu 
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Zemkopības ministrija
FM, TM
06.12.2022.
09.12.2022.
22-TA-1722
Par pievienotās vērtības nodokļa likmes diferencēšanu pārtikai
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Zemkopības ministrija
09.12.2022.
22-TA-2996
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 29. septembra noteikumos Nr. 605 "Medību saimniecības attīstības fonda nolikums"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
09.12.2022.
22-TA-2636
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 4. janvāra noteikumos Nr. 9 "Melioratīvās hidrometrijas darbu veikšanas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
09.12.2022.
22-TA-1951
Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība negatīvo ekonomisko seku mazināšanai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
04.07.2022.
22-TA-540
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumos Nr. 265 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
18.05.2022.
22-TA-1241
Par Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Bambinkas ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
18.05.2022.