Tiesību aktu projekti

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
23-TA-2883
Par civilās ekspertes dalību Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
23-TA-2758
Par atklātu konkursu, lai izvirzītu pretendentus ievēlēšanai Eiropas Padomes Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību konsultatīvajā komitejā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
05.12.2023.
23-TA-3188
Informatīvais ziņojumu "Par Eiropas Savienības aktualitātēm"
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
23-TA-3107
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības aktualitātēm
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
24-TA-112
Par civilās ekspertes dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Novērošanas misijā Gruzijā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
24-TA-513
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par pagaidu tirdzniecības liberalizācijas pasākumiem, kuri papildina tirdzniecības koncesijas, kas Ukrainas ražojumiem piemērojamas saskaņā ar Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses"
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
22-TA-3708 (DV)
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā Lapsa pret Latviju
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
23-TA-202 (DV)
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas Lielās palātas sēdi
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
22-TA-682 (DV)
Informatīvais ziņojums "Par starptautisko tiesvedību"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
23-TA-1803
Par Latvijas civilo ekspertu dalību starptautiskajās misijās un operācijās 2023. - 2025. gadā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
17.11.2023.
23-TA-3094
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par Spānijas prezidentūras priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par šaujamieroču, to būtisku sastāvdaļu un munīcijas importa, eksporta un tranzīta pasākumiem un ar kuru īsteno 10. pantu Apvienoto Nāciju Organizācijas Protokolā par šaujamieroču, to detaļu, sastāvdaļu un munīcijas nelikumīgu ražošanu un tirdzniecību, kas pievienots Konvencijai pret transnacionālo organizēto noziedzību (ANO Šaujamieroču protokols) (pārstrādāta redakcija, prezidentūras kompromisa teksts)"
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
22-TA-3385 (DV)
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā Tučs pret Latviju
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
23-TA-2947
Par Uzlaboto pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Čīles Republiku, no otras puses
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Saskaņošana
Ārlietu ministrija
30.11.2023.
23-TA-3104
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 2 "Par Eiropas Savienības daudzgadu finanšu shēmas 2021-2027. gadam vidusposma pārskatu"
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
23-TA-3105
Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2023. gada 11. decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem un Austrumu partnerības ārlietu ministru sanāksmi
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
23-TA-3106
Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2023. gada 12. decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
23-TA-2287
Par Latvijas dalību OECD laika periodā no 2022. gada jūlija līdz 2023. gada jūlijam
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
12.10.2023.
2021-TA-333 (DV)
DV. Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Ārlietu ministrijai vēstniecības Amerikas Savienotajās Valstīs ēku rekonstrukcijas un nomas maksas izdevumu segšanai"
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Ārlietu ministrija
2021-TA-334 (DV)
DV. Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Ārlietu ministrijai Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības Apvienoto Nāciju Organizācijā ēkas Amerikas Savienotajās valstīs nomas maksas izdevumu segšanai"
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Ārlietu ministrija
23-TA-2087
Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
24.10.2023.
23-TA-2255
Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 14. augusta rīkojumā Nr. 388 "Par Ārlietu ministrijai piešķirto finansējumu Latvijas Republikas pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā ēkas Avenue des Arts 23, Briselē, Beļģijas Karalistē, nomas maksas un uzturēšanas izdevumu segšanai"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
23.10.2023.
22-TA-433
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras sniegtā atbalsta attīstības sadarbības projektos noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
12.10.2023.
24-TA-103
Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2024. gada 22. janvāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
23-TA-2602 (DV)
Par atbildes sniegšanu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
23-TA-3204
Informatīvais ziņojums par 2023. gada 13. decembra ES-Rietumbalkānu samitu
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija