Tiesību aktu projekti

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
23-TA-3204
Informatīvais ziņojums par 2023. gada 13. decembra ES-Rietumbalkānu samitu
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
23-TA-3203
Par 2023. gada 14.-15. decembra Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
23-TA-331
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumos Nr. 725 "Noteikumi par Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību teritoriālo kompetenci vīzu pieprasīšanai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
02.03.2023.
2011-TA-537
Par Saeimas 2005.gada 12.maija deklarācijas "Par Latvijā īstenotā Padomju Sociālistisko Republiku Savienības totalitārā komunistiskā režīma nosodījumu" izpildi
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Ārlietu ministrija
IEM
03.03.2011.
03.03.2011.
23-TA-828 (DV)
Par ārvalstu amatpersonas aizsardzību
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
23-TA-2700
Grozījumi Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Ārlietu ministrija
AM, EM, FID, FM, IEM, LB, SAB, SAM, TM, VARAM
09.02.2024.
28.02.2024.
21-TA-153 (DV)
Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par ārvalsts amatpersonas aizsardzību"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
24-TA-361
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2024. gada 19. februāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
24-TA-362
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par Latvijas atbalstu kandidatūrai uz Eiropas iestādes cīņai pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu (AMLA) mītnesvietu"
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
24-TA-363
Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2024. gada 20. februāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
24-TA-364
Par Pasaules Tirdzniecības organizācijas 13. Ministru konferenci 2024. gada 26.-29. februārī un ar to saistīto sanāksmi Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos 25. februārī
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
24-TA-177
Par atbildības noteikšanu par "Priekšlikumu direktīvai par kopējiem pārredzamības standartiem iekšējā tirgū tiem interešu pārstāvjiem, kas darbojas trešo valstu vārdā"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
23.01.2024.
24-TA-395
Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 9. septembra rīkojumā Nr. 599 "Par Krievijas Federācijas pilsoņu ieceļošanu Latvijas Republikā"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
21.02.2024.
24-TA-147
Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 7. jūnija rīkojumā Nr. 281 "Par Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komiteju"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
14.02.2024.
24-TA-171
Grozījums Ministru kabineta 2007. gada 25. septembra noteikumos Nr. 645 "Noteikumi par Nacionālo stratēģiskas nozīmes preču un pakalpojumu sarakstu"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
14.02.2024.
23-TA-1839
Par kompetenču sadalījumu Latvijas interešu pārstāvēšanai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Ārlietu ministrija
AM, EM, FM, IEM, IZM, KEM, KM, KNAB, KP, LB, LM, SAM, TM, VARAM, VK, VM, ZM
26.07.2023.
09.08.2023.
23-TA-2158
Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumos Nr. 302 "Attīstības sadarbības politikas konsultatīvās padomes nolikums"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
01.11.2023.
23-TA-2956
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 3 "Eiropas Savienības attiecības ar Kanādu/ Eiropas Savienības-Kanādas samits"
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
23-TA-2957
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 2 "Kopīgs paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei "Jauna programma ES un Latīņamerikas un Karību jūras reģiona valstu attiecībām""
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
23-TA-2975
Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos 2023. gada 27. novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
23-TA-2943 (DV)
Par sadarbības principiem ar trešajām valstīm
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
23-TA-2026
Par Latvijas Republikas valdības un Ukrainas Ministru kabineta līgumu par tehnisko un finansiālo sadarbību
Noteikumu projekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Pieņemts
Ārlietu ministrija
17.11.2023.
2016-TA-1237
Likumprojekts "Par Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Austrumāfrikas valstu kopienas partnervalstīm, no vienas puses, un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses"
Likumprojekts
Atsaukts
Ārlietu ministrija
EM, FM, IEM, IZM, KM, LM, SAM, TM, VARAM, VM, ZM
14.06.2016.
14.06.2016.
24-TA-229
Par 2024. gada 1. februāra ārkārtas Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
24-TA-244
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības ārlietu ministru neformālajā 2024. gada 2.–3. februāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija