Tiesību aktu projekti

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
24-TA-244
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības ārlietu ministru neformālajā 2024. gada 2.–3. februāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
23-TA-3223
Par Politiskās deklarācijas par Latvijas un Francijas stratēģisko partnerību rīcības plānu 2023.-2027. gadam
Plāna projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
18.12.2023.
24-TA-102
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos neformālo sanāksmi 2024. gada 22. un 23. janvārī
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
24-TA-113
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2024. gada 22. janvāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
23-TA-477
Akreditētu personu apliecību noteikumi
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ārlietu ministrija
DVI, FM, IEM, SAM, TM, VARAM
04.09.2023.
18.09.2023.
24-TA-163
Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2024. gada 29. janvāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
23-TA-3160
Par civilā eksperta dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Novērošanas misijā Gruzijā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
23-TA-2635
Par  Attīstības sadarbības politikas plānu 2024.–2027. gadam
Plāna projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
05.01.2024.
23-TA-2905
Plāns darbam ar diasporu 2024.-2026. gadam
Plāna projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
05.01.2024.
23-TA-3250
Par Latvijas Republikas delegāciju Pasaules Tirdzniecības organizācijas 13. Ministru konferencē un ar to saistītajā sanāksmē Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
11.01.2024.
24-TA-228
Par sadarbību ar Starptautisko holokausta piemiņas aliansi un Latvijā paveikto holokausta izglītībā, piemiņā un pētniecībā 2023. gadā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
30.01.2024.
23-TA-2805
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 3. aprīļa noteikumos Nr. 239 "Noteikumi par Latvijas Republikas dienesta pasi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
19.01.2024.
24-TA-74
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 30. janvāra noteikumos Nr. 85 "Noteikumi par Latvijas Republikas diplomātiskajām pasēm"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
19.01.2024.
24-TA-284
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības sadarbības ministru 2024. gada 11.-12. februāra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
23-TA-1881
Konsulārā reģistra noteikumi
Noteikumu projekts
Iesniegts
Ārlietu ministrija
27.12.2023.
24-TA-29
Par Latvijas prezidentūras Eiropas Padomes Ministru komitejā īstenošanu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
30.01.2024.
24-TA-584
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par sarunu sākšanu starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju par institucionāliem risinājumiem ES un Šveices nolīgumiem, kuri saistīti ar iekšējo tirgu, un par nolīgumiem, kas ir pamatā Šveices pastāvīgajam ieguldījumam Savienības kohēzijā un Šveices iesaistīšanai Savienības programmās"
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
24-TA-658
Informatīvais ziņojumu par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2024. gada 18. marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
24-TA-726
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par 2024. gada 21.-22. marta Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem"
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
22-TA-1503
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Ārlietu ministrija
FM
20.03.2024.
05.04.2024.
24-TA-326
Starptautisko un nacionālo sankciju ierosināšanas un izpildes kārtība
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
12.03.2024.
23-TA-382 (DV)
Informatīvais ziņojums
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Ārlietu ministrija
23-TA-638 (IP)
Par Latvijas kandidatūras ANO Drošības padomes vēlēšanās 2025. gadā lobija kampaņu un tematiskajiem virzieniem
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
24-TA-818 (IP)
Informatīvais ziņojums par gatavošanos Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē (2028. gada 1. jūlijs - 31. decembris)
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Ārlietu ministrija
21-TA-18
Par Latvijas dalību OECD laika periodā no 2020. gada jūlija līdz 2021. gada jūlijam
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
AM, EM, FM, IEM, IZM, KNAB, LM, PKC, SAM, TM, VARAM, VK, VM, ZM
21.09.2021.
24.09.2021.