Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-2937
Par atteikumu nodot privatizācijai valsts meža zemi zemesgabalā “Jaundubulti 1402”, Jūrmalā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, TM, VARAM, ZM
04.10.2022.
21.10.2022.