Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-2937
Par atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamo īpašumu “Jaundubulti 1402”, Jūrmalā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, TM, VARAM, ZM
15.11.2023.
23.11.2023.