Ministru kabineta 13.07.2023. sēdes protokols Nr. 36

Ministru kabineta 13.07.2023. sēdes protokols Nr. 36

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministre ‒ I. Mūrniece

Finanšu ministrs ‒ A. Ašeradens

Iekšlietu ministrs ‒ M. Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Čakša

Klimata un enerģētikas ministrs ‒ R. Čudars

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministre ‒ E. Siliņa

Satiksmes ministrs, ekonomikas ministra pienākumu izpildītājs ‒ J. Vitenbergs

Tieslietu ministre ‒ I. Lībiņa-Egnere

Veselības ministre ‒ L. Meņģelsone

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ M. Sprindžuks

Zemkopības ministrs ‒ D. Šmits

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietnieks ‒ V. Sidorenkovs

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 10:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā E. K. pret Latviju"
23-TA-14k
(E. I. Vītola, I. Lībiņa-Egnere, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (konfidenciāli). 
2.
Pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas sprieduma lietā "E. K. pret Latviju" spēkā stāšanās Finanšu ministrijai saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2023. gada 13. aprīļa spriedumu no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Ārlietu ministrijai 11 060 euro izmaksāšanai E. K.
3.
Ārlietu ministrijai nodrošināt Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2023. gada 13. aprīļa sprieduma tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu Augstākās tiesas tīmekļa vietnē www.at.gov.lv. 
2. §
Atbildes projekts Saeimas Nacionālās drošības komisijai
23-TA-1726 (DV)
(I. Mūrniece, J. Garisons, M. Sprindžuks, A. Pelšs, A. Ašeradens, I. Lībiņa-Egnere, M. Kučinskis, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Nacionālās drošības komisijai (dienesta vajadzībām).
2.
Aizsardzības ministrijai papildināt atbildes projektu atbilstoši izteiktajiem un Ārlietu ministrijas iesniegtajiem priekšlikumiem un iesniegt precizēto atbildes projektu Valsts kancelejā. 
3.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Nacionālās drošības komisijai.
3. §
Informatīvais ziņojums " Par aktuālo situāciju"
23-TA-1766 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

4. §
Likumprojekts "Grozījumi Mobilizācijas likumā"
22-TA-2222
(A. K. Kariņš)
1.
 Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Aizsardzības industrijas likums" (22-TA-2217) un likumprojektu "Grozījums Nacionālās drošības likumā" (22-TA-2223).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
4.
Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Aizsardzības industrijas likums" (22-TA-2217) un likumprojektu "Grozījums Nacionālās drošības likumā" (22-TA-2223) (likumprojektu pakete).
5. §
Likumprojekts "Aizsardzības industrijas likums"
22-TA-2217
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Mobilizācijas likumā" (22-TA-2222) un likumprojektu "Grozījums Nacionālās drošības likumā" (22-TA-2223).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
4.
Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Mobilizācijas likumā" (22-TA-2222) un likumprojektu "Grozījums Nacionālās drošības likumā" (22-TA-2223) (likumprojektu pakete).
6. §
Likumprojekts "Grozījums Nacionālās drošības likumā"
22-TA-2223
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Mobilizācijas likumā" (22-TA-2222) un likumprojektu "Aizsardzības industrijas likums" (TA-22-2217).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
4.
Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Mobilizācijas likumā" (22-TA-2222) un likumprojektu "Aizsardzības industrijas likums" (TA-22-2217) (likumprojektu pakete).
7. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 17. augusta noteikumos Nr. 775 "Noteikumi par karavīru un zemessargu augstāko virsnieku dienesta pakāpēm atbilstošajiem amatiem""
23-TA-1577
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
8. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 19. septembra noteikumos Nr. 560 "Noteikumi par kvalificēta un kvalificēta paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzēja un tā sniegtā pakalpojuma tehniskajām un organizatoriskajām prasībām""
22-TA-3706
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
9. §
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijai 2023. gadā"
23-TA-1309
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
10. §
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā"
23-TA-34
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
11. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. februāra noteikumos Nr. 116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi""
21-TA-342
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
12. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 469 "Noteikumi par paralēlajiem aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai""
23-TA-1088
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
13. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 4 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi" īstenošanas noteikumi""
23-TA-1305
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
14. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi""
23-TA-1500
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
15. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgo transportlīdzekļu nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
23-TA-1573
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu (turpmāk - rīkojums) parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka rīkojumā iekļautos valstij piekritīgos transportlīdzekļus nogādās Ukrainā un nodrošinās to nodošanu Ukrainas valdības institūcijām biedrība "Agendum" (reģistrācijas numurs 50008281431), kas veiks visas nepieciešamās darbības un segs visus saistītos izdevumus.
16. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumos Nr. 903 "Valsts policijas maksas pakalpojumu cenrādis""
22-TA-1195
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
17. §
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"
23-TA-1683 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 46 personas.
18. §
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupas sastāvu Kopīgajā komisijā Latvijas Republikas valdības un Uzbekistānas Republikas valdības vienošanās par sadarbību cīņā pret organizēto noziedzību, terorismu, nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti īstenošanai"
23-TA-830
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
19. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 16. novembra noteikumos Nr. 752 "Bezdarbnieka pabalsta un apbedīšanas pabalsta noteikumi""
23-TA-1100
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
20. §
Noteikumu projekts "Dzelzceļa kravu izvietošanas, nostiprināšanas un pārvadāšanas tehniskie noteikumi"
23-TA-386
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
21. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "Autobusu pietura" Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, nodošanu Kuldīgas novada pašvaldības īpašumā"
23-TA-1053
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
22. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Upenieki" Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā, daļu pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
23-TA-1291
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Upenieki", Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4050 001 0185), daļas atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 14 779,61 euro, ko veido tā sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4050 001 0185) daļas 0,3888 ha platībā (pēc kadastrālās uzmērīšanas platība var tikt precizēta) tirgus vērtība 4 421,44 euro (0,88 euro par vienu zemes kvadrātmetru un uz tās esošā ozola tirgus vērtība 1 000,00 euro) un zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4050 003 0098) daļas 2,0093 ha platībā (pēc kadastrālās uzmērīšanas platība var tikt precizēta) tirgus vērtība 10 358,17 euro (0,29 euro par vienu zemes kvadrātmetru un uz tās esošās mežaudzes tirgus vērtība 4 531,20 euro). Zemes kvadrātmetra tirgus vērtība būs piemērojama, veicot atlīdzības apmēra pārrēķinu, ja zemes vienības platība tiks precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas.
23. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija rīkojumā Nr. 519 "Par Rīgas brīvostas pārvaldes likvidācijas komisijas izveidi""
23-TA-1253
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
24. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem""
23-TA-1080
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā" (23-TA-1063) un likumprojektu "Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā" (22-TA-187).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā" (22-TA-1063) un likumprojektu "Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā" (23-TA-187) (likumprojektu pakete).
25. §
Likumprojekts "Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā"
23-TA-1063
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem"" (23-TA-1080) un likumprojektu "Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā" (22-TA-187).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem"" (23-TA-1080) un likumprojektu "Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā" (22-TA-187) (likumprojektu pakete).
26. §
Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"
21-TA-600
(A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu atlikt. 
27. §
Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"
22-TA-3237
(A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu atlikt. 
28. §
Likumprojekts "Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā"
22-TA-187
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem"" (23-TA-1080) un likumprojektu "Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā" (23-TA-1063).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem"" (23-TA-1080) un likumprojektu "Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā" (23-TA-1063) (likumprojektu pakete).
29. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 29. maija noteikumos Nr. 306 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests kompensē brīvprātīgā darba veicējam izdevumus par līgumā noteikto uzdevumu izpildi""
23-TA-905
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
30. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 347 "Izlīguma procesa noteikumi""
23-TA-904
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
31. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība""
22-TA-2741
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Tieslietu ministrijai līdz 2024. gada 30. jūnijam sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu ar Valsts zemes dienesta finansēšanas modeļa izvērtējumu.
32. §
Rīkojuma projekts "Par Juridiskās palīdzības administrāciju"
23-TA-1061
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
33. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība""
23-TA-1393
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
34. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 22. februāra noteikumos Nr. 140 "Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums""
23-TA-929
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
35. §
Noteikumu projekts "Par atsevišķu Ministru kabineta noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem"
23-TA-1341
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
36. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 24. maija noteikumos Nr. 319 "Kārtība, kādā administrē un uzrauga Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu, kā arī valsts atbalstu zvejniecības un akvakultūras attīstībai 2021.–2027. gada plānošanas periodā""
23-TA-1224
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
37. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 28. maija noteikumos Nr. 227 "Gaļas liellopu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība""
23-TA-776
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
38. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes "Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja" 1.3. reformu un investīciju virziena "Pielāgošanās klimata pārmaiņām" 1.3.1.2.i. investīcijas "Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā" īstenošanas noteikumi"
22-TA-3179
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
3.
Atbalstīt Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes "Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja" 1.3. reformu un investīciju virziena "Pielāgošanās klimata pārmaiņām" 1.3.1.2.i. investīcijas "Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā" (turpmāk – investīcija) īstenošanai nepieciešamo pievienotās vērtības nodokļa segšanu no valsts budžeta līdzekļiem, nepārsniedzot 6 923 070 euro.
4.
Pēc noteikumu stāšanās spēkā Zemkopības ministrijai pieprasīt no budžeta resora  "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" finansējumu 39 890 070 euro apmērā investīcijas īstenošanai, tai skaitā šī protokollēmuma 3. punktā minētā pievienotās vērtības nodokļa izmaksu segšanai.
39. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 18. aprīļa noteikumos Nr. 198 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem""
23-TA-1205
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
40. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-688
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
41. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 24. novembra rīkojumā Nr. 693 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 55.0. versija)""
23-TA-1576
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
42. §
Rīkojuma projekts "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" investīcijas 2.1.2.2.i. "Latvijas nacionālais federētais mākonis" projekta "Iekšlietu ministrijas Informācijas centra mākoņdatošanas pakalpojumu attīstība valsts federētā mākoņa ietvaros" pases un centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma "Iekšlietu ministrijas Informācijas centra  mākoņdatošanas pakalpojumi valsts datu apstrādes mākoņa ietvaros" attīstības plāna apstiprināšanu""
22-TA-3841
(A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu atlikt. 
43. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā pilsoņus reģistrē, uzskaita, atlasa un iesauc valsts aizsardzības dienestā, un valsts aizsardzības militārajā dienestā apgūstamajām zināšanām un prasmēm"
23-TA-896
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Aizsardzības ministrijai Valsts aizsardzības dienesta organizācijas nodrošināšanas informācijas sistēmas izstrādes laikā sadarboties ar Datu valsts inspekciju, lai nodrošinātu Vispārīgās datu aizsardzības regulai atbilstošu personas datu apstrādi, kā arī pārskatītu normatīvo regulējumu Valsts aizsardzības dienesta organizācijas nodrošināšanas informācijas sistēmā apstrādāto datu nodošanai uz rezervistu uzskaites sistēmu.
44. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem""
23-TA-1249
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrijas ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju drošību saistītie pasākumi 2023. gadā ir uzskatāmi par vienreizējo pasākumu likuma "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" 5. panta 3. punkta izpratnē.
45. §
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 30. augusta rīkojumā Nr. 466 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 27.0. versija)"
23-TA-1200
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
46. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumos Nr. 589 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanas noteikumi""
23-TA-1170
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru nodrošināt, ka 8.3.2.2. pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" kopējais attiecināmais finansējums par 1 161 790 euro (t. sk. ESF finansējums 987 522 euro un valsts budžeta finansējums 174 268 euro) tiek palielināts pēc tam, kad ir stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 9. janvāra noteikumos Nr. 25 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi".
47. §
Noteikumu projekts "Atļaujas neformālās izglītības programmas īstenošanai izsniegšanas kārtība"
23-TA-1042
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
48. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-1624
(A. Čakša, I. Strupkāja, S. Šmīdlere, A. Ašeradens, J. Vitenbergs, M. Kučinskis, G. Ozola, E. Siliņa, R. Strokšs, K. Cipruss, D. Šmits,  M. Sprindžuks, N. Puntulis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Ekonomikas ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai un Finanšu ministrijai līdz 2023. gada 10. augustam izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par finansējuma nodrošināšanu lieliem un nozīmīgiem pasākumiem, tai skaitā  sporta pasākumiem, turpmākajos gados, kurā piedāvāt kritērijus un metodiku ietekmei uz tautsaimniecību, arī novērtējumu par prognozēto nodokļu ieņēmumu palielinājumu.
 
49. §
Noteikumu projekts "Modernizācijas fonda darbības kārtības noteikumi un daudzgadu darbības programma"
22-TA-1466
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
50. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 7. februāra noteikumos Nr. 57 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes "Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja" 1.1. reformu un investīciju virziena "Emisiju samazināšana transporta sektorā" 1.1.1.r. reformas "Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana" 1.1.1.3.i. investīcijas "Pilnveidota veloceļu infrastruktūra" īstenošanas noteikumi""
23-TA-1554
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Atļaut Satiksmes ministrijai sagatavot grozījumus Ministru kabineta 2023. gada 7. februāra noteikumos Nr. 57 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes "Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja" 1.1. reformu un investīciju virziena "Emisiju samazināšana transporta sektorā" 1.1.1.r. reformas "Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana" 1.1.1.3.i. investīcijas "Pilnveidota veloceļu infrastruktūra" īstenošanas noteikumi" pirms pozitīva Eiropas Komisijas lēmuma par Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna grozījumiem saņemšanas.
4.
Satiksmes ministrijai informēt Ministru kabinetu un piedāvāt risinājumu gadījumā, ja neskatoties uz Eiropas Komisijas konceptuālo atbalstu par Satiksmes ministrijas virzītajiem Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna grozījumu priekšlikumiem, kas paredz rādītāja "Jaunizbūvētas vai atjaunotas veloinfrastruktūras garums Rīgas pilsētā un Pierīgā (daļa no Rīgas metropoles areāla)" samazināšanu no 60 uz 52 km, netiek saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas lēmums.
51. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-1469
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
52. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 437 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Tirdzniecības pasākumi"""
23-TA-1343
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
53. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 12. decembra noteikumos Nr. 994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem""
23-TA-651
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka izdevumi, kas saistīti ar studiju izmaksu koeficientu palielinājumu izglītības tematiskajā jomā "Uzņēmējdarbība un administrēšana" klasificētajai otrā cikla maģistra studiju programmas "Sabiedrības vadība" jaunizveidotajai konsorcija IDA apakšprogrammai "Tiesībaizsardzības, kriminālsodu izpildes un glābšanas dienestu vadība", sedzami Iekšlietu ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. 
54. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 13. septembra noteikumos Nr. 577 "Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.2. reformu un investīciju virziena "Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas" 2.2.1.r. "Uzņēmējdarbības digitālās transformācijas pilna cikla atbalsta izveide ar reģionālo tvērumu" 2.2.1.1.i. investīcijas "Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei" īstenošanas noteikumi""
23-TA-325
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
55. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-1565
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
56. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 17. janvāra noteikumos Nr. 25 "Noteikumi par valsts atbalstu pašvaldībām atlīdzības palielināšanai aprūpētājiem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās""
23-TA-1523
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu  projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
57. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumos Nr. 1002 "Sociālās integrācijas valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis""
23-TA-1555
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
58. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 30. aprīļa rīkojumā Nr. 231 "Par finansējumu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves, nomas maksas, papildu maksājumu, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai""
23-TA-1589
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka Kultūras ministrija 2023. gadā neapgūs finansējumu no ilgtermiņa saistības pasākuma "VSIA "Jaunais Rīgas teātris" ēkas Rīgā, Lāčplēša ielā 25, nomas maksa VAS "Valsts nekustamie īpašumi"", lai segtu nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 022 0070) Lāčplēša ielā 25, Rīgā, nomas maksu VAS "Valsts nekustamie īpašumi" 499 145 euro apmērā.
4.
Atļaut Kultūras ministrijai 2024. gadā samazināt finansējumu ilgtermiņa saistības pasākumam "VSIA "Jaunais Rīgas teātris" ēkas Rīgā, Lāčplēša ielā 25, nomas maksa VAS "Valsts nekustamie īpašumi"", lai segtu nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 022 0070) Lāčplēša ielā 25, Rīgā, nomas maksu un papildu maksājumus valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" par 124 786 euro.
5.
Pieņemt zināšanai, ka Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcijas būvnieks – pilnsabiedrība "SBSC" par 2022.-2023. gadā pieļauto darbu izpildes kavējumu 2024. gadā maksās VAS "Valsts nekustamie īpašumi" līgumsodu 500 000 euro apmērā.
6.
Atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" 2024. gadā 293 225 euro apmērā no saņemtā līgumsoda no pilnsabiedrības "SBSC" par pieļauto darbu izpildes kavējumu neieskaitīt valsts pamatbudžeta ieņēmumos un novirzīt Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcijai projekta vadības un būvuzraudzības izdevumu segšanai.
7.
Jautājums par papildu nepieciešamo finansējumu pārcelšanās izdevumu segšanai no Miera ielas 58A, Rīgā, uz Lāčplēša ielu 25, Rīgā, ir skatāms Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem, ņemot vērā valsts budžeta finansiālās iespējas.
59. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 16. oktobra rīkojumā Nr. 522 "Par finansējumu Rakstniecības un mūzikas muzejam nekustamā īpašuma Mārstaļu ielā 6, Rīgā, daļas nomas maksas, papildu maksājumu, pārcelšanās, labiekārtošanas un ekspozīcijas izveides izdevumu segšanai""
23-TA-1592
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Atbalstīt, ka nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 003 0113) Mārstaļu ielā 6, Rīgā, daļas būvniecības sadārdzinājuma izdevumu segšanai VAS "Valsts nekustamie īpašumi" papildus nepieciešamie līdzekļi 1 610 833  euro apmērā 2023. gadā tiks nodrošināti no Kultūras ministrijai piešķirtā finansējuma, tai skaitā:
3.1.
957 625 euro no Kultūras ministrijai pārdalītā finansējuma no budžeta programmas "Apropriācijas rezerve", kas veidojies no 2022. gadā neizlietotā finansējuma labiekārtošanas un ekspozīcijas izveides izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" un pārcelšanās izdevumu segšanai;
3.2.
212 816 euro no Kultūras ministrijai 2023. gadā plānotā, bet neapgūtā finansējuma Kultūras ministrijas budžeta apakšprogrammā 22.07.00 "Nomas maksas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" programmas "Mantojums-2018" ietvaros" ilgtermiņa saistību pasākumam "Rakstniecības un mūzikas muzeja ēkas Rīgā, Mārstaļu ielā 6, daļas nomas maksas segšanai VAS "Valsts nekustamie īpašumi"";
3.3.
51 413 euro no Kultūras ministrijas budžeta apakšprogrammā 22.07.00 "Nomas maksas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" programmas "Mantojums–2018" ietvaros" 2023. gadā plānotā finansējuma apmēra Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, nomas maksas un papildu maksājumu izdevumu segšanai VAS "Valsts nekustamie īpašumi";
3.4.
388 979 euro no Kultūras ministrijai 2023. gadā plānotā, bet neapgūtā finansējuma Kultūras ministrijas budžeta apakšprogrammā 22.07.00 "Nomas maksas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" programmas "Mantojums-2018" ietvaros" ilgtermiņa saistību pasākumam "VSIA "Jaunais Rīgas teātris" ēkas Rīgā, Lāčplēša ielā 25, nomas maksa VAS "Valsts nekustamie īpašumi"".
4.
Jautājums par papildu nepieciešamo finansējumu Rakstniecības un mūzikas muzeja labiekārtošanas un ekspozīcijas izveides un pārcelšanās izdevumu segšanai, kā arī komunālo pakalpojumu izdevumu segšanai ir skatāms Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem, ņemot vērā valsts budžeta finansiālās iespējas.
60. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 13. februāra rīkojumā Nr. 70 "Par finansējuma piešķiršanu ēku Miera ielā 58A, Rīgā, būvniecības, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai""
23-TA-1590
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka nepieciešamais papildu finansējums 110 166 euro apmērā 2023. gadam valsts budžeta apakšprogrammā 22.07.00 "Nomas maksa VAS "Valsts nekustamie īpašumi" programmas "Mantojums-2018" ietvaros" ilgtermiņa saistību pasākumam "VSIA "Jaunais Rīgas teātris" ēkas Rīgā, Miera ielā 58A, nomas maksa VAS "Valsts nekustamie īpašumi"" nekustamā īpašuma daļas (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 026 0056) Miera ielā 58A, Rīgā, nomas maksas segšanai 72 527 euro apmērā un valsts budžeta apakšprogrammā 19.07.00 "Mākslas un literatūra" apsaimniekošanas un uzturēšanas izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" 37 639 euro apmērā, tiks nodrošināts Kultūras ministrijas budžeta ietvaros no budžeta apakšprogrammas 22.07.00 "Nomas maksas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" programmas "Mantojums-2018" ietvaros" ilgtermiņa saistību pasākuma "VSIA "Jaunais Rīgas teātris" ēkas Rīgā, Lāčplēša ielā 25, nomas maksas VAS "Valsts nekustamie īpašumi"".
4.
Pieņemt zināšanai, ka nepieciešamais papildu finansējums 124 786 euro apmērā 2024. gadam valsts budžeta apakšprogrammā 22.07.00 "Nomas maksa VAS "Valsts nekustamie īpašumi" programmas "Mantojums-2018" ietvaros" ilgtermiņa saistību pasākumam "VSIA "Jaunais Rīgas teātris" ēkas Rīgā, Miera ielā 58A, nomas maksa VAS "Valsts nekustamie īpašumi"" nekustamā īpašuma daļas (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 026 0056) Miera ielā 58A, Rīgā, nomas maksas segšanai 68 329 euro apmērā un valsts budžeta apakšprogrammā 19.07.00 "Mākslas un literatūra" apsaimniekošanas un uzturēšanas izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" 56  457 euro apmērā tiks nodrošināts Kultūras ministrijas budžeta ietvaros no budžeta apakšprogrammas 22.07.00 "Nomas maksas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" programmas "Mantojums-2018" ietvaros" ilgtermiņa saistību pasākuma "VSIA "Jaunais Rīgas teātris" ēkas Rīgā, Lāčplēša ielā 25, nomas maksas VAS "Valsts nekustamie īpašumi"" 2024. gada nomas maksas ietaupījuma.
61. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija rīkojumā Nr. 267 "Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai""
23-TA-1591
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Atļaut Kultūras ministrijai valsts budžeta apakšprogrammā 22.07.00 "Nomas maksas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" programmas "Mantojums-2018" ietvaros" nomas maksas un papildu maksājumu izdevumiem Muzeju krātuves kompleksam Pulka ielā 8, Rīgā, veikt samazinājumu 2023. gadā par 51 413 euro. Atļaut minēto finanšu līdzekļu atlikumu pārvirzīt uz Kultūras ministrijas budžeta apakšprogrammu 22.03.00 "Kultūras infrastruktūras attīstība", lai daļēji segtu Rakstniecības un mūzikas muzeja projekta būvniecības sadārdzinājuma izdevumus VAS "Valsts nekustamie īpašumi" 2023. gadā.
62. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 2. novembra noteikumos Nr. 686 "Noteikumi par ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem, no biomasas kurināmā ražotās elektroenerģijas kritērijiem un kārtību, kādā pamatojama, apliecināma un uzraugāma atbilstība minētajiem kritērijiem""
23-TA-1548
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Klimata un enerģētikas ministrijai izvērtēt Ministru kabineta 2022. gada 2. novembra noteikumu Nr. 686 "Noteikumi par ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem, no biomasas kurināmā ražotās elektroenerģijas kritērijiem un kārtību, kādā pamatojama, apliecināma un uzraugāma atbilstība minētajiem kritērijiem" 33.1 un 33.2 punktā ietvertās kārtības atbilstību administratīvā procesa principiem, sagatavot un klimata un enerģētikas ministram līdz 2023. gada 31. decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus noteikumos, lai nodrošinātu, ka tiesības komersantam, kas darbojas kā biomasas birža, apliecināt biomasas kurināmā atbilstību noteikumu prasībām tiek iegūtas Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
63. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem" uz Finanšu ministrijas budžetu"
23-TA-1619
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka granta iemaksa Eiropas Investīciju bankas "ES Trasta fondā Ukrainas atbalstam" atbalstam Ukrainas ekonomikas atveseļošanai, rekonstrukcijai un noturībai ārkārtas finanšu spiediena apstākļos ir uzskatāma par vienreizējo pasākumu likuma "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" 5. panta 5. punkta izpratnē.
64. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 870 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases pirmo un otro kārtu un 13.1.5. specifisko atbalsta mērķi "Atveseļošanas pasākumi veselības nozarē"""
23-TA-1462
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda (turpmāk–ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periods) VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" (turpmāk – PSKUS) lielais projekts Nr. 9.3.2.0/17/I/013 "Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas jaunās A2 ēkas attīstība" tiks pabeigts atbilstoši Eiropas Komisijas Vadlīnijās par to darbības programmu slēgšanu, kuras pieņemtas atbalsta saņemšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, Kohēzijas fonda un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (2014.–2020. gada periodā) (2021/C 417/01) (turpmāk–EK slēgšanas vadlīnijas) 6. sadaļai "divu periodu projekts" un būvniecības izmaksu pieauguma segšanai nepieciešamais finansējums 16 011 809,88 euro ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN) apmērā tiks piesaistīts no Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021–2027. gadam 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību" (turpmāk – 4.1.1. SAM) 4.1.1.1. pasākuma "Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība" (turpmāk-4.1.1.1. pasākums) iezīmētā finansējuma.
4.
Pieņemt zināšanai, ka ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" projekts Nr. 9.3.2.0/17/I/004 "SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" infrastruktūras attīstība" tiks pabeigts atbilstoši EK slēgšanas vadlīniju 6. sadaļai "divu periodu projekts" un būvniecības izmaksu pieauguma segšanai nepieciešamais finansējums 13 651 479,30 euro ar PVN apmērā tiks piesaistīts no Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021.– 2027. gadam 4.1.1. SAM 4.1.1.1. pasākuma iezīmētā finansējuma.
5.
Pieņemt zināšanai, ka ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" projekts Nr. 9.3.2.0/21/I/001 "SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" ēkas Hipokrāta ielā 4 infrastruktūras attīstība" tiks pabeigts atbilstoši EK slēgšanas vadlīniju 7. sadaļai "nefunkcionējošās darbības", īstenojot projekta darbības pēc 2023. gada 31. decembra par privāto finansējumu.
6.
Pieņemt zināšanai, ka ES fondu 2014 -2020. gada plānošanas perioda VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" projekts Nr. 9.3.2.0/17/I/003 "VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" veselības aprūpes infrastruktūras attīstība" tiks pabeigts atbilstoši EK slēgšanas vadlīniju 7. sadaļai "nefunkcionējošās darbības", īstenojot projekta darbības pēc 2023. gada 31. decembra no iepriekš piešķirtā sākotnējā Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas 4.1.1.2.i. "Atbalsts universitātes un reģionālo slimnīcu veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai, lai nodrošinātu visaptverošu ilgtspējīgu integrētu veselības pakalpojumu, mazinātu infekciju slimību izplatību, epidemioloģisko prasību nodrošināšanā" finansējuma.
7.
Pieņemt zināšanai, ka, pamatojoties uz Ekonomikas ministrijas izstrādātajām vadlīnijām par būvdarbu līguma cenas indeksācijas piemērošanu, un tikai pēc Centrālās finanšu līguma aģentūras (turpmāk-CFLA) izvērtējuma par būvniecības izmaksu pieauguma pamatotību, SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", vienojoties ar piegādātāju apvienību "BBA, Guliver, AE" noslēgtā būvniecības līguma Nr. B8-2021/541 ietvaros, pirms 4.1.1.1. pasākuma projekta apstiprināšanas un līguma par projekta īstenošanu parakstīšanas ar CFLA, ar ko piešķir 4.1.1.1. pasākuma finansējumu, uzņemas papildus finanšu līguma saistības 14 405 145,86 euro ar PVN apjomā, tai skaitā paredzot, ka finansējums 13 651 479,30 euro tiek nodrošināts no 4.1.1.1. pasākuma.
8.
Izdarīt izņēmumu atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 22. septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 55 30. § (22-TA-716)) "Informatīvais ziņojums "Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm (pusgada ziņojums)"" noteiktajam un atļaut pārdalīt piesaistīto finansējumu starp projektiem Nr. 9.3.2.0/21/I/001 "SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" ēkas Hipokrāta ielā 4 infrastruktūras attīstība" un Nr. 9.3.2.0/17/I/004 "SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" infrastruktūras attīstība" atbilstoši  noteikumu pielikumā minētajam.
9.
Noteikt, ka ar 2021. gada 24. septembra Ministru kabineta ārkārtas sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 63 1. § (21-TA-364)) "Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem 2022. gadam un ietvaram 2022.-2024. gadam"" 2. punktā noteikto Veselības ministrijas prioritārā pasākuma 2022.-2024. gadam "Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošana, tai skaitā aprīkojums BKUS, RAKUS, PSKUS"  mērķis tiek paplašināts, ietverot ieguldījumus būvniecībā, nemainot kopējo piešķirtā finansējuma apjomu.
10.
Veselības ministrijai informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šī protokollēmuma 9. punktā minēto.  
11.
Atļaut CFLA izmaksāt maksājumus pirms projektu pabeigšanas šādiem ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" (turpmāk - 9.3.2. SAM) projektiem:
11.1.
VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" pirms lielā projekta Nr. 9.3.2.0/17/I/013 "Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas jaunās A2 ēkas attīstība";
11.2.
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" pirms projekta Nr. 9.3.2.0/21/I/001 "SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" ēkas Hipokrāta ielā 4 infrastruktūras attīstība";
11.3.
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" pirms projekta Nr. 9.3.2.0/17/I/004 "SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" infrastruktūras attīstība";
11.4.
VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" pirms projekta Nr. 9.3.2.0/17/I/003 "VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" veselības aprūpes infrastruktūras attīstība".
12.
Veselības ministrijai nodrošināt, ka līdz 2023. gada 31. decembrim ir izstrādāti un iesniegti apstiprināšanai Ministru kabinetā noteikumu projekti par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021.– 2027. gadam 4.1.1.1. un 4.1.1.2. pasākuma īstenošanu, lai nodrošinātu normatīvo bāzi projektu īstenošanai, atlasei un līgumu slēgšanai ar CFLA.
13.
Atbalstīt, ka gadījumā, ja 9.3.2. SAM ietvaros tiks konstatēti citi projekti, kurus finansējuma saņēmēji varēs pabeigt pēc 2023. gada 31. decembrim par privāto finansējumu, atbilstoši EK slēgšanas vadlīniju 7. sadaļai "nefunkcionējošās darbības", un, ja atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde atbilstoši savai kompetencei izvērtēs, vai nav pārsniegts ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība" noteiktais nefunkcionējošo projektu slieksnis 20%, un sniegs pozitīvu vērtējumu, tiem piemērojams noteikumu 48. un 49. punkts.
65. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumos Nr. 265 "Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība""
23-TA-502
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
66. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr. 60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām""
23-TA-733
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
67. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par militārā poligona "Sēlija" robežu un tā teritorijā ietilpstošajiem nekustamajiem īpašumiem"
23-TA-1515
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Aizsardzības ministrijai sagatavot un aizsardzības ministram līdz 2023. gada 1. oktobrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu par pārējo Latvijas Republikā esošo militāro poligonu robežām un to teritorijā ietilpstošajiem īpašumiem.

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

68. §
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"
23-TA-1684
(N. Puntulis, A. Čakša, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta kultūras ministrs (otrais paraksts).
69. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 23. janvāra noteikumos Nr. 70 "Studiju līgumā obligāti ietveramie noteikumi""
23-TA-1251
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
70. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-844
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2023. gada 31. janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 5 35. §) "Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta rīkojumā Nr. 518 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu''" 5. un 6. punktu.
71. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu" 4.2.2.7. pasākuma "Indukcijas gada ieviešana pedagogu sagatavošanas studiju programmās" īstenošanas noteikumi"
22-TA-2828
(A. Čakša, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Lai nodrošinātu sistēmiskus un savstarpēji papildinošus skolotāju sākotnējās sagatavošanas studiju programmu kvalitātes uzraudzības, kvalitātes nodrošināšanas pasākumus un monitoringu, nosakot papildu kvalitātes prasības:
3.1.
Izglītības un zinātnes ministrijai ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. augustam nodrošināt, ka ar Latvijas Universitāti noslēgtajā līgumā par speciālistu sagatavošanu un zinātniskās darbības attīstības nodrošināšanu par valsts budžeta līdzekļiem ir iekļauti valsts budžeta finansējuma piešķiršanas nosacījumi Latvijas Universitātes īstenotajiem pasākumiem skolotāju sākotnējās sagatavošanas pilnveidē, tostarp paredzot arī šādu uzdevumu izpildi:
3.1.1.
ne vēlāk kā līdz 2023. gada 29. decembrim izstrādāt risinājumu vienotai prakses īstenošanas kvalitātes uzraudzībai, tostarp arī  prakšu vadītāju atlases un sagatavošanas kārtību (turpmāk – prakses kvalitātes nodrošināšanas pasākumi);
3.1.2.
ne vēlāk kā līdz 2024. gada 28. jūnijam izstrādāt skolotāja profesionālo kompetenču attīstības monitoringa rīku ieviešanai visās skolotāju sākotnējās sagatavošanas studiju programmās (turpmāk – profesionālo kompetenču attīstības monitorings);
3.1.3.
ne vēlāk kā līdz 2023. gada 29. decembrim izstrādāt skolotāja profesijas un tās prestiža stratēģiskās komunikācijas plānu (turpmāk – stratēģiskās komunikācijas plāns);
3.1.4.
ne vēlāk kā līdz 2024. gada 28. jūnijam izveidot Latvijas Universitātes sadarbības skolu tīklu ar mērķi nodrošināt ciešāku studiju un pētniecības sasaisti ar skolu vidi, lai veicinātu skolotāja kā pierādījumos balstītas profesijas nostiprināšanu, kā arī veicinātu inovācijas izglītībā;
3.2.
Izglītības un zinātnes ministrijai ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. augustam nodrošināt, ka ar augstskolām, kuras īsteno skolotāju sākotnējās sagatavošanas studiju programmas, noslēgtajos līgumos par speciālistu sagatavošanu un zinātniskās darbības attīstības nodrošināšanu par valsts budžeta līdzekļiem, ir iekļauti valsts budžeta finansējuma piešķiršanas nosacījumi augstskolu īstenotajiem pasākumiem skolotāju sākotnējās sagatavošanas pilnveidē, tostarp paredzot arī šādu uzdevumu izpildi:
3.2.1.
ieviest un īstenot prakses kvalitātes nodrošināšanas pasākumus ar 2024. gada 1. janvāri;
3.2.2.
ieviest un īstenot profesionālo kompetenču attīstības monitoringu ar 2024./2025. akadēmisko gadu;
3.2.3.
ieviest un īstenot stratēģiskās komunikācijas plānu ar 2024. gada 1. janvāri;
3.2.4.
Latvijas Universitātei nodrošināt prakses vadītāju sagatavošanu Latvijas Universitātes īstenoto studiju programmu prakšu īstenošanas pārraudzībai skolās ārpus Rīgas un Pierīgas reģiona ar 2024. gada 1. janvāri;
3.3.
Izglītības un zinātnes ministrijai izstrādāt un izglītības un zinātnes ministram līdz 2023. gada 30. septembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2006. gada 10. oktobra noteikumos Nr. 846 "Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās", paredzot vienotas uzņemšanas prasības visām pedagogu sākotnējās sagatavošanas  studiju programmām, tostarp iekļaujot domāšanas testu, un nodrošināt vienotu (centralizētu) uzņemšanu visās pedagogu sākotnējās sagatavošanas studiju programmās ar 2024./2025. akadēmisko gadu.
72. §
Likumprojekts "Par Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu"
23-TA-1622
(A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
73. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju" 4.3.6.2. pasākuma "Atbalsta pasākumi Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas klientu apkalpošanas efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai, speciālistu profesionālo spēju, invaliditātes informatīvās sistēmas procesu un funkcionalitātes pilnveidei" īstenošanas noteikumi"
23-TA-73
(E. Siliņa, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
74. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbināmību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām" 4.3.4.1. pasākuma "Vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas veicināšana" īstenošanas noteikumi"
22-TA-3201
(E. Siliņa, I. Alliks, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Līdz Eiropas Sociālā fonda Plus līdzfinansētā Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbināmību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām" 4.3.4.1. pasākuma (turpmāk – 4.3.4.1. pasākums) projekta iesnieguma apstiprināšanas sadarbības iestādē Labklājības ministrija normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr. 421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas" 24.2. apakšpunktu, lūgs pārdalīt finansējumu ne vairāk kā 120 645 euro apmērā no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"".
4.
Ja izmaksas, kas 4.3.4.1. pasākumā veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, varētu netikt vai netiek attiecinātas finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda Plus, Labklājības ministrijai nekavējoties sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu, kurā norādīt detalizētu aprakstu par radušos situāciju, neatbilstības rašanās cēloņiem un finansiālo ietekmi, kā arī par iespējamo risinājumu, lai turpinātu projekta īstenošanu.
75. §
Rīkojuma projekts "Par Andra Ozoliņa atbrīvošanu no Rīgas brīvostas valdes locekļa amata un Lienes Priedītes - Kancēvičas iecelšanu Rīgas brīvostas valdes locekļa amatā"
23-TA-961
(J. Vitenbergs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
76. §
Rīkojuma projekts "Par atļauju Lienei Priedītei - Kancēvičai savienot amatu"
23-TA-969
(J. Vitenbergs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
77. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 4.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbināmību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām" 4.3.4.6. pasākuma "Resocializācijas pakalpojumu probācijas klientiem pilnveidošana un taisnīguma atjaunošanas pieeju attīstība, veicinot probācijas klientu aktīvu līdzdalību sabiedrības procesos un radot priekšnosacījumus viņu veiksmīgai iekļaušanai un nodarbināmībai" īstenošanas noteikumi"
23-TA-214
(I. Lībiņa-Egnere, K. Ozols, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Valsts probācijas dienestā uz projekta īstenošanas laiku izveidot desmit jaunas amata vietas projekta īstenošanai.
78. §
Rīkojuma projekts "Par Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes priekšsēdētāja un locekļu atkārtotu iecelšanu amatā"
23-TA-1535
(I. Lībiņa-Egnere, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojumu projektu parakstīšanai.
79. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, "zaļo" infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu" 2.2.3.4. pasākuma "Vides monitoringa attīstība harmonizētai vides un klimata datu informācijas nodrošināšanai" projektu iesniegumu pirmās atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
23-TA-548
(M. Sprindžuks, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
80. §
Rīkojuma projekts "Par Viestura Zepa atbrīvošanu no Rīgas brīvostas valdes locekļa amata un Edgara Štelmahera iecelšanu Rīgas brīvostas valdes locekļa amatā"
23-TA-912
(M. Sprindžuks, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
81. §
Rīkojuma projekts "Par atļauju Edgaram Štelmaheram savienot amatu"
23-TA-914
(M. Sprindžuks, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
82. §
Rīkojuma projekts "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" 2.1.2.2.i. investīcijas projekta "Lauksaimniecības datu centra mākoņdatošanas pakalpojumu attīstība valsts federētā mākoņa ietvaros" pases un centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāna apstiprināšanu"
22-TA-3604
(A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
83. §
Rīkojuma projekts "Par Santas Šmīdleres pārcelšanu "
23-TA-1715
(A. Čakša, S. Šmīdlere, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai. 
84. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām" 1.2.3.1. pasākuma "Atbalsts MVU inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai" īstenošanas noteikumi"
22-TA-1353
(J. Vitenbergs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
3.
Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai pēc noteikumu spēkā stāšanās izsludināt projektu pieteikumu atlasi.
85. §
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu 2021.–2027. gada plānošanas periodā"
22-TA-2143
(A. Ašeradens, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Lai veicinātu Eiropas Savienības fondu projektu izvērtējuma par izmaksu un ieguvumu analīzi veikšanu ne tikai gadījumos, kad Eiropas Savienības fondu projekta ietvaros plānots gūt neto ieņēmumus, atbildīgā iestāde, izstrādājot Ministru kabineta noteikumu projektu par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu, paredz nepieciešamību finansējuma saņēmējam veikt izvērtējumu par izmaksu un ieguvumu analīzi Eiropas Savienības fondu projektiem, kuru atlase paredzēta ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā un projekta kopējās izmaksas (ieskaitot PVN) pārsniedz 1 miljonu euro. Atbildīgā iestāde minēto risinājumu var nepiemērot, ja to objektīvi un izvērsti pamato Ministru kabineta noteikumu par specifisko atbalsta mērķa īstenošanu anotācijā.
4.
Atbalstīt noteikumu projekta saskaņošanas gaitā Ekonomikas ministrijas piedāvāto risinājumu 1.2.1.3. pasākumam "Uzņēmuma atbalsts dalībai kapitāla tirgos", kas paredz attiecīgajos specifiskā atbalsta mērķa īstenošanas Ministru kabineta noteikumos paredzēt iespēju projekta iesnieguma vērtēšanu uzsākt uzreiz pēc tā saņemšanas.
86. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam finanšu instrumentu kopīgie īstenošanas noteikumi "
22-TA-2912
(A. K. Kariņš)
1.
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2.
Noteikumu projektu izskatīt Eiropas Savienības fondu tematiskajā komitejā.
87. §
Rīkojuma projekts "Par valsts pētījumu programmu "20.-21. gadsimta vēstures pētniecība un cilvēkkapitāla ataudze""
23-TA-1553
(A. Čakša, A. Ašeradens, N. Puntulis, D. Šmits, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai. 
88. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora ''74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums'' programmas 20.00.00 "Veselības aprūpes neatliekamo pasākumu īstenošana 2023. gadā"" un "Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai""
23-TA-1707
(L. Meņģelsone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

4. Attīstības plānošanas dokumentu projekti

89. §
Konceptuālais ziņojums "Par valsts naftas produktu drošības rezervju pārvaldību"
23-TA-838
(J. Vitenbergs, K. Lore, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

5. Informatīvie ziņojumi

90. §
Informatīvais ziņojums "Par Nacionālās industriālās politikas pamatnostādņu 2021. – 2027. gadam īstenošanas gaitu"
22-TA-2885
(J. Vitenbergs, D. Butāne, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
91. §
Informatīvais ziņojums "Par atļauju Iekšlietu ministrijai uzņemties saistības un īstenot projektus un pasākumus Eiropas Komisijas un citu ārvalstu finanšu palīdzības sniedzēju tieši administrētajās programmās, fondos un finanšu instrumentos"
23-TA-1082
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atļaut Iekšlietu ministrijai, tās padotības iestādēm un to padotībā esošajām izglītības iestādēm, kā arī Finanšu izlūkošanas dienestam uzņemties saistības un īstenot apstiprinātus projektus šādos Eiropas Komisijas un citu ārvalstu finanšu palīdzības sniedzēju tieši administrētos finanšu instrumentos, ja nacionālā līdzfinansējuma apmērs nepārsniedz 30% (izņemot pievienotās vērtības nodokli, ja tas projekta ietvaros nav attiecināms) no kopējām projekta izmaksām:
2.1.
Erasmus+ programma (2021.-2027. gada plānošanas periods);
2.2.
Eiropola mazās dotācijas sadarbībai ar Austrumu partnerības valstīm (2021.-2027. gada plānošanas periods);
2.3.
EuropeAid programmas projektā "Atbalsts tiesībaizsardzības un drošības reformām Armēnijā" (2021.-2027. gada plānošanas periods);
2.4.
Eiropola daudznozaru platforma kriminālu draudu novēršanai (EMPACT) (2021.-2027. gada plānošanas periods).
3.
Ja projektā, kuru plānots īstenot šī protokollēmuma 2. punktā norādītajos finanšu instrumentos, nacionālā līdzfinansējuma apmērs pārsniedz 30% (izņemot pievienotās vērtības nodokli, ja tas projekta ietvaros nav attiecināms) no kopējām projekta izmaksām, Iekšlietu ministrijai pirms projekta līguma parakstīšanas sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu, kas paredz atļaut Iekšlietu ministrijai uzņemties saistības un īstenot attiecīgo projektu.
4.
Projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu (nacionālo līdzfinansējumu un priekšfinansējumu) pārdalīt no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai" uz attiecīgo Iekšlietu ministrijas budžeta programmu vai apakšprogrammu.
5.
Iekšlietu ministrijai, tās padotības iestādēm un to padotībā esošajām izglītības iestādēm, kā arī Finanšu izlūkošanas dienestam pēc īstenotā projekta noslēguma maksājuma saņemšanas nodrošināt valsts piešķirtā priekšfinansējuma ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos.
92. §
Informatīvais ziņojums "Datu valsts inspekcijas 2022. gada darbības pārskats"
23-TA-1583
(A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
93. §
Informatīvais ziņojums "Par Tieslietu ministrijai dotā uzdevuma–izstrādāt grozījumus normatīvajos aktos, paredzot, ka personu sertificēšanu zemes kadastrālās uzmērīšanas, zemes ierīcības un ģeodēziskās darbības jomā veic šajā jomā esoša profesionālā organizācija, atzīšanu par aktualitāti zaudējušu"
23-TA-1363
(I. Lībiņa-Egnere, N. Puntulis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atzīt Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 57 92. §) "Informatīvais ziņojums "Par atbildības izvērtējumu zemes kadastrālās uzmērīšanas, zemes ierīcības un ģeodēzisko darbu jomā"" 4. punktā ietverto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
94. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas pievienošanos Skolu ēdināšanas koalīcijai"
23-TA-1380
(D. Šmits, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt Latvijas pievienošanos Skolu ēdināšanas koalīcijai.
3.
Zemkopības ministrijai nosūtīt Skolu ēdināšanas koalīcijas sekretariātam paziņojumu par Latvijas pievienošanos koalīcijai.
95. §
Informatīvais ziņojums "Par globālās tirgus situācijas nelabvēlīgo ietekmi uz Latvijas graudu un rapšu ražošanas nozari"
23-TA-1392
(D. Šmits, R. Strīpnieks, A. Ašeradens, H. Skarbnieks, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Jautājums par Zemkopības ministrijai papildu nepieciešamo valsts budžeta finansējumu kredītprocentu daļējai dzēšanai un apdrošināšanas polišu iegādes izmaksu daļējai segšanai izskatāms Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem priekšlikumiem prioritāriem pasākumiem, un Zemkopības ministrijai iesniegt attiecīgu prioritārā pasākuma pieteikumu.
3.
Zemkopības ministrijai līdz 2023. gada 1. septembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē priekšlikumus turpmākai rīcībai, lai nodrošinātu tirgus svārstību un nelabvēlīgo klimatisko apstākļu izraisīto seku ietekmes samazināšanu uz lauksaimniekiem.
96. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" reformu un investīciju virziena 2.3. "Digitālās prasmes" reformas 2.3.2.r. "Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai" 2.3.2.1.i. investīcijas "Digitālās prasmes iedzīvotājiem t. sk. jauniešiem" īstenošanu"
22-TA-391
(A. Čakša, R. Ķeņģe, G. Ozols, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna  investīcijas 2.3.2.1.i. "Digitālās prasmes iedzīvotājiem t. sk. jauniešiem" (turpmāk – investīcija) īstenošanu.
3.
Atbalstīt, ka  investīcijas ietvaros īstenoto projektu pievienotās vērtības nodokļa izmaksas, kas netiek attiecinātas no Atveseļošanas fonda finansējuma, valsts budžeta iestādēm ne vairāk kā 632 560 euro apmērā tiks segtas no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00. programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".

6. Ministru kabineta lieta

97. §
Atbildes projekts Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijai (par atbalstu pasaules rallija čempionāta WRC Latvijas posma īstenošanai)
23-TA-1738
(A. Čakša, I. Strupkāja, S. Šmīdlere, A. Ašeradens, J. Vitenbergs, M. Kučinskis, G. Ozola, E. Siliņa, R. Strokšs, K. Cipruss, D. Šmits, M. Sprindžuks, N. Puntulis, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijai.
2.
Valsts kancelejai  noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijai.

7. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi

98. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības veselības ministru 2023. gada 27.-28. jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-1740
(L.Meņģelsone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Veselības ministrijas valsts sekretāram pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības veselības ministru 2023. gada 27.-28. jūlija neformālajā sanāksmē.
99. §
Informatīvais ziņojums par neformālajā Eiropas Savienības Zivsaimniecības ministru padomes 2023. gada 17.-18. jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-1745
(D. Šmits, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Zemkopības ministram D. Šmitam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Zivsaimniecības ministru padomes 2023. gada 17.-18. jūlija neformālajā sanāksmē.
100. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības tieslietu un iekšlietu ministru 2023. gada 19.-21. jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-1752
(M. Kučinskis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Iekšlietu ministram M. Kučinskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības tieslietu un iekšlietu ministru 2023. gada 19.-21. jūlija neformālajā sanāksmē.
101. §
Informatīvais ziņojuma par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2023. gada 20.–21. jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-1756
(I. Lībiņa-Egnere, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Tieslietu ministrijas parlamentārajai sekretārei L. Paegļkalnai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2023. gada 20.–21. jūlija neformālajā sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
102. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības pētniecības ministru 2023. gada 28. jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-1758
(A. Čakša, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Izglītības un zinātnes ministrei A. Čakšai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības pētniecības ministru 2023. gada 28. jūlija neformālajā sanāksmē.

8. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

103. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par banku krīžu pārvaldību un noguldījumu apdrošināšanu (CMDI)"
23-TA-1769
(A. K. Kariņš)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par banku krīžu pārvaldību un noguldījumu apdrošināšanu (CMDI)".
104. §
Par 2023. gada 13. jūlija Euro grupas un 2023. gada 14. jūlija Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-1733 (IP)
(A. Ašeradens, A. K.Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Finanšu ministrijas parlamentārai sekretārei K. Plokai pārstāvēt Latvijas Republiku Euro grupas 2023. gada 13. jūlija sanāksmē un Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2023. gada 14. jūlija sanāksmē.
105. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes 59. sesiju, Nairobi, Kenijā, 25.-28. jūlijā Fifty-ninth Session of the IPCC (IPCC-59)"
23-TA-1739
(R. Čudars, A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes 59. sesiju, Nairobi, Kenijā, 25.-28. jūlijā Fifty-ninth Session of the IPCC (IPCC-59)".
2.
Klimata un enerģētikas ministrijas Klimata pārmaiņu departamenta vecākajai ekspertei L. Griķei pārstāvēt Latvijas Republiku Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes 59. sesijā Nairobi, Kenijā, 2023. gada 25.-28. jūlijā.
106. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par priekšlikumu ES Padomes regulai par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās, ar ko atceļ Padomes Lēmumu (76/787/EOTK, EEK, Euratom) un Aktu par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās, kas pievienots minētajam lēmumam, un ar ko groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1141/2014"
23-TA-1735
(I. Lībiņa-Egnere, A. K. Kariņš)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par priekšlikumu ES Padomes regulai par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās, ar ko atceļ Padomes Lēmumu (76/787/EOTK, EEK, Euratom) un Aktu par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās, kas pievienots minētajam lēmumam, un ar ko groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1141/2014".
107. §
Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2023. gada 20. jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-1753
(A. Pelšs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Ārlietu ministrijas valsts sekretāram A. Pelšam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2023. gada 20. jūlija sanāksmē.
108. §
Par 2023. gada 25. jūlija Eiropas Savienības budžeta Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-1767 (IP)
(A. Ašeradens, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Eiropas Savienības 2024. gada budžeta projektu".
3.
Pastāvīgajai pārstāvei, ārkārtējai un pilnvarotajai vēstniecei Eiropas Savienībā L. Līcei-Līcītei pārstāvēt Latvijas Republiku iespējamajā Eiropas Savienības budžeta Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2023. gada 25. jūlija sanāksmē.

9. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

109. §
Rīkojuma projekts "Par atteikumu atļaut saglabāt Latvijas pilsonību"
23-TA-1478 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
110. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420177823
23-TA-1659 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420177823.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Tieslietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420177823.
111. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420177923
23-TA-1657 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420177923.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Tieslietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420177923.
112. §
Informatīvais ziņojums "Par Covid-19 vīrusa infekcijas terapijai paredzēto zāļu RoActemra (Tocilizumabum) pārvirzīšanu citu saslimšanu terapijai"
23-TA-1395 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
113. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem""
23-TA-1289
(M. Sprindžuks, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Ņemot vērā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra sniegto informāciju, ka šim protokollēmumam un rīkojuma projektam (izņemot pielikumus) nav lietojuma ierobežojuma statusa, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noformēt rīkojuma projektu vispārpieejamas informācijas veidā un iesniegt to Valsts kancelejā.
3.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4.
Pieņemt zināšanai, ka pasākums "Kiberdrošības noturības uzlabošana kritiskās infrastruktūras un paaugstinātas drošības IKT risinājumiem" 2023. gadā ir uzskatāms par vienreizējo pasākumu likuma "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” 5. panta 3. punkta izpratnē.
114. §
Paskaidrojuma projekts Augstākajai tiesai lietā Nr. A420253821
23-TA-1736 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Augstākajai tiesai lietā Nr. A420253821.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Augstākajai tiesai.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420253821, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
115. §
Rīkojuma projekts "Par atļauju iegūt izšķirošu ietekmi nacionālajai drošībai nozīmīgā komercsabiedrībā"
23-TA-1662 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
116. §
Rīkojuma projekts "Par atļauju iegūt izšķirošu ietekmi nacionālajai drošībai nozīmīgā komercsabiedrībā"
23-TA-1678 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
117. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas dalībnieka interešu īstenošanu"
23-TA-1626 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
118. §
Rīkojuma projekts "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai"
23-TA-1717 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
119. §
Rīkojuma projekts "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai"
23-TA-1718 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Sēdi slēdz plkst. 16:40