Valsts sekretāru 15.06.2023. sanāksmes protokols Nr. 20

Valsts sekretāru 15.06.2023. sanāksmes protokols Nr. 20

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs ‒ J. Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs, Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ A. Lots

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Administrācijas vadītāja ‒ D. Gaile

Finanšu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ J. Plūme

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ I. Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre ‒ S. Šmīdlere

Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāre ‒ L. Kurevska

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ D. Jakaite

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Balševics

Veselības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs, Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ B. Kņigins

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs, Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ K. Cirsis

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999. gada 31. augusta noteikumos Nr. 304 "Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem""
23-TA-583
(D. Gaile, K. Lore, I. Stepanova, E. Balševics, J. Garisons, I. Aire, J. Citskovskis)
1.
Neatbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai kopīgi ar Klimata un enerģētikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Ekonomikas ministriju izvērtēt Klimata un enerģētikas ministrijas izveidošanas mērķa sasniegšanai veikto funkciju un resursu pārdales procesu rezultātus.
3.
Ekonomikas ministrijai pēc šī protokollēmuma 2. punktā minētā izvērtējuma veikšanas izvērtēt noteikumu projekta turpmāko virzību un noteikumu projektu virzīt izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē, vai Ministru kabineta sēdē, vai to atsaukt no turpmākās virzības.
2. §
Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā"
22-TA-694
(M. Papsujevičs, D. Palčevska, S. Šķiltere, A. Birule, A. Smiltēna, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība un biedrība "Sabiedrība par atklātību - Delna" uztur spēkā iebildumu par likumprojekta 22. pantā ietvertā 707. panta redakciju attiecībā uz prasījumu segšanas prioritizāciju. 
3.
Tieslietu ministrija:
3.1.
papildināt anotāciju ar informāciju par regulējuma ietekmi uz pašreizējo prasījumu segšanas prioritizācijas sistēmu;
3.2.
likumprojektu, Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un precizēto anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
4.
Tieslietu ministrijai kopīgi ar Latvijas Pašvaldību savienību un Finanšu ministriju organizēt diskusiju, lai izvērtētu notāra informācijas ieguves iespējas notāra informēšanas pienākumam, ja kreditors ir nodokļu administrācija, un ja šāda notāra pienākuma izpilde ir iespējama, iesniegt attiecīgus priekšlikumus Saeimā.
3. §
Grozījumi Kredītu reģistra likumā
22-TA-696
(M. Papsujevičs, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Tieslietu ministrijai likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
4. §
Grozījumi Notariāta likumā
22-TA-695
(M. Papsujevičs, S. Šķiltere, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība uztur spēkā iebildumu attiecībā uz notāra informēšanas pienākumu, ja kreditors ir nodokļu administrācija. 
3.
Tieslietu ministrijai likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
5. §
Noteikumu projekts "Informācijas sistēmu un to darbībai nepieciešamo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu un pakalpojumu attīstības aktivitāšu un likvidēšanas uzraudzības kārtība"
22-TA-3066
(E. Balševics, J. Plūme, A. Smiltēna, G. Ozols, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Ņemot vērā, ka ar Finanšu ministriju ir panākta vienošanās par noteikumu projekta 21. punkta redakciju un Tieslietu ministrijas sniegto informāciju, ka tā noteikumu projektu saskaņo, saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 606 "Ministru kabineta kārtības rullis" 97. punktu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai iesniegt precizēto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
6. §
Noteikumu projekts "Informācijas sistēmu vispārējās tehniskās prasības"
22-TA-3354
(E. Balševics, J. Plūme, A. Smiltēna, G. Ozols, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Ņemot vērā, ka ar Tieslietu ministriju ir panākta vienošanās par noteikumu projekta 4. punkta redakciju, saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 606 "Ministru kabineta kārtības rullis" 97. punktu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai iesniegt precizēto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
Sanāksmi slēdz plkst. 10:20