Ministru kabineta 01.06.2023. sēdes protokols Nr. 29

Ministru kabineta 01.06.2023. sēdes protokols Nr. 29

Sēdi vada

Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs, finanšu ministrs ‒ A. Ašeradens

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministre ‒ I. Mūrniece

Ārlietu ministrs ‒ E. Rinkēvičs

Ekonomikas ministre ‒ I. Indriksone

Finanšu ministrs ‒ A. Ašeradens

Iekšlietu ministrs ‒ M. Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Čakša

Klimata un enerģētikas ministrs ‒ R. Čudars

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministre ‒ E. Siliņa

Satiksmes ministrs ‒ J. Vitenbergs

Tieslietu ministre ‒ I. Lībiņa-Egnere

Veselības ministre ‒ L. Meņģelsone

Zemkopības ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājs ‒ D. Šmits

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 10:00

1. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 866 "Īstermiņa eksporta kredīta garantiju izsniegšanas noteikumi komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām""
23-TA-781
(A. Ašeradens)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar akciju sabiedrību "Attīstības finanšu institūcija Altum" viena mēneša laikā no noteikumu pieņemšanas Ministru kabinetā sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā precizētu programmas rādītāju un sagaidāmo zaudējumu novērtējumu saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta trešās daļas prasībām.
2. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 17. jūlija rīkojumā Nr. 354 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Uzbekistānas Republikas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās un zinātniski tehniskās sadarbības jautājumos""
23-TA-809
(A. Ašeradens)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3. §
Rīkojuma projekts "Par Konkurences padomes locekļa amata pretendentu vērtēšanas komisiju"
23-TA-918
(A. Ašeradens)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. §
Likumprojekts "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā"
22-TA-3196
(A. Ašeradens)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
5. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā""
22-TA-1089
(A. Ašeradens)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
6. §
Likumprojekts "Informācijas par ieņēmumiem un ienākuma nodokļiem atklāšanas likums"
22-TA-3504
(A. Ašeradens)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā" (22-TA-3491).
3.
 Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā" (22-TA-3491) (likumprojektu pakete).
7. §
Likumprojekts "Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā"
22-TA-3491
(A. Ašeradens)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Informācijas par ieņēmumiem un ienākuma nodokļiem atklāšanas likums" (22-TA-3504).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Informācijas par ieņēmumiem un ienākuma nodokļiem atklāšanas likums" (22-TA-3504) (likumprojektu pakete).  
8. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 17. janvāra noteikumos Nr. 15 "Maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopapjoma un  katrai ministrijai un citai centrālajai valsts iestādei paredzētā izdevumu kopējā apjoma noteikšanas kārtība vidējam termiņam""
23-TA-500
(A. Ašeradens)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka noteikumus paraksta izglītības un zinātnes ministre (otrais paraksts).
9. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1. jūlija rīkojumā Nr. 347 "Par biedrībai un nodibinājumam piederošajām ēkām vai inženierbūvēm, kas netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli""
23-TA-636
(A. Ašeradens)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta izglītības un zinātnes ministre (otrais paraksts).
10. §
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2008. gada 22. maija rīkojuma Nr. 275 "Par Uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanas atbalsta programmu" atzīšanu par spēku zaudējušu"
23-TA-577
(A. Ašeradens)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta izglītības un zinātnes ministre (otrais paraksts).
11. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Hekeļa ielā 3, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības īpašumā"
23-TA-913
(A. Ašeradens)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta izglītības un zinātnes ministre (otrais paraksts).
12. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Grenču noliktava" Usmas pagastā, Ventspils novadā pārdošanu"
23-TA-928
(A. Ašeradens)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai. 
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta izglītības un zinātnes ministre (otrais paraksts).
13. §
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"
23-TA-1201 (IP)
(A. Ašeradens)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemta 31 persona.
14. §
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā komersanti sniedz informāciju par naftas produktu mazumtirdzniecības cenām"
23-TA-217
(A. Ašeradens)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
15. §
Likumprojekts "Grozījums Administratīvās atbildības likumā"
23-TA-791
(A. Ašeradens)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.   
16. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 22. jūnija noteikumos Nr. 414 "Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi""
23-TA-1014
(A. Ašeradens)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Kultūras ministriju sagatavot aplēses par AS "Pasažieru vilciens" zaudējumiem, kas radušies, pārvadājot XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku dalībniekus dzelzceļa pasažieru pārvadājumos Rīgas valstspilsētas teritorijā A un B zonu ietvaros.
17. §
Rīkojuma projekts "Par  nekustamā īpašuma "Bundžas" Vecsaules pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
23-TA-859
(A. Ašeradens)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Bundžas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4092 001 0583) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4092 001 0576) daļu 1,7355 ha platībā (platība var tikt precizēta zemes kadastrālās uzmērīšanas procesā) Vecsaules pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 15 445,95 euro jeb 0,89 euro par vienu kvadrātmetru, kas būs jāpiemēro, veicot atlīdzības apmēra pārrēķinu, ja nekustamā īpašuma platība tiks precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas.
18. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Senlejas" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
23-TA-850
(A. Ašeradens)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Senlejas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4052 009 0041) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 009 0041) daļu 3,0445 ha platībā (platība var tikt precizēta zemes kadastrālās uzmērīšanas procesā) - Codes pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 36 770,45 euro, kas veidojas no atsavināmās zemes vienības daļas tirgus vērtības 32 576,15 euro jeb 1,07 euro par vienu kvadrātmetru, kas būs jāpiemēro, veicot atlīdzības apmēra pārrēķinu, ja atsavināmā platība tiks precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas, un no zaudējumu atlīdzības par atlikušās neatsavināmās zemes vienības daļas 0,6355 ha platībā (platība var tikt precizēta zemes kadastrālās uzmērīšanas procesā) vērtības samazinājuma 4 194,30 euro jeb 0,66 euro par vienu kvadrātmetru, kas būs jāpiemēro, veicot atlīdzības apmēra pārrēķinu, ja platība tiks precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas.
19. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Krivadi" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
23-TA-728
(A. Ašeradens)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Krivadi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4052 009 0320) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 009 0320) daļu 0,2877 ha platībā (pēc kadastrālās uzmērīšanas platība var tikt precizēta) Codes pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 2 761,92 euro (tirgus vērtībai 0,96 euro par vienu zemes kvadrātmetru). 
20. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Dižmuižas" Vecsaules pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
23-TA-703
(A. Ašeradens)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Dižmuižas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4092 001 0582) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4092 001 0577) daļu 0,3133 ha platībā (pēc kadastrālās uzmērīšanas platība var tikt precizēta) Vecsaules pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 2 631,72 euro jeb 0,84 euro par vienu zemes kvadrātmetru.
21. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošās inženierbūves "Blakusceļš–Mētru iela" Garkalnes pagastā, Ropažu novadā nodošanu  Ropažu novada pašvaldības īpašumā"
22-TA-2980
(A. Ašeradens)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
22. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Dzelzāmuri" Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, daļas pirkšanu valsts galvenā autoceļa A2 "Rīga–Sigulda–Igaunijas robeža (Veclaicene)" pārbūves projekta īstenošanai"
23-TA-854
(A. Ašeradens)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Dzelzāmuri" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8064 003 0157) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8064 003 0373) 0,1532 ha platībā – Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 4 328,32 euro, kas sastāv no nekustamā īpašuma tirgus vērtības 4 228,32 euro un atlīdzības par zaudējumiem 100 euro.
23. §
Rīkojuma projekts "Par Ogres novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu "Lāčplēša iela 64" un "Lāčplēša iela" Lielvārdē, Ogres novadā, daļu pārņemšanu valsts īpašumā"
23-TA-310
(A. Ašeradens)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
24. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu apropriācijas pārdali no budžeta resora ''74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums'' valsts budžeta programmas 12.00.00 ''Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai''"
23-TA-1033
(A. Ašeradens)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
25. §
Noteikumu projekts "Pašvaldības informatīvā izdevuma vizuālā noformējuma prasības"
23-TA-594
(A. Ašeradens)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
26. §
Noteikumu projekts "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai"
23-TA-504
(A. Ašeradens)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
27. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu"
23-TA-1152
(A. Ašeradens)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
28. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 15. septembra noteikumos Nr. 523 "Rakstniecības un mūzikas muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis""
23-TA-1142
(A. Ašeradens)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
29. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no valsts budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai" uz Sabiedrības integrācijas fonda budžetu"
23-TA-1306
(A. Ašeradens)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
30. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 381 "Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.–2027. gadam īstenošanas noteikumi""
23-TA-950
(A. Ašeradens)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
31. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 291 "Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām""
23-TA-1311
(A. Ašeradens)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
32. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 9. aprīļa noteikumos Nr. 149 "Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu""
23-TA-6
(A. Ašeradens)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

33. §
Likumprojekts "Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā"
22-TA-942
(B. Bāne, J. Abāšins, I. Indriksone, I. Olafsone, M. Čerļenoks, A. Zitcere, I. Lībiņa-Egnere, I. Dzirnupe-Kundziņa, A. Ašeradens)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
34. §
Likumprojekts "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā"
21-TA-353
(I. Lībiņa-Egnere, I. Indriksone, A. Ašeradens)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
35. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās"  5.1.1.3. pasākuma "Publiskās ārtelpas attīstība" īstenošanas noteikumi"
22-TA-3340
(A. Ašeradens)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
36. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp, veicinot noturību izglītošanā un mācībās attālinātā un tiešsaistes režīmā"  4.2.1.7. pasākuma "Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība" īstenošanas noteikumi"
22-TA-3540
(A. Ašeradens)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
37. §
Rīkojuma projekts "Par investīcijas 2.1.3.1.i. projekta "VVD APUS - Atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmas transformācija par kompleksu atkritumu aprites uzskaites un kontroles informācijas sistēmu" pases apstiprināšanu"
22-TA-3813
(A. Ašeradens)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
38. §
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē "Atbalsts gados jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai""
23-TA-36
(D. Šmits, A. Ašeradens)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
39. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 30. novembra noteikumos Nr. 776 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība atklātu projektu konkursa veidā pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 2014.–2020. gada plānošanas perioda pārejas laikā 2021. un 2022. gadā""
23-TA-908
(D. Šmits, A. Ašeradens)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
40. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 3.janvāra noteikumos Nr.26 "Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru""
23-TA-1362
(A. Čakša, N. Puntulis, I. Indriksone, M. Kučinskis, A. Ašeradens)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
41. §
Rīkojuma projekts "Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā"
23-TA-1364
(A. Čakša, N. Puntulis, I. Indriksone, M. Kučinskis, A. Ašeradens)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai pēc Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 3. janvāra noteikumos Nr. 26 "Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru"" (23-TA-1362) spēkā stāšanās.
42. §
Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"
23-TA-891
(M. Kučinskis, A. Ašeradens)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.

3. Informatīvie ziņojumi

43. §
Informatīvais ziņojums "Par jaunu valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta "Auto-Cove 2.0" īstenošanai Ventspils Tehnikumā""
23-TA-1150
(A.Čakša, A. Ašeradens)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai (Ventspils Tehnikumam) 2023.-2027. gadā uzņemties jaunas valsts budžeta ilgtermiņa saistības Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta "Auto-Cove 2.0" (turpmāk - Projekts) īstenošanai. Projekta kopējās izmaksas Ventspils Tehnikumam ir 216 229 euro, t. sk. Eiropas Savienības finansējums 80% apmērā (172 983 euro) un valsts budžeta līdzfinansējums 20% apmērā (43 246 euro). 
3.
Izglītības un zinātnes ministrijai šī protokollēmuma 2. punktā minētā Projekta īstenošanai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā valsts budžeta līdzekļu pārdales pieprasījumu priekšfinansējuma nodrošināšanai 34 597 euro apmērā un līdzfinansējuma nodrošināšanai 43 246 euro apmērā no budžeta 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
4.
Izglītības un zinātnes ministrijai atbilstoši šī protokollēmuma 2. punktā minētajam iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumu par bāzes izdevumu precizēšanu 2024.-2026. gadam. Finanšu ministrijai attiecīgi precizēt Izglītības un zinātnes ministrijas bāzes izdevumus 2024.-2026. gadam.   
5.
Izglītības un zinātnes ministrijai (Ventspils Tehnikumam) nodrošināt, ka priekšfinansējums tiks atmaksāts valsts budžetā pēc Projekta noslēguma maksājuma saņemšanas 2027. gadā.
44. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas iesaisti Ukrainas, jo īpaši Čerņihivas apgabala, rekonstrukcijā"
23-TA-1160
(E. Rinkēvičs, I. Indriksone, A. Ašeradens)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Ekonomikas ministrijai līdz 2023. gada 30. jūnijam sagatavot un ekonomikas ministram iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par finansējuma ietvaros plānoto atbalsta izlietojumu un atbilstošajām procedūrām, kā arī Ministru kabineta rīkojuma projektu par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem" uz Ekonomikas ministrijas budžetu.
45. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem" uz Ārlietu ministrijas budžetu"
23-TA-1162
(E. Rinkēvičs, I. Indriksone, A. Ašeradens)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka Latvijas iesaiste Ukrainas rekonstrukcijā, jo īpaši Čerņihivas apgabalā,  2023. gadā ir uzskatāma par vienreizējo pasākumu likuma "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" 5. panta 5. punkta izpratnē.
46. §
Informatīvais ziņojums "Par tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu izglītības sistēmas reformas ieviešanas gaitu"
23-TA-652
(M. Kučinskis, A. Ašeradens)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt informatīvajā ziņojumā ietvertos Iekšlietu ministrijas priekšlikumus par atkāpēm no konceptuālajā ziņojumā "Par tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu izglītības sistēmas pilnveidi" (Ministru kabineta 2022. gada 10. februāra rīkojums Nr. 83) plānotās rīcībpolitikas.
3.
Atzīmēt, ka Iekšlietu ministrija atbilstoši informatīvajā ziņojumā ietvertajai informācijai iesniegusi izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā (23-TA-891).
4.
Iekšlietu ministrijai pēc šī protokollēmuma 3. punktā minētā likuma pieņemšanas sagatavot un  iekšlietu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā:
4.1.
noteikumu projektu par kārtību, kādā tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm tiek nosūtītas izglītības iegūšanai, kā arī mācību izdevumu segšanas un atmaksāšanas kārtību;
4.2.
grozījumu projektu Ministru kabineta 2006. gada 12. decembra noteikumos Nr. 994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem";
4.3.
noteikumu projektu par kārtību un apmēru, kādā tiesībaizsardzības iestādes amatpersonai, kura izglītību iegūst, nepārtraucot dienesta pienākumu izpildi, kompensē ceļa izdevumus, kas tai radušies, dodoties uz izglītības iestādi un atgriežoties no tās, kā arī kompensē izdevumus par naktsmītni.
5.
Atbilstoši informatīvajā ziņojumā ietvertajai informācijai līdz 2023. gada 15. jūnijam:
5.1.
Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un izglītības un zinātnes ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2013. gada 16. aprīļa noteikumos Nr.202 "Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus dokumentus".
5.2.
Iekšlietu ministrijai sagatavot un iekšlietu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2007. gada 23. janvāra noteikumos Nr. 70 "Studiju līgumā obligāti ietveramie noteikumi".
6.
Jautājumu par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai jaunas mācību/studiju ēkas būvniecībai izskatīt Ministru kabinetā turpmāko gadu un vidēja termiņa valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
7.
Pieņemt zināšanai, ka jaunās mācību/studiju ēkas projektēšana tiks nodrošināta, piesaistot Iekšējās drošības fonda 2021. – 2027. gada plānošanas perioda finansējumu, atbilstoši informatīvajā ziņojumā norādītajam.
8.
Atzīt Ministru kabineta 2022. gada 8. februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 6 38. §) 4. punkta izpildi par aktualitāti zaudējušu.

4. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

47. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Padomes ieteikuma projektam par ES rīcības pastiprināšanu cīņai pret rezistenci pret antimikrobiāliem līdzekļiem, ievērojot pieeju "Viena veselība""
23-TA-1330
(L. Meņģelsone, A. Ašeradens)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Priekšlikums Padomes ieteikuma projektam par ES rīcības pastiprināšanu cīņai pret rezistenci pret antimikrobiāliem līdzekļiem, ievērojot pieeju "Viena veselība"".
48. §
Par Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2023. gada 1.-2. jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-1334
(J. Vitenbergs, I. Stepanova, J. Kalniņš, J.Lūsvere, A. Ašeradens)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Iniciatīva Padomei attiecībā uz Savienojamības nozares nākotni - Viedokļu apmaiņa".
3.
Satiksmes ministrijas parlamentārajam sekretāram K. Gerhardam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru 2023. gada 1.-2. jūnija padomes sanāksmē Satiksmes ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Aizsardzības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
49. §
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-87/23 Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija
23-TA-1350 (IP)
(A. Ašeradens)
1.
Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-87/23 Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija.
2.
Finanšu ministrijai sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-87/23 Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija.
3.
Pilnvarot Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Savienības Tiesā, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci ārvalstu sadarbības un stratēģijas jautājumos K. Pommeri, Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktori J. Davidoviču un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta juriskonsultu E. Bārdiņu pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-87/23 Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija.
50. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par tādu produktu aizliegšanu Savienības tirgū, kas izgatavoti, izmantojot piespiedu darbu"
23-TA-1365
(I. Indriksone, A. Ašeradens)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo Pozīciju Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par tādu produktu aizliegšanu Savienības tirgū, kas izgatavoti, izmantojot piespiedu darbu".

5. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

51. §
Rīkojuma projekts "Par atļauju iegūt izšķirošo ietekmi nacionālajai drošībai nozīmīgā komercsabiedrībā"
23-TA-1278 (IP)
(I. Indriksone, R. Čudars, E. Siliņa, E. Rinkēvičs, I. Lībiņa-Egnere, K. Lore, A. Ašeradens)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
(IP)3.
Ierobežotas pieejamības informācija
(IP)3.1.
Ierobežotas pieejamības informācija
(IP)3.2.
Ierobežotas pieejamības informācija
52. §
Informatīvais ziņojums "Par rīcību ar Kioto protokola otrā perioda (2013.–2020. gads) Kioto vienībām"
23-TA-1171
(R. Čudars, A. Ašeradens)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu. 
2.
Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulas (ES) Nr. 525/2013 par mehānismu siltumnīcefekta gāzu emisiju pārraudzībai un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai valstu un Savienības līmenī saistībā ar klimata pārmaiņām un par Lēmuma Nr. 280/2004/EK atcelšanu 11. panta 3. punktam un Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 11. decembra Regulas (ES) 2018/1999 par enerģētikas savienības un rīcības klimata politikas jomā pārvaldību un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 663/2009 un (EK) Nr. 715/2009, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/22/EK, 98/70/EK, 2009/31/EK, 2009/73/EK, 2010/31/ES, 2012/27/ES un 2013/30/ES, Padomes Direktīvas 2009/119/EK un (ES) 2015/652 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 525/2013 58. pantā ietvertajam pārejas noteikumam, Latvijas valsts reģistrā Kioto protokola otrā saistību perioda beigās saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokola līgumslēdzēju pušu lēmumu 1/CMP.8 un citiem attiecīgiem lēmumiem un vienošanos par kopīgu izpildi:
2.1.
piešķirt Konvencijas Kioto protokola otrā perioda saistību segšanai piesaistes vienības līdz 2023. gada 15. jūnijam;
2.2.
atbilstoši piešķirtajam vienību apjomam veikt atbilstoša skaita Kioto protokola vienību anulēšanu līdz 2023. gada 15. jūnijam;
2.3.
pārnest Kioto protokola otrā perioda gada emisijas sadales vienības uz norakstīšanas kontu līdz 2023. gada 11. augustam;
2.4.
nodrošināt True-up perioda ziņojuma iesniegšanu Konvencijas sekretariātam līdz 2023. gada 24. oktobrim.
3.
Klimata un enerģētikas ministrijai sadarbībā ar valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" nodrošināt šī protokollēmuma 2. punktā noteikto Latvijas saistību izpildi. 
Sēdi slēdz plkst. 11:55