Ministru kabineta 06.09.2022. sēdes protokols Nr. 44

Ministru kabineta 06.09.2022. sēdes protokols Nr. 44

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs ‒ J. Bordāns

Ārlietu ministrs ‒ E. Rinkēvičs

Ekonomikas ministre ‒ I. Indriksone

Finanšu ministrs ‒ J. Reirs

Iekšlietu ministrs, veselības ministra pienākumu izpildītājs ‒ K. Eklons

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Muižniece

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministrs ‒ G. Eglītis

Satiksmes ministrs ‒ T. Linkaits

Zemkopības ministrs ‒ K. Gerhards

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 10:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Slepeni
22-TA-2s
(A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

2. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 22. novembra noteikumos Nr. 873 "Noteikumi par mobilizācijas pieprasījumiem""
21-TA-962
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3. §
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā"
22-TA-1509
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. §
Rīkojuma projekts "Par līdzfinansējumu sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistību uzlikšanas nodrošināšanai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Aviasabiedrība "Liepāja"""
22-TA-1575
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
5. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu""
22-TA-798
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
6. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 15. aprīļa noteikumos Nr. 317 "Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības līgumu""
22-TA-1901
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Ārlietu ministrijai iesniegt Baltkrievijas pusei Latvijas Republikas paziņojumu par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības līguma darbības apturēšanu.
7. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 14. novembra rīkojumā Nr. 599 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 41.0. versija)""
22-TA-1817
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
8. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli""
22-TA-1632
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
5.
Pēc likumprojekta pieņemšanas Saeimā Finanšu ministrijai likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Vidēja termiņa budžeta ietvara 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas procesā palielināt ieņēmumus 2023. gadam un turpmāk 851 764 euro apmērā ik gadu, vienlaikus palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus Finanšu ministrijas budžeta programmā 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" 2023. gadam 840 686 euro apmērā un 2024. gadam un turpmāk ik gadu 58 848 euro apmērā Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmu pielāgošanai un uzturēšanai.
9. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 30. augusta noteikumos Nr. 662 "Akcīzes preču aprites kārtība""
21-TA-1593
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
10. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 652 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība""
21-TA-1714
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
11. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 13. februāra noteikumos Nr. 87 "Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs""
21-TA-1664
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
12. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumos Nr. 975 "Latvijas pilsonības zaudēšanas un atjaunošanas kārtība""
22-TA-1487
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
13. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 3. septembra noteikumos Nr. 416 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem""
22-TA-1988
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2023. gada 1. septembrim nodrošināt atbalsta pasākumus pilnveidotā vērtēšanas pieejas regulējuma ieviešanai projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā" (projekta Nr. 8.3.1.1/16/I/002) ietvaros. 
14. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem""
22-TA-1604
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2023. gada 1. septembrim nodrošināt atbalsta pasākumus  pilnveidotā vērtēšanas pieejas regulējuma ieviešanai projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā" (projekta Nr. 8.3.1.1./16/I/002) ietvaros. 
15. §
Rīkojuma projekts "Par Latvijas dalību Eiropas Savienības kosmisko objektu novērošanas un uzraudzības partnerībā"
22-TA-2313
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
16. §
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils teātris" peļņas daļu"
22-TA-2067
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
17. §
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jaunais Rīgas teātris" peļņas daļu"
22-TA-1873
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
18. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 5. oktobra noteikumos Nr. 951 "Kārtība, kādā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra reģistrē valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un apmainās ar Valsts ieņēmumu dienestu ar ziņām par šīm iemaksām un pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli""
22-TA-1718
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
19. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 7. septembra rīkojumā Nr. 507 "Par konceptuālo ziņojumu "Aktīvās novecošanās stratēģija ilgākam un labākam darba mūžam Latvijā"""
22-TA-882
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
20. §
Noteikumu projekts "Obligātās prasības, kas jāievēro, izstrādājot personas datu aizsardzības pārkāpumu izmeklēšanas un novēršanas iekšējo kārtību"
22-TA-1643
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
21. §
Noteikumu projekts "Augstākā līmeņa domēna ".lv" reģistra un elektroniskās numurēšanas sistēmas uzturētājam izvirzāmās prasības un tā atzīšanas kārtība"
22-TA-1418
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai. 
22. §
Rīkojuma projekts "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Rīgā pārņemšanu valsts īpašumā"
22-TA-2112
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
23. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumos Nr. 264 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti" īstenošanas noteikumi""
22-TA-1977
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā" 51.4 7. apakšpunktu atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai pagarināt projekta Nr. 9.1.3.0/16/I/001 "Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana" īstenošanas termiņu vairāk nekā par sešiem mēnešiem.
4.
Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru nodrošināt, ka finansējuma saņēmējs uzņemas papildu līgumsaistības projektā Nr. 9.1.3.0/16/I/001 "Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana", palielinot pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu par 277 898 euro tikai pēc tam, kad ir stājušies spēkā:
4.1.
grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumos Nr. 299 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" īstenošanas noteikumi", kas pārdala finansējumu 277 650 euro apmērā 9.1.3. specifiskajam atbalsta mērķim "Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti";
4.2.
grozījumi Centrālās finanšu un līgumu aģentūras un Ieslodzījuma vietu pārvaldes 2016. gada 9. decembra vienošanās par projekta Nr. 9.1.2.0/16/I/001 "Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū" īstenošanu, kas paredz kopējā attiecināmā finansējuma samazinājumu par 277 650 euro.
24. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumos Nr. 299 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" īstenošanas noteikumi""
22-TA-1990
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
3.
Tieslietu ministrijai nodrošināt, ka pēc noteikumu spēkā stāšanās finansējuma saņēmējs sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru veic vienošanās par projekta Nr. 9.1.2.0/16/I/001 "Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū" īstenošanu grozījumus, kas paredz kopējā attiecināmā finansējuma samazinājumu par 277 650 euro.
25. §
Noteikumu projekts "Valsts budžeta līdzekļu plānošanas un maksājumu veikšanas kārtība Eiropas Savienības Kohēzijas politikas mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" (Interreg) programmu un projektu īstenošanai"
22-TA-951
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
26. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumos Nr. 588 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2. pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.2. pasākuma "Atkritumu atkārtota izmantošana, pārstrāde un reģenerācija" īstenošanas noteikumi""
22-TA-1787
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
27. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 16. augusta noteikumos Nr. 485 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm""
22-TA-2081
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
28. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-2268
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
29. §
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""
22-TA-2057
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Finanšu stabilitātes nodevas likumā" (22-TA-185).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Finanšu stabilitātes nodevas likumā" (22-TA-185) (likumprojektu pakete).
30. §
Likumprojekts "Grozījumi Finanšu stabilitātes nodevas likumā"
22-TA-185
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"" (22-TA-2057).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs. 
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"" (22-TA-2057) (likumprojektu pakete).
31. §
Noteikumu projekts "Alkoholisko dzērienu patstāvīgo sīkražotāju darbības noteikumi"
22-TA-955
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
32. §
Likumprojekts "Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā"
22-TA-2339
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
33. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 27. februāra rīkojumā Nr. 94 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 9.0 versija)""
22-TA-2374
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
34. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-2467
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
35. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 24. janvāra noteikumos Nr. 68 "Stipendiju piešķiršanas kārtība ārzemniekiem""
22-TA-2425
(A. K. Kariņš)
1.
 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
36. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 5. aprīļa rīkojumā Nr. 252 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""
22-TA-2426
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Turpmākās iespējas atbalstīt Ukrainas studentus un pētniekus skatāmas Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem, ņemot vērā valsts budžeta finansiālās iespējas.
37. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
22-TA-2431
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
38. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumos Nr. 740 "Noteikumi par stipendijām""
22-TA-2359
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
3.
Atbalstīt apropriācijas pārdali 2023. gadam no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 03.06.00 "Sociālo stipendiju fonds "Studētgods"" uz Sabiedrības integrācijas fonda programmu 01.00.00 "Sabiedrības integrācijas fonda vadība" 15 356 euro apmērā, lai nodrošinātu jaunu stipendiātu kategoriju kritēriju pārbaudi un datu apmaiņu attiecībā uz jauno stipendiātu kategoriju - bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie bērni un studējošie ar invaliditāti, kas tiek paredzēta noteikumu 30.1 3.2. apakšpunktā.
4.
Atbalstīt apropriācijas pārdali 2023. gadam no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 03.06.00 "Sociālo stipendiju fonds "Studētgods"" uz Iekšlietu ministrijas apakšprogrammu 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde" 8 809 euro apmērā, lai izstrādātu IT risinājumu, ar kuru no 2023. gada septembra nodrošināt datu apmaiņu starp Fizisko personu reģistru un VIIS par studējošiem - bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem.
5.
Atbalstīt apropriācijas pārdali starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2023. gadam un turpmāk Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammā 03.06.00 "Sociālo stipendiju fonds "Studētgods"", samazinot izdevumus subsīdijām un dotācijām 7 812 euro apmērā un palielinot izdevumus atlīdzībai 7 812 euro apmērā, lai nodrošinātu "Studētgods" stipendiju administrēšanu.
6.
Izglītības un zinātnes ministrijai, Sabiedrības integrācijas fondam un Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu pamatbudžeta bāzes izdevumu precizēšanai atbilstoši šī protokollēmuma 3., 4. un 5. punktam.
39. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 2. jūnija noteikumos Nr. 333 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitātes "Baltijas pētniecības programma" un aktivitātes "Stipendijas" īstenošanas noteikumi""
22-TA-2267
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
3.
Izglītības un zinātnes ministrijai kā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" (turpmāk – programma) apsaimniekotājam divu nedēļu laikā pēc noteikumu stāšanās spēkā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijai kā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta vadošajai iestādei priekšlikumus grozījumiem 2019. gada 27. augustā starp Finanšu ministriju un Finanšu instrumentu komiteju noslēgtajā līgumā par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" finansēšanu (turpmāk – programmas līgums).
4.
Finanšu ministrijai nodrošināt programmas līguma grozījumu iesniegšanu Finanšu instrumenta birojam.
5.
Izglītības un zinātnes ministrija var uzņemties no noteikumiem izrietošās saistības tikai pēc attiecīgu programmas līguma grozījumu spēkā stāšanās.
40. §
Noteikumu projekts "Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.2. reformu un investīciju virziena "Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas" 2.2.1.r. "Uzņēmējdarbības digitālās transformācijas pilna cikla atbalsta izveide ar reģionālo tvērumu" 2.2.1.1.i. investīcijas "Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei" īstenošanas noteikumi"
22-TA-641
(A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
41. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-2612
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
42. §
Likumprojekts "Grozījumi Imigrācijas likumā"
22-TA-2491
(K. Eklons, J. Bordāns, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs. 
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
5.
Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 57. panta pirmo daļu un 58. panta otro daļu, pilnvarot iekšlietu ministru K. Eklonu izteikties kā Ministru kabineta pārstāvi, izskatot Saeimas sēdes darba kārtībā iekļauto likumprojektu "Grozījumi Imigrācijas likumā".
43. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 21. janvāra noteikumos Nr. 50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi""
22-TA-2632
(E. Valantis, N. Puntulis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
44. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra noteikumos Nr. 78 "Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi""
22-TA-2283
(E. Valantis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
45. §
Par Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija sēdes protokollēmumu (prot. Nr. 36 97.§) "Likumprojekts "Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā""
22-TA-2680
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.
2.
Atsaukt Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija sēdē (prot. Nr. 36 97. §) atbalstīto, Saeimā iesniegto likumprojektu "Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā" (Saeimas likumprojektu reģistrācijas Nr. 1551/Lp13) un lūgt Saeimas Prezidiju nevirzīt likumprojektu izskatīšanai Saeimā.
3.
Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Prezidijam.

3. Attīstības plānošanas dokumentu projekti

46. §
Konceptuālais ziņojums "Par publisku personu kapitālsabiedrību un publisku personu kapitāla daļu pārvaldības politikas nepieciešamajām izmaiņām"
22-TA-210
(A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.

4. Informatīvie ziņojumi

47. §
Informatīvais ziņojums "Par normatīvā regulējuma priekšlikumiem elektroenerģijas piegādes neplānotu pārtraukumu gadījumā"
22-TA-2029
(I. Indriksone, E. Valantis, J. Reirs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Ekonomikas ministrijai izstrādāt un līdz 2023. gada 1. martam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos elektroenerģijas jomā, lai noteiktu izmaiņas kompensācijas par elektroapgādes neplānotiem pārtraukumiem apmērā un tās piemērošanu no 12 stundām neplānota pārtraukuma.
48. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības saprašanās memoranda par galvenajiem ekonomiskās sadarbības virzieniem vidēja termiņa perspektīvā darbības izbeigšanu"
22-TA-1904
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt 2018. gada 7. februārī Minskā parakstītā Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības saprašanās memoranda par galvenajiem ekonomiskās sadarbības virzieniem vidēja termiņa perspektīvā (turpmāk - Memorands) darbības izbeigšanu saskaņā ar Memoranda 7. pantā noteikto laiku un kārtību.
3.
Ārlietu ministrijai iesniegt Baltkrievijas pusei paziņojumu par Memoranda darbības izbeigšanu.
49. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas-Šveices sadarbības programmas otro periodu"
22-TA-2132
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt informatīvā ziņojuma 4. punktā minētās tematiskās jomas un finansējuma sadalījumu iekļaušanai Ietvarlīguma projektā starp Latvijas valdību un Šveices federālo padomi par Latvijas-Šveices sadarbības programmas otrā perioda īstenošanu (turpmāk – Ietvarlīguma projekts).
3.
Finanšu ministrijai turpināt darbu Ietvarlīguma projekta izstrādē un neformālā saskaņošanā ar Šveices institūcijām un pēc saskaņošanas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošināt Ietvarlīguma projekta iesniegšanu izskatīšanai Ministru kabinetā, kā arī nodrošināt nacionālo normatīvo aktu projektu, kas saistīti ar Latvijas-Šveices sadarbības programmas otrā perioda ieviešanas kārtības horizontālo regulējumu Latvijā, izstrādi un iesniegšanu izskatīšanai Ministru kabinetā. 
50. §
Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Savienības "Digitālā Eiropa" līdzfinansētā projekta "SIC Latvia - Latvian Safer Internet Centre V" īstenošanai"
22-TA-1747
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu. 
2.
Atļaut Labklājības ministrijai (Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 2022., 2023. un 2024. gadā uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības projekta "SIC Latvia – Latvian Safer Internet Centre V" (turpmāk – projekts) īstenošanai ar 2022. gada 1. jūliju Eiropas Savienības programmas "Digitālā Eiropa" ietvaros. Eiropas Komisijas līdzfinansējums projekta īstenošanai plānots indikatīvi 484 941 euro apmērā.
3.
Atbalstīt, ka Labklājības ministrija (Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai) normatīvajos aktos noteiktā kārtībā pamatbudžeta bāzes projekta sagatavošanas procesā iesniedz Finanšu ministrijai priekšlikumu valsts budžeta finansējuma piešķiršanai projektam nepieciešamā finansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai 2023. un 2024. gadā, nepārsniedzot 133 453 euro.
4.
Atbalstīt, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija normatīvajos aktos noteiktā kārtībā pamatbudžeta bāzes projekta sagatavošanas procesā iesniedz Finanšu ministrijai priekšlikumu valsts budžeta finansējuma piešķiršanai projektam nepieciešamā finansējuma nodrošināšanai 2023. un 2024. gadā, nepārsniedzot 110 000 euro.
5.
Labklājības ministrijai (Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai) pēc gala maksājuma saņemšanas no biedrības "Latvijas Interneta asociācija" (vadošais partneris) nodrošināt no valsts budžeta saņemtā finansējuma projektam nepieciešamā priekšfinansējuma apmērā ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos indikatīvi 66 726 euro apmērā.
51. §
Informatīvais ziņojums par neformālajā Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2022. gada 14.-16. septembra sanāksmē izskatāmo jautājumu
22-TA-2666
(K. Gerhards, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Zemkopības ministrijas valsts  sekretāram R. Kronbergam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2022. gada 14.-16. septembra neformālajā sanāksmē.
52. §
Informatīvais ziņojums "Par atbildības noteikšanu par "Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido satvaru ekodizaina prasību noteikšanai ilgtspējīgiem produktiem un atceļ Direktīvu 2009/125/EK""
22-TA-1642
(E. Rinkēvičs, I. Indriksone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Noteikt, ka Ekonomikas ministrija ir atbildīgā iestāde par "Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido satvaru ekodizaina prasību noteikšanai ilgtspējīgiem produktiem un atceļ Direktīvu 2009/125/EK".
53. §
Informatīvais ziņojums "Valsts resora plānotie un veicamie enerģijas patēriņa samazināšanas pasākumi un mērķi enerģijas ietaupījumam 2022.-2023. gada apkures sezonā"
22-TA-2644
(I. Indriksone, E. Valantis, H. Rimša, E. Rinkēvičs, J. Reirs, K. Eklons, N. Puntulis, A. Pabriks, J. Bordāns, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Noteikt valsts pārvaldes iestādēm kopumā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim samazināt siltumenerģijas, elektroenerģijas, naftas produktu un dabasgāzes patēriņu par šādu informatīvajā ziņojumā norādīto apjomu:
2.1.
siltumenerģijai par 36 807 megavatstundām, jeb 9,7 % salīdzinot ar iepriekšējo 3 apkures sezonu vidējo rādītāju;
2.2.
elektroenerģijai par 14 953 megavastundām jeb 4,2 % salīdzinot ar iepriekšējo 3 apkures sezonu vidējo rādītāju;
2.3.
naftas produktiem (degviela, šķidrais kurināmais) par 3 785 megavatstundām jeb 1,8 % salīdzinot ar iepriekšējo 3 apkures sezonu vidējo rādītāju;
2.4.
dabasgāzei par 30 980 megavatstundām jeb 3,3 % salīdzinot ar iepriekšējo 3 apkures sezonu vidējo rādītāju.
3.
Ministrijām par savu resoru (ministrijas, padotības iestādes, kapitālsabiedrības) līdz 2023. gada 16. jūnijam iesniegt Ekonomikas ministrijai:
3.1.
datus par 2022.-2023. gada apkures sezonā (2022. gada 1. oktobris – 2023. gada 30. aprīlis) izmantotās siltumenerģijas, elektroenerģijas, naftas produktu (degviela, šķidrais kurināmais) un dabasgāzes apjomiem vai platību, par kuru ir veikti maksājumi par enerģiju, ja norēķini par enerģijas patēriņu netiek veikti par patērēto enerģijas apjomu, un izmantotās siltumenerģijas, elektroenerģijas, transporta degvielas un dabasgāzes izmaksām;
3.2.
apkopotu informāciju par veiktajiem siltumenerģijas, elektroenerģijas, naftas produktu (degviela, šķidrais kurināmais) un dabasgāzes patēriņa samazināšanas pasākumiem;
3.3.
informāciju par tiem pasākumiem, kuru īstenošanu ir plānots turpināt arī pēc 2022.-2023. gada apkures sezonas.
4.
Ekonomikas ministrijai līdz 2023. gada 1. septembrim sagatavot šī protokollēmuma 3. punktā minēto datu un informācijas apkopojumu un ekonomikas ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā ziņojumu par 2022.-2023. gada apkures sezonas enerģijas patēriņa samazināšanas pasākumu īstenošanas rezultātiem.
5.
Visām ministrijām un valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" līdz 2023. gada 31. decembrim ieviest energopārvaldības sistēmas  ministriju resoru līmenī, lai efektīvi nodrošinātu enerģijas patēriņa uzraudzību un uzskaiti, energopārvaldības sistēmā iekļaujot arī  ministriju padotības iestādes un kapitālsabiedrības.
6.
Ekonomikas ministrijai līdz 2023. gada 1. septembrim sadarbībā ar nozaru ministrijām izstrādāt nozaru ministriju resoru ēku sarakstu, kurās iekļaut detalizētu informāciju par nozaru ministriju, to padotības iestāžu un kapitālsabiedrību īpašumā vai valdījumā esošajām ēkām un ēkām, kuras ir privātpersonu vai juridisko personu īpašumā vai valdījumā, bet kurās ir izvietotas nozaru ministriju resoru iestādes vai kapitālsabiedrības.
7.
Ekonomikas ministrijai, pamatojoties uz informatīvā ziņojuma 5.nodaļu, sagatavot un publicēt vadlīnijas enerģijas patēriņa samazināšanas pasākumiem, kā arī nodrošināt iedzīvotāju, valsts pārvaldes iestāžu, pašvaldību un komersantu informēšanu par tām.
54. §
Informatīvais ziņojums "Par valsts aizsardzības dienesta ieviešanu"
22-TA-2336
(A. Pabriks, J. Garisons, A. Muižniece, N. Puntulis, I. Dreika, E. Rinkēvičs, J. Bordāns, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt informatīvajā ziņojumā piedāvāto risinājumu par vispārēja valsts aizsardzības dienesta ieviešanu vīriešiem no 18 līdz 27 gadiem un sievietēm brīvprātīgi ar 2028. gadu, nodrošinot maksimāli plašu pilsoņu iesaukšanu valsts aizsardzības dienestā, kas ievērotu vienlīdzības principu pilsoņu pienākumam iesaistīties valsts aizsardzībā.
3.
Atbalstīt informatīvajā ziņojumā piedāvāto pakāpenisko valsts aizsardzības dienesta ieviešanu no 2023. līdz 2027. gadam ar pirmo iesaukumu 2023. gada janvārī.
4.
Aizsardzības ministram līdz 2022. gada 20. septembrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā: 
4.1.
normatīvo aktu projektus, kas nepieciešami valsts aizsardzības dienesta ieviešanai;
4.2.
rīkojuma projektu par starpinstitūciju darba grupas izveidi valsts civilā dienesta darbības principu, organizācijas un finansēšanas noteikšanai;
4.3.
rīkojuma projektu par starpinstitūciju darba grupas izveidi valsts aizsardzības dienesta ieviešanai un turpmākai uzturēšanai nepieciešamo datu bāžu administrēšanas noteikšanai.
5.
Aizsardzības ministram līdz 2022. gada 1. decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā precizētus aprēķinus par izmaksām valsts aizsardzības dienesta ieviešanai.
55. §
Informatīvais ziņojums "Latvijas iesaiste Ukrainas rekonstrukcijā"
22-TA-2610
(E. Rinkēvičs, T. Linkaits, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Jautājumu par papildu nepieciešamā finansējuma piešķiršanu 2023. gadam Ārlietu ministrijai rekonstrukcijas atbalstam Čerņihivas apgabalam Ukrainā izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem.
 

5. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

56. §
Latvijas Republikas nostājas projekts par 2022. gada 19. jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. INFR(2022)0313
22-TA-2583 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Labklājības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju par 2022. gada 19. jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. INFR(2022)0313.
2.
Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nosūtīt nostāju Eiropas Komisijai.
57. §
Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2022. gada 15. jūlija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/0535
22-TA-2564 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Apstiprināt Satiksmes ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju par Eiropas Komisijas 2022. gada 15. jūlija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/0535.
3.
Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nosūtīt nostāju Eiropas Komisijai.
58. §
Informatīvais ziņojums par 2022. gada 9. septembra Euro grupas un 2022. gada 9.-10. septembra neformālajā Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
22-TA-2661 (IP)
(J. Reirs, I. Gailīte, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Finanšu ministram J. Reiram pārstāvēt Latvijas Republiku Euro grupas 2022. gada 9. septembra sanāksmē un Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2022. gada 9.-10. septembra neformālajā sanāksmē.
59. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas veselības datu telpu"
22-TA-2669 (IP)
(I. Dreika, A. K. Kariņš)
Apstiprināt iesniegto Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas veselības datu telpu".
60. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko nosaka sīki izstrādātu kārtību balsstiesību un tiesību kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās izmantošanai Eiropas Savienības pilsoņiem, kas dzīvo dalībvalstī, kuras pilsoņi tie nav (pārstrādāta redakcija)"
22-TA-2673
(J. Bordāns, A. K. Kariņš)
Apstiprināt iesniegto Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko nosaka sīki izstrādātu kārtību balsstiesību un tiesību kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās izmantošanai Eiropas Savienības pilsoņiem, kas dzīvo dalībvalstī, kuras pilsoņi tie nav (pārstrādāta redakcija)".
61. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā tiesības balsot un kandidēt pašvaldību vēlēšanās izmanto Eiropas Savienības pilsoņi, kas dzīvo dalībvalstī, kuras pilsoņi tie nav (pārstrādāta redakcija)"
22-TA-2674
(J. Bordāns, A. K. Kariņš)
Apstiprināt iesniegto Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā tiesības balsot un kandidēt pašvaldību vēlēšanās izmanto Eiropas Savienības pilsoņi, kas dzīvo dalībvalstī, kuras pilsoņi tie nav (pārstrādāta redakcija)".
62. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija ārkārtas Eiropas Savienības enerģētikas ministru padomes 2022. gada 9.septembra sanāksmei
22-TA-2681
(I. Indriksone, J. Reirs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt iesniegto Latvijas Republikas nacionālo pozīciju  Nr. 1 "Par ārkārtas pasākumiem enerģijas cenu pieauguma mazināšanai".
3.
Ekonomikas ministrijas parlamentārajam sekretāram A. Čudam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības enerģētikas ministru 2022. gada 9. septembra ārkārtas sanāksmē.

6. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

63. §
Atbildes projekts Satversmes tiesai lietā Nr. 2022-06-03
22-TA-2677 (IP)
(A .K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto atbildes projektu Satversmes tiesai.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Satversmes tiesai.
64. §
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
22-TA-2663
(K. Eklons, B. Bāne, G. Eglītis, A. Muižniece, A. Pabriks, N. Puntulis, J .Bordāns, J. Reirs, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai sniegto prezentāciju.
65. §
Informatīvais ziņojums "Par Rail Baltica projekta ieviešanas progresu Latvijā 2022. gada 2. ceturksnī"
22-TA-2049 (IP)
(T. Linkaits, N. Puntulis, K. Eklons, J. Bordāns, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
66. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420274221
22-TA-2652 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu par apelācijas sūdzību administratīvajā lietā Nr. A420274221.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvajai apgabaltiesai.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420274221, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
67. §
Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr. 2022-28-03
22-TA-2433 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto atbildes raksta projektu Satversmes tiesai.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildes rakstu Satversmes tiesai.
3.
Zemkopības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. 2022-28-03.
68. §
Informatīvais ziņojums "Par vispārēju atļauju AS "Latvenergo" iegūt līdzdalību vai izšķirošo ietekmi kapitālsabiedrībās"
22-TA-33 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
Sēdi slēdz plkst. 15:20