Valsts sekretāru 29.09.2022. sanāksmes protokols Nr. 30

PAZIŅOJUMS: LVRTC informē, ka 2023. gada 26. martā laika posmā no plkst. 19.00 līdz plkst. 21.00 var nebūt pieejami LVRTC autentifikācijas rīki. LVRTC būs uzturēšanas darbi, kuru laikā portālos var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.

Valsts sekretāru 29.09.2022. sanāksmes protokols Nr. 30

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs ‒ J. Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Administrācijas vadītāja ‒ D. Gaile

Finanšu ministrijas valsts sekretāre ‒ B. Bāne (attālināti)

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ D. Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre ‒ L. Lejiņa (attālināti)

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone (attālināti)

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ U. Reimanis

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs (attālināti)

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ A. Valdmane

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ E. Turka

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs (attālināti)

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2000. gada 30. augusta rīkojuma Nr. 440 "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai" atcelšanu daļā"
22-TA-804
(D. Gaile, K. Lore, B. Bāne, S. Zavadska, I. Bērziņa, D. Vilsone, I. Gailīte)
1.
Ekonomikas ministrijai organizēt saskaņošanas sanāksmi ar ieinteresētajām ministrijām, pieaicinot Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi, lai atkārtoti izvērtētu jautājumu par valsts īpašuma objekta (nekustamā īpašuma – Daugavgrīvas cietoksnis – Flotes ielā 1, Rīgā (adrese mainīta uz Birzes iela 2, Rīga) privatizācijas atcelšanu, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu kādas ministrijas valdījumā valsts pārvaldes funkciju veikšanai.
2.
Ekonomikas ministrijai saskaņoto rīkojuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. §
Likumprojekts "Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā"
21-TA-81
(D. Trofimovs, V. Vītoliņš, M. Papsujevičs, S. Armagana, I. Gailīte)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Atzīmēt, ka Tieslietu ministrija uztur spēkā savus iebildumus par likumprojekta redakciju.
3.
Iekšlietu ministrijai likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. §
Likumprojekts "Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā"
21-TA-933
(M. Papsujevičs, B. Bāne, I. Brīnuma, A. Zaļūksnis, E. Turka, I. Gailīte)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Atzīmēt, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija neuztur izteikto iebildumu par likumprojekta redakciju.
3.
Atzīmēt, ka biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" neuztur izteikto iebildumu par iepriekšējās balsošanas iespēju.
4.
Tieslietu ministrijai:
4.1.
organizēt starpinstitūciju sanāksmi ar Finanšu ministriju, Kultūras ministriju, Sabiedrības integrācijas fondu un nevalstiskajām organizācijām, lai atkārtoti izvērtētu jautājumu par mantas piekritību pēc nodibinājuma vienkāršotās likvidācijas, kā arī papildināt anotāciju ar informāciju par valstij piekritīgās mantas izlietošanas kārtību;
4.2.
organizēt starpinstitūciju sanāksmi ar Finanšu ministriju un biedrību "Latvijas Pilsoniskā alianse", lai atkārtoti izvērtētu jautājumu par nepieciešamību biedrībām un nodibinājumiem sniegt Valsts ieņēmumu dienestam arī revīzijas institūcijas vai zvērināta revidenta ziņojumu, kā arī, ja nepieciešams, papildināt anotāciju ar informāciju par minētā ziņojuma nepieciešamību un formu;
4.3.
precizēto likumprojektu, anotāciju un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē pēc tam, kad Ministru kabinetā ir pieņemts lēmums par visu ministriju iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem un noskaidrots jautājums par likumprojekta īstenošanai paredzēto finansējuma avotu.
4. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 21. oktobra noteikumos Nr. 876 "Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi""
22-TA-871
(D. Gaile, E. Šaicāns, T. Kuļešova, J. Citskovskis, B. Bāne, S. Armagana, I. Gailīte)
1.
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Atzīmēt, ka SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" un biedrība "Latvijas siltumuzņēmumu asociācija" neuztur izteikto iebildumu par noteikumu projekta redakciju attiecībā uz norēķinu datumu par norēķinu periodā izlietoto siltumenerģiju.
3.
Ekonomikas ministrijai:
3.1.
ņemot vērā, ka AS "Rīgas siltums" uztur spēkā savus iebildumus (norēķinu princips 80 : 20), papildināt noteikumu projekta anotāciju ar izvērstāku pamatojumu par piegādātāja pienākumu atjaunot siltumenerģijas piegādi daudzdzīvokļu mājai, ja norēķini par piegādāto siltumenerģiju nav veikti ne vairāk kā 20% apmērā, un papildināt ar informāciju par apgrozāmo līdzekļu programmas aprakstu;
3.2.
precizēt noteikumu projekta redakciju atbilstoši Tieslietu ministrijas tehniskajiem precizējumiem;
3.3.
precizēto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
Sanāksmi slēdz plkst. 10:20