Ministru kabineta 21.05.2024. sēdes protokols Nr. 21

Ministru kabineta 21.05.2024. sēdes protokols Nr. 21

Sēdi vada

Ministru prezidente ‒ E. Siliņa

Ar balsstiesībām piedalās

Finanšu ministrs, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. Ašeradens

Iekšlietu ministrs, aizsardzības ministra pienākumu izpildītājs ‒ R. Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre, kultūras ministra pienākumu izpildītāja ‒ A. Čakša

Klimata un enerģētikas ministrs, ekonomikas ministra pienākumu izpildītājs ‒ K. Melnis

Labklājības ministrs ‒ U. Augulis

Satiksmes ministrs ‒ K. Briškens

Tieslietu ministre ‒ I. Lībiņa-Egnere

Veselības ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājs ‒ H. Abu Meri

Zemkopības ministrs ‒ A. Krauze

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 12:00

1. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 7. jūnija rīkojumā Nr. 281 "Par Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komiteju""
24-TA-891
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra noteikumos Nr. 103 "Noteikumi par atbalsta programmu viena dzīvokļa dzīvojamo māju un divu dzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai""
24-TA-663
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 19. septembra noteikumos Nr. 566 "Noteikumi par informācijas institūcijām un institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās""
24-TA-334
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammām"
24-TA-428
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
5. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 29. septembra noteikumos Nr. 549 "Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis""
24-TA-638
(E. Siliņa)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
6. §
Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā"
23-TA-1389
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
7. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu daļu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P14 "Umurga–Cēsis–Līvi" pārbūves projekta īstenošanai"
24-TA-830
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt:
3.1.
nekustamā īpašuma "Kalna Kristapi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4274 007 0055) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4274 007 0301) 0,02 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4274 007 0302) 0,0370 ha platībā – Raiskuma pagastā, Cēsu novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 438,90 euro;
3.2.
nekustamā īpašuma "Stellas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4274 007 0224) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4274 007 0295) 0,003 ha platībā – Raiskuma pagastā, Cēsu novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 31,10 euro, kas sastāv no nekustamā īpašuma tirgus vērtības 23,10 euro un kompensējamiem zaudējumiem 8,00 euro;
3.3.
nekustamā īpašuma "Vārtapas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4274 007 0225) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4274 007 0297) 0,0038 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4274 007 0299) 0,0244 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4274 007 0306) 0,15 ha platībā – Raiskuma pagastā, Cēsu novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 1 656,14 euro, kas sastāv no nekustamā īpašuma tirgus vērtības 1 372,14 euro un kompensējamiem zaudējumiem 284,00 euro.
8. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Strautmaļi" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
24-TA-856
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Strautmaļi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.4052 009 0206) sastāvā esošo zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 007 0162) 0,01 ha platībā Codes pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 143,00 euro, ko veido zemes vienības tirgus vērtība.
9. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Graviņas" Brunavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
24-TA-736
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Graviņas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4046 021 0009) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4046 018 0078) 0,2375 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4046 018 0079) 1,15 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4046 018 0081) 1,37 ha platībā – Brunavas pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 28 361,79 euro (tirgus vērtība 28 225,77 euro, kompensējamie zaudējumi jeb atlikušās (neatsavināmās) nekustamā īpašuma daļas vērtības samazinājums 136,02 euro).
10. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Celmiņi II" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
24-TA-841
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Celmiņi II" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4064 014 0100) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 014 0522) 0,84 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 014 0523) 1,83 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 014 0524) 0,67 ha platībā – Iecavas pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 26 460 euro (zemes vienību tirgus vērtība 11 022 euro un mežaudzes tirgus vērtība 15 438 euro).
11. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Ģederti" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
24-TA-910
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Ģederti" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4052 007 0058) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 005 0210) 0,3212 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 005 0211) 0,27 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 005 0212) 0,1108 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 005 0213) 0,3235 ha platībā – Codes pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 13 739,50 euro (zemes vienību tirgus vērtība 13 331,50 euro un kompensējamie zaudējumi 408,00 euro).
12. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2024. gada 23. janvāra rīkojumā Nr. 69 "Par 2.1.1.1.i. investīcijas projekta "Ostu pārvaldības digitālā transformācija, pilnveidojot transporta un loģistikas datu apstrādi un analīzi" pases un centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plānu apstiprināšanu""
24-TA-651
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
13. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 25. janvāra rīkojumā Nr. 45 "Par 2.1.1.1.i. investīcijas projekta "Uzņēmumu reģistra datu apstrādes un pakalpojumu modernizācija" pases apstiprināšanu""
24-TA-648
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
14. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 18. janvāra rīkojumā Nr. 15 "Par 2.1.1.1.i. investīcijas projekta "Publiskā iepirkuma procesu un pakalpojumu digitālā transformācija" pases apstiprināšanu""
24-TA-649
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
15. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 28. februāra rīkojumā Nr. 118 "Par 2.1.1.1.i. investīcijas projekta "Līdzdalības budžeta pārvaldību nodrošinošas koplietošanas platformas attīstība un ieviešana" pases un centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāna apstiprināšanu""
24-TA-647
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
16. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 6. jūlija rīkojumā Nr. 421 "Par 2.1.2.1.i. investīcijas "Pārvaldes centralizētās platformas un sistēmas" nolūka "Valsts pārvaldes IKT attīstības projektu un programmu pārvaldība" projekta "Valsts pārvaldes IKT attīstības projektu programmu un arhitektūras pārvaldība" pases un koplietošanas pakalpojuma "IKT attīstības aktivitāšu un domēnu arhitektūru pārvaldības atbalsta pakalpojums" apstiprināšanu""
24-TA-652
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
17. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 30. marta rīkojumā Nr. 176 "Par 2.1.1.1.i. investīcijas projekta "Veterināro zāļu reģistrācijas digitalizācija" pases apstiprināšanu""
24-TA-650
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
18. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumos Nr. 310 "Darba aizsardzības prasības mežsaimniecībā""
23-TA-2802
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
19. §
Noteikumu projekts "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecības un zivsaimniecības tirgus veicināšanai"
24-TA-130
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
20. §
Rīkojuma projekts "Par Smiltenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Gargrīdu ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"
24-TA-821
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
21. §
Rīkojuma projekts "Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Kromani-Dači" pārņemšanu valsts īpašumā"
24-TA-864
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
22. §
Par Ministru kabineta 2022. gada 11. oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 52 5. §) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" izstrādes procesā"" 52. punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu
24-TA-682
(E. Siliņa)
Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2022. gada 11. oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 52 5. §) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" izstrādes procesā"" 52. punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
23. §
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"
24-TA-1162 (IP)
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 87 personas.
24. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 10. oktobra noteikumos Nr. 576 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās" 5.1.1.7. pasākuma "Reģionālās kultūras infrastruktūras attīstība kultūras pakalpojumu piekļūstamības uzlabošanai" īstenošanas noteikumi""
24-TA-933
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
25. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 4. aprīļa noteikumos Nr. 169 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, "zaļo" infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu" 2.2.3.6. pasākuma "Gaisa piesārņojumu mazinošu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājsaimniecību siltumapgādes sistēmas" īstenošanas noteikumi""
24-TA-107
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

26. §
Rīkojuma projekts "Par ģenerāļa speciālās dienesta pakāpes piešķiršanu M. Stivreniekam"
23-TA-2371
(I. Lībiņa-Egnere, M. Stivrenieks, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
27. §
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pilnvarotiem pārstāvjiem Ziemeļu Investīciju bankas direktoru valdē"
24-TA-1123
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
28. §
Likumprojekts "Grozījumi Valsts aizsardzības dienesta likumā"
24-TA-268
(A. Puriņš, E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
4.
Aizsardzības ministrijai līdz 2024. gada 31. oktobrim apkopot informāciju, cik Valsts aizsardzības dienesta pirmā iesaukuma (2023. gada jūlija) karavīri ir izmantojuši iespēju pieteikties īsā cikla profesionālās augstākās izglītības un pirmā cikla augstākās izglītības programmā, un  apkopoto informāciju publicēt Aizsardzības ministrijas tīmekļvietnē.
29. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
24-TA-565
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Atbalstīt Veselības ministrijas priekšlikumu pamatbudžeta apakšprogrammā 33.17.00 "Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs" samazināt izdevumus subsīdijām un dotācijām 2025. gadam un turpmāk ik gadu 2 370 719 euro apmērā saistībā ar prognozēto finanšu līdzekļu atlikumu pakalpojuma programmā "Dzemdības" un palielināt izdevumus šādās programmās/apakšprogrammās:
3.1.
apakšprogrammai 06.02.00 "Medicīnas vēstures muzejs" 2025. gadam un turpmāk ik gadu 105 693 euro apmērā precēm un pakalpojumiem Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja darbības nepārtrauktības nodrošināšanai;
3.2.
apakšprogrammai 45.01.00 "Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana" 2025. gadam un turpmāk ik gadu 1 064 105 euro apmērā atlīdzībai, lai nodrošinātu kapacitātes stiprināšanu Nacionālajā veselības dienestā;
3.3.
programmai 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" 2025. gadam un turpmāk ik gadu 1 200 921 euro apmērā atlīdzībai, lai nodrošinātu kapacitātes stiprināšanu Veselības ministrijā.
4.
Noteikt, ka Nacionālajam veselības dienestam papildu nepieciešamās divas amata vietas un Veselības ministrijai papildu nepieciešamās divpadsmit amata vietas 2024. gadā un turpmāk ik gadu tiek pārdalītas no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, nepalielinot nozares kopējo amata vietu skaitu.
5.
Finanšu ministrijai atbilstoši šī protokollēmuma 3. punktam veikt izmaiņas Veselības ministrijas bāzes izdevumos 2025., 2026., 2027. un 2028. gadam.
30. §
Likumprojekts "Grozījums "Teritorijas attīstības plānošanas likumā""
24-TA-388
(E. Balševics, E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
31. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai""
23-TA-2048
(E. Siliņa)
Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
32. §
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība atklātu projektu konkursa veidā Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai investīcijām materiālajos aktīvos 2023.–2027. gada plānošanas periodā"
23-TA-1439
(A. Krauze, M. Trons, K. Melnis, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Zemkopības ministrijai par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas jautājumiem turpināt diskusiju ar nozares vadošajām organizācijām, kuras pārstāv plašu dalībnieku loku. 
33. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot digitālo savienojamību" 1.4.1.4. pasākuma "Vienotā kiberdrošības infrastruktūra" īstenošanas noteikumi"
23-TA-1064
(K. Briškens, E. Rītiņa, U. Lībietis, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
34. §
Likumprojekts "Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā"
24-TA-1077
(E. Balševics, K. Melnis, I. Gailīte, E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un iekļaut to Saeimas 2024. gada 23. maija kārtējās sēdes darba kārtībā.
5.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrei likumprojekta izskatīšanas procesā Saeimā izvērtēt nepieciešamību ierosināt priekšlikumu likumprojektā ietvertajā ministra amata nosaukumā vārdus "viedās administrācijas" aizstāt ar vārdiem "viedās pārvaldības".  

3. Attīstības plānošanas dokumentu projekti

35. §
Plāna projekts "Plāns personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju veicināšanai 2024.–2027. gadam"
23-TA-3328
(U. Augulis, I. Alliks, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Labklājības ministrijai sagatavot un labklājības ministram līdz 2028. gada 1. septembrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā plāna ieviešanas izvērtējumu.

4. Informatīvie ziņojumi

36. §
Informatīvais ziņojums "Par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Starptautiskā Transporta foruma piesaisti ceļu satiksmes drošības izvērtēšanā"
24-TA-312
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Pieņemt zināšanai, ka Satiksmes ministrija brīvprātīgās iemaksas 220 000 euro apmērā par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Starptautiskā Transporta foruma (ITF) trīspusējā sadarbības projekta ceļu satiksmes drošības uzlabošanai Latvijā īstenošanu segs no Satiksmes ministrijas budžeta programmai 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" 2024. gadam piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.
3.
Atļaut Satiksmes ministrijai slēgt trīspusējo sadarbības līgumu ar OECD un ITF.
4.
Satiksmes ministrijai informēt OECD un ITF par Latvijas apņemšanos segt izmaksas 220 000 euro apmērā par OECD un ITF veiktu izvērtējumu ceļu satiksmes drošības uzlabošanai Latvijā.
37. §
Informatīvais ziņojums "Par VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" A ēkas otrās kārtas un jaunās B ēkas projektu attīstības progresa pārskatu uz 2024. gada 30. aprīli"
24-TA-1132
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Pieņemt zināšanai, ka VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" (turpmāk - Slimnīca)  A ēkas otrās kārtas būvniecība un pilnīgas funkcionalitātes nodrošināšana tiks pabeigta Eiropas Savienības fondu 2021.- 2027. gada plānošanas periodā.
3.
Pieņemt zināšanai, ka Veselības ministrija informēs Ministru kabinetu par Slimnīcas B korpusa attīstības tālāko virzību tikai pēc A ēkas otrās kārtas iepirkuma piedāvājumu izvērtēšanas un pirms līguma noslēgšanas par būvniecības pabeigšanu.
38. §
Informatīvais ziņojums "Par primārās veselības aprūpes stiprināšanu"
24-TA-922
(H. Abu Meri, A. Nicmane-Aišpure, A. Dzalbs, A. Krauze, K. Priede, S. Janka, A. Čakša, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu. 
2.
Lai nodrošinātu papildu darbinieku ģimenes ārsta praksēs un vakcinācijas fakta automatizētas apmaksas procesa tehniskās specifikācijas izstrādi un uzturēšanu no 2024. gada 1. jūnija, Veselības ministrija normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir sagatavojusi  un iesniegusi  izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 20.00.00 "Veselības aprūpes pasākumu īstenošana" 2024. gadā (par periodu no 2024. gada 1. jūnija līdz 2024. gada decembrim) 4 057 079 euro apmērā (projekts 24-TA-938 iekļauts šīs sēdes darba kārtībā ), kā arī Veselības ministrijai iesniegt Finanšu ministrijai priekšlikumus par valsts pamatbudžeta bāzes izdevumu 2025.-2028. gadam palielināšanu veselības nozares pasākumu īstenošanai, paredzot finansējuma pārdali 2025. gadā 7 137 530 euro apmērā, 2026. gadā un turpmāk ik gadu 6 870 846 euro apmērā.
3.
Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu informatīvajā ziņojumā paredzēto pasākumu īstenošanai 2025.-2027. gadam un turpmāk ik gadu skatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritārajiem pasākumiem, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas. Ja likumprojekta "Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam" sagatavošanas procesā papildu valsts budžeta finansējums informatīvajā ziņojumā paredzēto pasākumu īstenošanai netiek piešķirts vai tiek piešķirts daļēji, tad Veselības ministrijai nodrošināt, ka tiek īstenoti tie informatīvajā ziņojumā paredzētie pasākumi, kurus var nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
4.
Veselības ministrijai līdz 2024. gada 31. decembrim izstrādāt kritērijus lauku piemaksas noteikšanai ģimenes ārstu praksēm.
5.
Veselības ministrijai līdz 2025. gada 1. aprīlim sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības stiprināšanu ārpus ģimenes ārstu darba laika.
6.
Veselības ministrijai līdz 2025. gada 31. decembrim izstrādāt rezultatīvos rādītājus ģimenes ārstu prakšu darbības izvērtēšanai - ģimenes ārstu prakses darbības procesa, struktūras un rezultatīvos indikatorus.
7.
Lai nodrošinātu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību reģionos, konceptuāli atbalstīt pašvaldību tiesības nodot telpas bezatlīdzības kārtībā lietošanā ģimenes ārstu praksēm valsts pakalpojumu nodrošināšanai, ievērojot komercdarbības atbalsta regulējuma prasības (saskaņā ar Eiropas Komisijas 2023. gada 13. decembra Regulas (ES) Nr. 2023/2831 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam vai saskaņā ar Eiropas Komisijas 2011. gada 20. decembra lēmumu Nr. 2012/21/ES par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi). Komercdarbības atbalsts šādā gadījumā tiktu sniegts kā atbrīvojums no nomas maksas par publiskas personas īpašuma nomāšanu, kas parastā kārtībā ģimenes ārstu praksēm būtu jāmaksā Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumos Nr. 97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi" noteiktā kārtībā.
8.
Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2019. gada 20. augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 35 26. §) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022. gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2020.gadam" izstrādes procesā"" 32. punktu.
39. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība""
24-TA-711
(H. Abu Meri, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
40. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 20.00.00 "Veselības aprūpes pasākumu īstenošana" uz budžeta resoru "29. Veselības ministrija""
24-TA-938
(H. Abu Meri, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Veselības ministrijai iesniegt Finanšu ministrijai priekšlikumus par valsts pamatbudžeta bāzes izdevumu 2025.-2028. gadam palielināšanu veselības nozares pasākumu īstenošanai, paredzot finansējuma pārdali 2025. gadā 7 137 530 euro apmērā 2026. gadā un turpmāk ik gadu 6 870 846 euro apmērā no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 20.00.00 "Veselības aprūpes pasākumu īstenošana":
3.1.
6 818 090 euro apmērā uz apakšprogrammu 33.14.00 "Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana", lai nodrošinātu papildu darbinieka apmaksu ģimenes ārstu praksēm 2025. gadam un turpmāk ik gadu;
3.2.
319 440 euro apmērā 2025. gadā un 52 756 euro apmērā 2026. gadā un turpmāk ik gadu uz apakšprogrammu 45.01.00 "Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana", lai veiktu vakcinācijas fakta automatizētas apmaksas procesa tehniskās specifikācijas izstrādi un uzturēšanu.
4.
Finanšu ministrijai atbilstoši šī protokollēmuma 3. punktam palielināt Veselības ministrijai bāzes izdevumus 2025., 2026., 2027. un 2028. gadam, vienlaicīgi samazinot resursus izdevumu segšanai un izdevumus budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 20.00.00 "Veselības aprūpes pasākumu īstenošana".
41. §
Informatīvais ziņojums "Par Reģionālās attīstības likuma 25. panta otrās daļas un 26. panta izpildes organizēšanu 2022.–2023. gadā"
24-TA-271
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimai.

5. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

42. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Baltā grāmata: Kā apgūt Eiropas digitālās infrastruktūras vajadzības?"
24-TA-1236
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Baltā grāmata: Kā apgūt Eiropas digitālās infrastruktūras vajadzības?".
43. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes aizsardzības ministru 2024. gada 28. maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem 
24-TA-1242
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Aizsardzības ministram A. Sprūdam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes aizsardzības ministru 2024. gada 28. maija sanāksmē.
44. §
Par Eiropas Savienības Konkurētspējas padomes (pētniecība, kosmoss) 2024. gada 23. maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
24-TA-1243 (IP)
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas padomes (pētniecība, kosmoss) 2024. gada 23. maija sanāksmē izskatāmajos jautājumos:
2.1.
pozīcija Nr. 1 "Par priekšlikumu Padomes Regulai par Regulas (ES) 2021/1173 grozījumiem, kas attiecas uz EuroHPC  jaunuzņēmumu iniciatīvu uzlabot Eiropas līderību uzticama mākslīgā intelekta jomā";
2.2.
pozīcija Nr. 1  "Par 2024. gada 23. maija Konkurētspējas padomē izskatāmajiem jautājumiem";
2.3.
pozīcija Nr. 1 "Par priekšlikumu Padomes ieteikumam pētniecības drošības stiprināšanai".
3.
Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārajai sekretārei S. Reinbergai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas padomes (pētniecība, kosmoss) 2024. gada 23. maija sanāksmē.
45. §
Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2024. gada 27. maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
24-TA-1251
(A. Krauze, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Krīzes situācija lauksaimniecības nozarē: Turpmākie pasākumi saistībā ar jau sniegtajām atbildēm un paredzētajiem jaunajiem pasākumiem; Krīzes pārvarēšana – pārdomas par turpmākiem pasākumiem, kas jāapsver".
3.
Zemkopības ministram A. Krauzem pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2024. gada 27. maija sanāksmē.
46. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2024. gada 27. maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
24-TA-1252
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Ārlietu ministrei B. Bražei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2024. gada 27. maija sanāksmē.
47. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos 2024. gada 30. maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
24-TA-1253
(E. Siliņa)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
48. §
Par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2024. gada 24. maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
24-TA-1265
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2024. gada 24. maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem".
3.
Ekonomikas ministrijas parlamentārajam sekretāram J. Miezainim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2024. gada 24. maija sanāksmē.
49. §
Rīkojuma projekts "Par atļauju iegūt būtisku līdzdalību nacionālajai drošībai nozīmīgā komercsabiedrībā"
24-TA-1136 (IP)
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Sēdi slēdz plkst. 14:15