Valsts sekretāru 09.05.2024. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 15

Valsts sekretāru 09.05.2024. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 15

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Puriņš

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs, Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ A. Viļumsons

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Administrācijas vadītāja ‒ I. Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs, valsts sekretāra vietnieks ‒ J. Bekmanis

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs, departamenta vadītājs ‒ R. Kārkliņš

Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāre ‒ L. Kurevska

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs, Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ U. Zariņš

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ L. Austrupe

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ A. Smiltēna

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Balševics

Veselības ministrijas valsts sekretāre ‒ A. Vaļuliene

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Informatīvais ziņojums "Par projekta "Nodokļu pakalpojumu automatizācija" ieviešanas gaitā izteikto Latvijas Pašvaldību savienības problēmjautājumu izvērtējumu"
21-TA-868
(I. Braunfelde, I. Runča, A. Gremzde, U. Rubežnīks, E. Valantis, A. Smiltēna, S. Šķiltere, E. Balševics, O. Bogdanova, I. Gailīte)
1.
Atbalstīt iesniegto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Ņemot vērā, ka Latvijas Lielo pilsētu asociācijas pārstāvis sanāksmē nepiedalās un iebildumi sanāksmes laikā netiek uzturēti, saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 606 "Ministru kabineta kārtības rullis" 97.1 punktu, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas iebildumi tiek uzskatīti par atsauktiem.
3.
Atzīmēt, ka Latvijas Pašvaldību savienība uztur spēkā visus atzinumā minētos iebildumus, izņemot iebildumu attiecībā uz e-adreses lietošanu.
4.
Finanšu ministrijai:
4.1.
ņemot vērā Ekonomikas ministrijas iebildumu, svītrot informatīvā ziņojuma kopsavilkuma 6. punktu; 
4.2.
papildināt informatīvo ziņojumu ar informāciju par datu par nodokļu parādiem izmantošanas un pieejamības iespējām automatizētā  veidā citās informācijas sistēmās;
4.3.
precizēto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. §
Informatīvais ziņojums "Par satiksmes nozares ilgtspējīgas pārvaldības reformu"
24-TA-343
(L. Austrupe, I. Braunfelde, S. Siliņa, J. Kasalis, J. Meirāns, E. Valantis, L. Kurevska, E. Balševics, I. Gailīte)
1.
Atbalstīt iesniegto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Atzīmēt, ka Latvijas Darba devēju konfederācija uztur spēkā atzinumā par informatīvo ziņojumu minēto iebildumu.
3.
Satiksmes ministrijai: 
3.1.
saskaņot informatīvo ziņojumu ar Ekonomikas ministriju;
3.2.
atbilstoši Klimata un enerģētikas ministrijas priekšlikumam papildināt informatīvo ziņojumu ar norādi, ka, veidojot pieprasījuma modeli un, tai skaitā, strādājot  pie "piesārņotājs maksā" pieejas, tas tiek salāgots gan ar topošo, gan esošo regulējumu saistībā ar  CO2 emisiju samazinājumu, gan degvielas "zaļināšanu", un precizēto informatīvo ziņojumu saskaņot ar Klimata un enerģētikas ministriju;
3.3.
precizēto informatīvo ziņojumu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
Sanāksmi slēdz plkst. 10:55