Ministru kabineta 24.01.2023. sēdes protokols Nr. 4

Ministru kabineta 24.01.2023. sēdes protokols Nr. 4

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministre ‒ I. Mūrniece

Ārlietu ministrs ‒ E. Rinkēvičs

Ekonomikas ministre ‒ I. Indriksone

Finanšu ministrs ‒ A. Ašeradens

Iekšlietu ministrs ‒ M. Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Čakša

Klimata un enerģētikas ministrs ‒ R. Čudars

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministre ‒ E. Siliņa

Satiksmes ministrs ‒ J. Vitenbergs

Tieslietu ministre ‒ I. Lībiņa-Egnere

Veselības ministre ‒ L. Meņģelsone

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ M. Sprindžuks

Zemkopības ministrs ‒ D. Šmits

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 12:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai
23-TA-2k
(I. Mūrniece, E. Rinkēvičs, M. Kučinskis, A. Lots, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (konfidenciāli).
2.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (konfidenciāli).
3.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai. 
2. §
Informatīvais ziņojums "Par Baltijas valstu un Polijas sadarbību"
23-TA-3 (DV)
(E. Rinkēvičs, D. Šmits, M. Kučinskis, I. Mūrniece, N. Puntulis, L. Meņģelsone, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (dienesta vajadzībām). 

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

3. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 481 "Atbalsta programmas nosacījumi būvdarbiem daudzdzīvokļu mājās un to teritoriju labiekārtošanai""
22-TA-3084
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
3.
Saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta trešo un ceturto daļu akciju sabiedrībai "Attīstības finanšu institūcija Altum" mēneša laikā izstrādāt un Ekonomikas ministrijai iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā precizēto Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumu Nr. 481 "Atbalsta programmas nosacījumi būvdarbiem daudzdzīvokļu mājās un to teritoriju labiekārtošanai" rādītāju novērtējumu atbilstoši noteikumos veiktajām izmaiņām. 
4. §
Rīkojuma projekts "Par meža zemes "Juglas Ziedi" Suntažu pagastā, Ogres novadā, atsavināšanu"
22-TA-2954
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
5. §
Likumprojekts "Grozījumi Muitas likumā"
21-TA-1310
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā. 
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāku virzību Saeimā ir finanšu ministrs. 
6. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"
22-TA-3352
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
7. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Graudu ielā 63, Rīgā, nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā"
22-TA-3442
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
8. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Īles sanatorija" Īles pagastā, Dobeles novadā, pārdošanu"
22-TA-3359
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
9. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Mellužu prospektā 17A, Jūrmalā, pārdošanu"
22-TA-3314
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
10. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 26. septembra noteikumos Nr. 582 "Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām""
22-TA-3252
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
11. §
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"
23-TA-16 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 28 personas.
12. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 419 "Noteikumi par informācijas apmaiņas un uzraudzības kārtību Iekšējā tirgus informācijas sistēmas ietvaros, informācijas apmaiņā iesaistīto iestāžu atbildību un Eiropas profesionālās kartes izdošanas kārtību""
22-TA-2083
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
13. §
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem"
22-TA-2944
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
14. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Biškopības muzejs" Vecbebros, Bebru pagastā, Aizkraukles novadā, pārņemšanu valsts īpašumā Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā"
22-TA-3474
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
15. §
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālās sporta padomes sastāvu"
22-TA-3816
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
16. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 26. oktobra noteikumos Nr. 720 "Kultūras pieminekļu uzskaites, aizsardzības, izmantošanas un restaurācijas noteikumi""
22-TA-2274
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
17. §
Rīkojuma projekts "Par investīcijas 2.1.1.1.i. projekta "Ziņošanas sistēmas pilnveidošana par kuģu radītajiem atkritumiem Starptautiskajā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmā" pases apstiprināšanu"
22-TA-3129
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
18. §
Rīkojuma projekts "Par 2.1.2.1.i. investīcijas projekta "E-lietas programma – izmeklēšanas un tiesvedības procesu pilnveide – 2. posms" pases un centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāna apstiprināšanu"
22-TA-2869
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pēc investīcijas projekta pabeigšanas (ar 2026. gada 31. maiju) katru gadu finansējumu 145 200 euro apmērā (ieskaitot PVN) projekta ietvaros veikto ieguldījumu uzturēšanas izdevumu segšanai pieprasīt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
19. §
Rīkojuma projekts "Par 2.1.1.1.i. investīcijas projekta "Uzņēmumu reģistra datu apstrādes un pakalpojumu modernizācija" pases apstiprināšanu"
22-TA-2943
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
20. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par publiskā elektroniskā pakalpojuma sniedzēja tehniskajām un organizatoriskajām prasībām"
22-TA-1876
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
21. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 6. janvāra rīkojumā Nr. 14 "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Smiltenes novada pašvaldības īpašumā""
22-TA-2568
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
22. §
Rīkojuma projekts "Par stāvlaukuma pie Lilastes paplašināšanu, kā arī nobrauktuves pludmalē ierīkošanu, un tiem nepieciešamo atmežošanu nekustamajos īpašumos "Valsts mežs 8052" (zemes vienības kadastra apzīmējums 80520010055) un "Ziemeļu iela 28" (zemes vienības kadastra apzīmējums 80520010022), Carnikavas pagastā, Ādažu novadā"
22-TA-2911
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
23. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 16. augusta noteikumos Nr. 485 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm""
22-TA-3128
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
24. §
Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalību Eiropas Savienības Novērošanas misijā Gruzijā"
22-TA-3799
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
25. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 30. aprīļa rīkojumā Nr. 206 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas un Polijas jauktajā komisijā sadarbībai kultūras un izglītības jomā""
22-TA-3819
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

26. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""
21-TA-1028
(I. Indriksone, G. Miķelsons, A. Ašeradens, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
4.
Pieņemt zināšanai biedrības "Latvijas Būvuzņēmēju apvienība" pārstāvja izteiktos iebildumus, ka likumprojekts tikai palielinās administratīvo slogu būvkomersantiem, nevis veicinās ēnu ekonomikas apkarošanu.
27. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 8. marta noteikumos Nr. 157 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību""
22-TA-3583
(A. Čakša, I. Gailīte, I. Kažoka, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Izglītības un zinātnes ministrijai iekļaut noteikumu projekta tekstu un anotācijas tekstu attiecīgi šī protokola 29. paragrāfā minētajā noteikumu projektā un tā anotācijā.
28. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumos Nr. 263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi""
22-TA-2876
(I. Lībiņa-Egnere, I. Indriksone, N. Puntulis, M. Sprindžuks, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
29. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 8. marta noteikumos Nr. 157 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību""
22-TA-3619
(A. Čakša, I. Gailīte,  I. Kažoka, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Izglītības un zinātnes ministrijai papildināt noteikumu projekta un anotācijas tekstu, ņemot vērā šī protokola 27. paragrāfā minēto, un iesniegt precizēto noteikumu projektu un anotāciju Valsts kancelejā.
3.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
4.
Atbalstīt valsts valodas prasmes pārbaudes procesa uzsākšanu un turpināšanu Krievijas Federācijas pilsoņiem saistībā ar Imigrācijas likuma pārejas noteikumu 58. punktu un jaunām mērķa grupām (Ukrainas civiliedzīvotāji, pārbaudes kārtotāji, kurus ietekmē normatīvo aktu izmaiņas 2022. gadā).
5.
Pieņemt zināšanai, ka papildu nepieciešamais finansējums, lai nodrošinātu valsts valodas prasmes pārbaudes organizēšanas procesu Krievijas Federācijas pilsoņiem un regulārās valsts valodas prasmes pārbaudes nodrošinājumu pieaugošai mērķgrupai ģeopolitiskā konflikta ietekmē un ārējo normatīvo aktu prasību izmaiņu ietvaros citām mērķgrupām, 2023. gadā ir 1 040 000 euro, 2024. gadā un turpmāk 152 256 euro.
6.
Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un iesniegt priekšlikumu likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā, ka tiks palielināti ieņēmumi no valsts nodevas par valsts valodas prasmes pārbaudi un ar to saistītajiem pakalpojumiem 2023. gadā 1 040 000 euro apmērā un turpmāk ik gadu 152 256 euro apmērā, un paredzēt izdevumus no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem budžeta apakšprogrammā 42.06.00 "Valsts izglītības satura centra darbības nodrošināšana" 2023. gadā 1 040 000  euro apmērā un turpmāk ik gadu 152 256 euro apmērā, lai nodrošinātu valsts valodas prasmes pārbaudes procesu. 
7.
Pieņemt zināšanai, ka Valsts izglītības satura centrs noteikumu īstenošanu līdz likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" apstiprināšanai veiks, izmantojot valsts pagaidu budžetā 2023. gadam apakšprogrammā 42.06.00 "Valsts izglītības satura centra darbības nodrošināšana" apstiprinātos izdevumus citu funkciju īstenošanai.
8.
Pieņemt zināšanai, ka noteikumu īstenošanai Valsts izglītības satura centram tiks piešķirtas divas amata vietas no Izglītības un zinātnes ministrijas.
9.
Pieņemt zināšanai, ka Kultūras ministrija kā atbildīgā iestāde par valsts politiku sabiedrības integrācijas jomā un Sabiedrības integrācijas fonds, plānojot latviešu valodas apguves pasākumus patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām, kurām noteikts alternatīvais statuss, savā budžetā iekļauj finansējumu valsts nodevas samaksai par valsts valodas prasmes pārbaudi.
10.
Atbalstīt priekšlikumu, ka gadījumā, ja valsts valodas prasmes pārbaudes kārtotāju pieaugums 2023. gadā pārsniegs 20 000 gadījumu skaitu, tad izdevumi var tikt segti no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

4. Informatīvie ziņojumi

30. §
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2021. gada 7. decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 79 46. §) 4. punktā noteiktā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu"
22-TA-3774
(A. K. Kariņš)
1.
 Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atzīt Ministru kabineta 2021. gada 7. decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 79 46. §) "Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""" 4. punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
31. §
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2021. gada 8. aprīļa protokollēmuma (prot. Nr. 32 40. §) 3. punktā dotā uzdevuma izpildi"
22-TA-3342
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2021. gada 8. aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 32 40. §) 3. punktā doto uzdevumu.

5. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi

32. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām""
22-TA-2050
(E. Siliņa, I. Indriksone, I. Alliks, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2023. gadam un budžeta ietvara 2023., 2024. un 2025. gadam likumprojektu paketē.
3.
Labklājības ministrijai likumprojektā paredzēto pasākumu īstenošanai nepieciešamo papildu finansējumu 2024. gadam un turpmāk ik gadu pārskatīt un iekļaut Labklājības ministrijas pamatbudžetā un sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā valsts budžeta bāzes sagatavošanas procesā atbilstoši aktualizētajai un prognozētajai minimālo ienākumu mediānai mēnesī un prognozētajām izmaiņām saņēmēju skaitā.
4.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir  labklājības ministrs.
33. §
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām""
22-TA-2048
(E. Siliņa, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2023. gadam un budžeta ietvara 2023., 2024. un 2025. gadam likumprojektu paketē.
3.
Labklājības ministrijai un Aizsardzības ministrijai likumprojektā paredzēto pasākumu īstenošanai nepieciešamo papildu finansējumu 2024. gadam un turpmāk ik gadu pārskatīt un iekļaut Labklājības ministrijas un Aizsardzības ministrijas pamatbudžetā un Labklājības ministrijas sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā valsts budžeta bāzes sagatavošanas procesā atbilstoši aktualizētajai un prognozētajai minimālo ienākumu mediānai mēnesī un prognozētajām izmaiņām saņēmēju skaitā.
4.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
34. §
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par sociālo drošību""
22-TA-2078
(E. Siliņa, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2023. gadam un budžeta ietvara 2023., 2024. un 2025. gadam likumprojektu paketē.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
35. §
Likumprojekts "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā"
22-TA-2554
(E. Siliņa, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2023. gadam un budžeta ietvara 2023., 2024. un 2025. gadam likumprojektu paketē.
3.
Labklājības ministrijai likumprojektā paredzēto pasākumu īstenošanai nepieciešamo papildu finansējumu 2024. gadam un turpmāk ik gadu pārskatīt un iekļaut Labklājības ministrijas pamatbudžetā valsts budžeta bāzes sagatavošanas procesā atbilstoši aktualizētajai un prognozētajai minimālo ienākumu mediānai mēnesī un prognozētajām izmaiņām saņēmēju skaitā.
4.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
36. §
Likumprojekts "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā"
22-TA-2016
(E. Siliņa, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2023. gadam un budžeta ietvara 2023., 2024. un 2025. gadam likumprojektu paketē.
3.
Labklājības ministrijai un Kultūras ministrijai likumprojektā paredzēto pasākumu īstenošanai nepieciešamo papildu finansējumu 2024. gadam un turpmāk ik gadu pārskatīt un iekļaut Labklājības ministrijas un Kultūras ministrijas pamatbudžetā un Labklājības ministrijas sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā valsts budžeta bāzes sagatavošanas procesā atbilstoši aktualizētajai un prognozētajai minimālo ienākumu mediānai mēnesī un prognozētajām izmaiņām saņēmēju skaitā.
4.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
37. §
Likumprojekts "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā"
23-TA-76
(E. Siliņa, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2023. gadam un budžeta ietvara 2023., 2024. un 2025. gadam likumprojektu paketē.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
38. §
Likumprojekts "Grozījumi Valsts kultūrkapitāla fonda likumā"
23-TA-122
(N. Puntulis, D. Šmits, I. Gailīte, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai precizēt likumprojektu, nosakot, ka likums stājas spēkā vienlaikus ar likumu "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam".
3.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2023. gadam un budžeta ietvara 2023., 2024. un 2025. gadam likumprojektu paketē.
4.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir kultūras ministrs.
39. §
Likumprojekts "Grozījums Pasta likumā"
22-TA-3184
(J. Vitenbergs, I. Stepanova, D. Bankoviča, I. Gailīte, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai precizēt likumprojektu, nosakot, ka likums stājas spēkā vienlaikus ar likumu "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam".
3.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2023. gadam un budžeta ietvara 2023., 2024. un 2025. gadam likumprojektu paketē.
4.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
5.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
40. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu""
23-TA-44
(R. Čudars, A. Ašeradens, A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
41. §
Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā"
22-TA-3656
(A. Čakša, I. Gailīte, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai precizēt likumprojektu, nosakot, ka likums stājas spēkā vienlaikus ar likumu "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam".
3.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2023. gadam un budžeta ietvara 2023., 2024. un 2025. gadam likumprojektu paketē.
4.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.
42. §
Likumprojekts "Grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā"
22-TA-3737
(A. Ašeradens, I. Indriksone, E. Rinkēvičs, D. Šmits, I. Gailīte, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai precizēt likumprojektu, nosakot, ka likums stājas spēkā vienlaikus ar likumu "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam".
3.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2023. gadam un budžeta ietvara 2023., 2024. un 2025. gadam likumprojektu paketē.
4.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs. 
43. §
Likumprojekts "Grozījums Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā"
23-TA-105
(A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.

6. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi

44. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2023. gada 26.–27. janvāra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-188
(I. Lībiņa-Egnere, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Tieslietu ministrei I. Lībiņai-Egnerei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2023. gada 26.–27. janvāra neformālajā sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
45. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Japānu par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem un Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Japānu par atsevišķiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem"
23-TA-189
(J. Vitenbergs, A. K. Kariņš)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Japānu par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem un Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Japānu par atsevišķiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem".
46. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības tieslietu un iekšlietu ministru neformālajā 2023. gada 26.-27. janvāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-199
(M. Kučinskis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Iekšlietu ministrijas parlamentārajam sekretāram I. Rajevam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības tieslietu un iekšlietu ministru 2023. gada 26.-27. janvāra neformālajā sanāksmē.

7. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

47. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2023. gada 30. janvāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-155
(D. Šmits, R. Čudars, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Zemkopības ministram D. Šmitam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2023. gada 30. janvāra sanāksmē.
48. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par vienota mediju pakalpojumu satvara izveidi iekšējā tirgū (Eiropas Mediju brīvības akts) un grozījumiem Direktīvā 2010/13/EU"
23-TA-179
(N. Puntulis, A. K. Kariņš)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par vienota mediju pakalpojuma satvara izveidi iekšējā tirgū (Eiropas Mediju brīvības akts) un grozījumiem Direktīvā 2010/13/EU".

8. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

49. §
Konceptuālais ziņojums "Par valsts stratēģisko komunikāciju un informatīvās telpas drošību 2023.–2027. gadam"
22-TA-2891
(R. Bambals, M. Kučinskis, N. Puntulis, E. Siliņa, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojumu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
4.
Valsts kancelejai sagatavot un līdz 2023. gada 1. martam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē noteikumu projektu par informatīvās telpas drošības koordinācijas grupas nolikumu. 
5.
Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2015. gada 31. marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 17 51. §) 2.1. apakšpunktā doto uzdevumu.
50. §
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
23-TA-196
(M. Kučinskis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
2.
Noteikt, ka turpmāk informatīvais ziņojums par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem izskatāms Ministru kabineta sēdē vienu reizi mēnesī, ja iekšlietu ministrs neierosina citādi. 
51. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420306122
23-TA-19 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420306122.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Tieslietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420306122.
52. §
Informatīvais ziņojums "Par saņemtajiem priekšlikumiem"
23-TA-162 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
53. §
Informatīvais ziņojums "Par AS "Augstsprieguma tīkls" un AS "Sadales tīkls" sistēmas  pakalpojuma tarifu projektu pārskatīšanu"
23-TA-28 (IP)
(R. Čudars, L. Kurevska, A. Ašeradens, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Klimata un enerģētikas ministrijai atbilstoši informatīvajā ziņojumā ietvertajam risinājumam sagatavot likumprojektu par grozījumiem Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā  un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2023. gada 14. februāra sēdē.
3.
Finanšu ministrijai likumprojektā "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" iekļaut pantu, kas paredz atļaut finanšu ministram 2023. gadā palielināt apropriāciju Klimata un enerģētikas ministrijai resursiem no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem 2023. gadā sagaidāmo elektroenerģijas cenas ārkārtas pieaugumu kompensēšanai atbilstoši valsts pamatbudžeta ieņēmumos papildu ieskaitāmajam akciju sabiedrības "Latvenergo" dividenžu maksājumu (par 2022. pārskata gadu) apmēram, ja ir pieņemts attiecīgs Ministru kabineta lēmums un Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darba dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas dienas ir to izskatījusi un nav iebildusi pret apropriācijas palielinājumu.
4.
Jautājumu par 2024. gadā nepieciešamo finansējumu sagaidāmo elektroenerģijas cenas ārkārtas pieaugumu kompensēšanai risināt valsts budžeta 2024. gadam un budžeta ietvara 2024., 2025. un 2026. gadam sagatavošanas procesā, un Klimata un enerģētikas ministrijai sagatavot fiskāli neitrālu priekšlikumu, kas nodrošinās minēto izdevumu segšanu no ieskaitāmajiem akciju sabiedrības "Latvenergo" dividenžu maksājumiem (par 2023. pārskata gadu).
5.
Pēc šī protokollēmuma 2. punktā minētā likumprojekta apstiprināšanas Saeimā Klimata un enerģētikas ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par Ekonomikas ministrijai kā akciju sabiedrības "Latvenergo" akcionāram un Finanšu ministrijai kā akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" akcionāram papildus veicamajiem uzdevumiem saistībā ar AS "Sadales tīkls" un AS "Augstsprieguma tīkls" tarifu projektu precizējumu sagatavošanu.
6.
Klimata un enerģētikas ministrijai sniegt atbalstu AS "Sadales tīkls" tarifu projekta precizējumu priekšlikuma sagatavošanā attiecībā uz diferencēto tarifu struktūru ar mērķi:
6.1.
līdzsvarot sadales sistēmas pakalpojumu tarifu pieaugumu  starp dažādām lietotāju grupām;
6.2.
noteikt sadales sistēmas pakalpojumu tarifu enerģijas ražotājiem, lai  nodrošinātu nediskriminējošu ražotājiem piemērojamo tarifu pārvades un sadales sistēmās.
54. §
Informatīvais ziņojums "Par vakcīnu pieejamību un krājumiem"
23-TA-50 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
Sēdi slēdz plkst. 17:05