Valsts sekretāru 25.08.2022. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 26

Valsts sekretāru 25.08.2022. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 26

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs ‒ J. Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ A. Lots

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāre ‒ B. Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ D. Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre ‒ L. Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Veselības ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Dreika

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Balševics

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 293 "Valsts tiešās pārvaldes iestāžu vadītāju atlases kārtība""
21-TA-464
(J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Ņemot vērā, ka sanāksmes laikā Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības iebildumi netiek uzturēti, saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 606 "Ministru kabineta kārtības rullis" 97. punktu Valsts kancelejai iesniegt noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 438 "Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi""
22-TA-83
(E. Valantis, B. Bāne, A. Smiltēna, O. Feldmane, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Atzīmēt, ka Ekonomikas ministrija nākošajā Būvniecības informācijas sistēmas attīstības kārtā pilnveidos sistēmas funkcionalitāti arī attiecībā uz ēkas energosertifikāta un tā pielikumu bezmaksas piekļuvi īpašniekam vai īpašnieka pilnvarotai personai.
3.
Ekonomikas ministrijai:
3.1.
papildināt noteikumu projekta anotāciju ar informāciju, ka nākošajā Būvniecības informācijas sistēmas attīstības kārtā tiks pilnveidota sistēmas funkcionalitāte attiecībā uz ēkas energosertifikāta un tā pielikumu bezmaksas piekļuvi īpašniekam vai īpašnieka pilnvarotai personai;
3.2.
kopīgi ar Tieslietu ministriju un Valsts zemes dienestu  atkārtoti izvērtēt Tieslietu ministrijas iebildumus attiecībā uz datu pieejamību Būvniecības informācijas sistēmā;
3.3.
precizēto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 652 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība""
21-TA-1714
(B. Bāne, G. Medne, S. Šķiltere, E. Balševics, I. Gailīte, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Valsts kancelejai noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kopīgi ar Latvijas Pašvaldību savienību izdiskutēt jautājumu par iespējamajiem risinājumiem un izmaksām, lai  portālā www.latvija.lv arī juridiskajām personām ir pieejams pakalpojums "EP57 Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē".
4.
Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) līdz 2022. gada beigām turpināt diskusiju ar Latvijas Pašvaldību savienību par pašvaldībām papildu nepieciešamajiem pārskatiem, kuru izveidei nav nepieciešama nodokļu maksātāju naudas papildu piesaiste.
4. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 13. februāra noteikumos Nr. 87 "Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs""
21-TA-1664
(B. Bāne, G. Medne, S. Šķiltere, E. Balševics, I. Gailīte, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Valsts kancelejai noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
5. §
Likumprojekts "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā"
22-TA-259
(I. Stepanova, G. Oškāja, I. Alliks, A. Kaļāne, M. Papsujevičs, L. Zariņa, I. Runča, J. Citskovskis)
1.
Ņemot vērā sanāksmes laikā izteiktos viedokļus, Satiksmes ministrijai divu nedēļu laikā kopīgi ar Labklājības ministriju, Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju  atkārtoti izvērtēt sagatavoto likumprojektu un vienošanās gadījumā Satiksmes ministrijai likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2.
Atzīmēt, ka Ekonomikas ministrija atsauc savu izteikto iebildumu par sagatavoto likumprojektu.
6. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumos Nr. 82 "Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām un medību darbībām"
21-TA-262
(R. Kronbergs, A. Ozols, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Ņemot vērā, ka sanāksmes laikā Latvijas Meža īpašnieku biedrības iebildumi netiek uzturēti, saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 606 "Ministru kabineta kārtības rullis" 97. punktu Zemkopības ministrijai iesniegt noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
Sanāksmi slēdz plkst. 11:00