Ministru kabineta 09.10.2023. ārkārtas sēdes protokols Nr. 49

Ministru kabineta 09.10.2023. ārkārtas sēdes protokols Nr. 49

Sēdi vada

Ministru prezidentes pienākumu izpildītāja, tieslietu ministre ‒ I. Lībiņa-Egnere

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrs ‒ A. Sprūds

Ārlietu ministrs ‒ A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs ‒ V. Valainis

Finanšu ministrs ‒ A. Ašeradens

Iekšlietu ministrs ‒ R. Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Čakša

Klimata un enerģētikas ministrs ‒ K. Melnis

Kultūras ministre ‒ A. Logina

Labklājības ministrs ‒ U. Augulis

Satiksmes ministrs ‒ K. Briškens

Veselības ministrs ‒ H. Abu Meri

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre ‒ I. Bērziņa

Zemkopības ministrs ‒ A. Krauze

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 15:30

1. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi

1. §
Likumprojekts "Grozījumi Valsts aizsardzības finansēšanas likumā"
23-TA-1095
(A. Sprūds, A. Ašeradens, I. Lībiņa-Egnere)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" pavadošo likumprojektu paketē.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
2. §
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts pensijām""
23-TA-2430
(U. Augulis, I. Lībiņa-Egnere)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" pavadošo likumprojektu paketē.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir  labklājības ministrs.
3. §
Likumprojekts "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā"
23-TA-2428
(U. Augulis, I. Lībiņa-Egnere)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Likumprojektā ietverto pasākumu īstenošanai nepieciešamās 32 amata vietas tiks nodrošinātas labklājības nozares ietvaros, veicot ilgstoši vakanto amata vietu pārdali no pamatbudžeta apakšprogrammas 05.03.00 "Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās" uz pamatbudžeta apakšprogrammu 22.01.00 "Bērnu aizsardzības centra darbības nodrošināšana", kopumā neveidojot jaunas amata vietas valsts pārvaldē.
3.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" pavadošo likumprojektu paketē.
4.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
4. §
Likumprojekts "Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā"
23-TA-2277
(A. Ašeradens, V. Valainis, I. Lībiņa-Egnere)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" pavadošo likumprojektu paketē.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
5. §
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli""
23-TA-2263
(A. Ašeradens, A. Vērzemnieks, I. Šņucins, I. Lībiņa-Egnere)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" pavadošo likumprojektu paketē. 
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
6. §
Likumprojekts "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā"
23-TA-2000
(A. Ašeradens, I. Lībiņa-Egnere)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" pavadošo likumprojektu paketē.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
7. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""
23-TA-2132
(A. Ašeradens, U. Augulis, I. Lībiņa-Egnere)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" pavadošo likumprojektu paketē, ņemot vērā šī protokola 8. paragrāfā minēto. 
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
8. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""
22-TA-2736
(A. Ašeradens, A. K. Kariņš, I. Gailīte, A. Kaļāne, I. Lībiņa-Egnere)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Finanšu ministrijai iekļaut likumprojekta tekstu šī protokola 7. paragrāfā minētajā likumprojektā, tehniski precizēt likumprojektu atbilstoši Tieslietu ministrijas atzinumam, attiecīgi apvienot likumprojektu anotācijas un iesniegt apvienoto likumprojektu un anotāciju Valsts kancelejā. 
9. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli""
23-TA-2272
(A. Ašeradens, H. Abu Meri, I. Šņucins, V. Valainis, R. Strenga, K. Briškens, D. Vītols, I. Lībiņa-Egnere)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" pavadošo likumprojektu paketē. 
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
10. §
Likumprojekts "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā"
23-TA-2322
(A. Ašeradens, I. Lībiņa-Egnere)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" pavadošo likumprojektu paketē.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4.
Finanšu ministrijai līdz 2023. gada 1. decembrim sagatavot un nosūtīt Eiropas Komisijai iesniegumu par atkāpes no Padomes Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu piešķiršanu attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrācijas sliekšņa Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā paaugstināšanu no 40 000 euro līdz 50 000 euro
11. §
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās""
23-TA-2373
(A. Ašeradens, I. Lībiņa-Egnere)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" pavadošo likumprojektu paketē. 
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
12. §
Likumprojekts "Grozījumi Sporta likumā"
23-TA-2325
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2024. gadam un budžeta ietvara 2024., 2025. un 2026. gadam likumprojektu paketē.
3.
Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministre.
13. §
Likumprojekts "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā"
22-TA-2444
(I. Bērziņa, A. Krauze, S. Bērziņa, I. Lībiņa-Egnere)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2024. gadam un budžeta ietvara 2024., 2025. un 2026. gadam likumprojektu pakotnē.
3.
Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre.
14. §
Likumprojekts "Grozījumi Enerģētikas likumā"
23-TA-1852
(V. Valainis, I. Lībiņa-Egnere)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Ekonomikas ministrijai precizēt likumprojektā ietverto pārejas noteikumu 76. punktu atbilstoši Finanšu ministrijas atzinumam un iesniegt precizēto likumprojektu Valsts kancelejā. 
3.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" pavadošo likumprojektu paketē.
4.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
5.
Finanšu ministrijai likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" sagatavošanas procesā samazināt valsts pamatbudžeta prognozējamos ieņēmumus valsts budžetā no valsts nodevas par naftas produktu drošības rezervju uzturēšanu 2024. gadā 31 067 295 euro, 2025. gadā 35 356 976 euro un 2026. gadā 35 356 976 euro apmērā, kā arī samazināt dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus Ekonomikas ministrijas budžeta apakšprogrammā 29.01.00 "Naftas produktu rezervju uzturēšana" 2024. gadā 37 591 427 euro, 2025. gadā 42 781 941 euro un 2026. gadā 42 781 941 euro apmērā naftas produktu rezervju uzturēšanai.
15. §
Likumprojekts "Grozījums Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā"
23-TA-1959
(V. Valainis, I. Lībiņa-Egnere)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" pavadošo likumprojektu paketē.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
16. §
Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā"
23-TA-2467
(A. Čakša, J. Bernāts, I. Dundure, I. Vanaga, L. Levada, T. Juhna, R. Blese, J. Paiders, V. Valainis, A. Ašeradens, I. Lībiņa-Egnere)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" pavadošo likumprojektu paketē.
3.
Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministre.
17. §
Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību"
23-TA-1614
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
 Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" pavadošo likumprojektu paketē.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

2. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

18. §
Konceptuālais ziņojums "Kompleksi pasākumi obligātā iepirkuma komponentes problemātikas risināšanai un elektroenerģijas tirgus attīstībai"
23-TA-1793
(K. Melnis, I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Sēdi slēdz plkst. 17:35