Ministru kabineta 21.03.2023. sēdes protokols Nr. 15

Ministru kabineta 21.03.2023. sēdes protokols Nr. 15

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministre ‒ I. Mūrniece

Ekonomikas ministre ‒ I. Indriksone

Finanšu ministrs, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. Ašeradens

Iekšlietu ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājs ‒ M. Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Čakša

Klimata un enerģētikas ministrs ‒ R. Čudars

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministre, tieslietu ministra pienākumu izpildītāja ‒ E. Siliņa

Satiksmes ministrs ‒ J. Vitenbergs

Veselības ministre ‒ L. Meņģelsone

Zemkopības ministrs ‒ D. Šmits

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 12:00

1. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumos Nr. 725 "Noteikumi par Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību teritoriālo kompetenci vīzu pieprasīšanai""
23-TA-331
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. §
Likumprojekts "Grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā"
22-TA-2647
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
3. §
Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2023. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam"
23-TA-607
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 6. novembra noteikumos Nr. 745 "Centrālās finanšu un līgumu aģentūras nolikums""
22-TA-3217
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
5. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Kauguru ielā 19, Ludzā, Ludzas novadā, pārdošanu"
22-TA-3794
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
6. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 398 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību""
22-TA-3381
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
7. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 18. oktobra noteikumos Nr. 772 "Noteikumi par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību""
23-TA-364
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Klimata un enerģētikas ministrijai līdz 2023. gada 1. septembrim nodrošināt šādu standartu tulkošanu valsts valodā:
3.1.
LVS EN 228+A1:2017 "Automobiļu degvielas. Bezsvina benzīns. Prasības un testa metodes";
3.2.
LVS EN ISO 4259-1:2018 "Nafta un līdzīgi produkti. Mērīšanas metožu un rezultātu precizitāte. Testa metožu datu precizitātes noteikšana";
3.3.
LVS EN ISO 4259-2:2018 "Nafta un līdzīgi produkti. Mērīšanas metožu un rezultātu precizitāte. 2. daļa: Testa metožu datu precizitātes interpretēšana un pielietošana";
3.4.
LVS EN ISO 4259-3:2020 "Nafta un līdzīgi produkti. Mērīšanas metožu un rezultātu precizitāte. 3. daļa: Publicēto precizitātes datu uzraudzība un verifikācija attiecībā uz testa metodēm";
3.5.
LVS EN ISO 4259-4:2022 "Nafta un līdzīgi produkti. Mērīšanas metožu un rezultātu precizitāte. 4. daļa: Statistikas kontroles diagrammu izmantošana, lai apstiprinātu "statistiskās kontroles" statusu standarta pārbaudes metodes izpildei vienā laboratorijā";
3.6.
LVS EN ISO 6976:2016 "Dabasgāze – Siltumradītspējas aprēķins, blīvums, relatīvais blīvums un sastāva Vobbes indekss";
3.7.
LVS EN 15293:2018 "Automobiļu degvielas. Automobiļu degviela – etanols E85. Prasības un testa metodes";
3.8.
LVS EN 16942+A1:2021 "Degvielas. Transportlīdzekļu savietojamības identificēšana. Grafiskais attēlojums lietotāju informācijai";
3.9.
LVS EN 14214+A2:2019 "Šķidrie naftas produkti. Taukskābju metilesteri (FAME) dīzeļdzinējiem un apkurei. Prasības un testa metodes";
3.10.
LVS EN 15940+A1+AC:2019 "Automobiļu degviela. Sintētiski vai ar hidroattīrīšanas paņēmienu iegūta parafinizētā dīzeļdegviela. Prasības un testēšanas metodes".
8. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumos Nr. 332 "Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu""
23-TA-363
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Klimata un enerģētikas ministrijai līdz 2023. gada 1. septembrim nodrošināt šādu standartu tulkošanu valsts valodā:
3.1.
LVS EN 590:2022 "Automobiļu degvielas. Dīzeļdegviela. Prasības un testēšanas metodes";
3.2.
LVS EN 14274:2013 "Automobiļu degvielas. Benzīna un dīzeļdegvielas kvalitātes novērtēšana. Degvielas kvalitātes monitoringa sistēma (FQMS)";
3.3.
LVS EN 16640:2017 "Bioloģiskas izcelsmes produkti. Bioloģiskas izcelsmes oglekļa saturs. Bioloģiskas izcelsmes oglekļa satura noteikšana ar radioaktīvā oglekļa metodi".
9. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "V1136" Bēnes pagastā, Dobeles novadā, nodošanu Dobeles novada pašvaldības īpašumā"
22-TA-3492
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
10. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo nekustamo īpašumu "V892" Praulienas pagastā, Madonas novadā, un "V903" Mētrienas pagastā, Madonas novadā, nodošanu Madonas novada pašvaldības īpašumā"
23-TA-90
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
11. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo nekustamo īpašumu "V850", "V882", "V883", "V890" un "V891" Madonas novadā nodošanu Madonas novada pašvaldības īpašumā"
23-TA-103
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai. 
12. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "Veckūlu iela" Ādažos, Ādažu novadā, nodošanu Ādažu novada pašvaldības īpašumā"
22-TA-3761
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai. 
13. §
Par Ministru kabineta 2019. gada 1. oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 44 16. §) "Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Kosovas Republikas valdības nolīgumu par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu"" atzīšanu par aktualitāti zaudējušu
23-TA-1
(A. K. Kariņš)
Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2019. gada 1. oktobra sēdes protokollēmumu (prot. Nr. 44 16. §) "Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Kosovas Republikas valdības nolīgumu par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu"".
14. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 451 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm""
23-TA-494
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai. 
15. §
Noteikumu projekts "Radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauju noteikumi"
22-TA-2498
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
16. §
Rīkojuma projekts "Par Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Mazcaunītes" pārņemšanu valsts īpašumā"
23-TA-324
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
17. §
Rīkojuma projekts "Par Aizkraukles novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Galdupes ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"
23-TA-306
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
18. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 18. maija noteikumos Nr. 316 "Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti""
23-TA-336
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

19. §
Rīkojuma projekts "Par Mārtiņu Baltmani"
23-TA-355
(M. Kučinskis, E. Siliņa, M. Baltmanis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
20. §
Rīkojuma projekts "Par Kaspara Rožkalna atbrīvošanu no Ventspils brīvostas valdes locekļa amata un  Anda Zariņa iecelšanu Ventspils brīvostas valdes locekļa amatā"
23-TA-345
(I. Indriksone, A. Zariņš, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
21. §
Rīkojuma projekts "Par atļauju Andim Zariņam savienot amatus"
23-TA-354
(I. Indriksone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
22. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības fondu projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2021.–2027. gada plānošanas periodā"
22-TA-1963
(A. Ašeradens, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
23. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 28. augusta noteikumos Nr. 382 "Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība""
22-TA-2273
(A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
24. §
Noteikumu projekts "Kritēriji un kārtība, kādā tiek piešķirts un anulēts valsts nozīmes interešu izglītības iestādes statuss"
22-TA-967
(A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
25. §
Likumprojekts "Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā"
22-TA-888
(L. Meņģelsone, A. Stirna, Dz. Mozgis, I. Birzniece, N. Puntulis, I. Pudule, B. Liepiņa, P. Liniņš, A. Vērzemnieks, D. Vītols, I. Gobiņa, I. Kalderauska, I. Vekteris, L. Sīle,  I. Indriksone,  D. Šmits, A. Čakša, M. Kučinskis, E. Siliņa, I. Mūrniece, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā" (22-TA-875).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
4.
Lūgt Saeimu likumprojektu izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā" (22-TA-875) (likumprojektu pakete).
26. §
Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā"
22-TA-875
(L. Meņģelsone, A. Stirna, Dz. Mozgis, I. Birzniece, N. Puntulis, I. Pudule, B. Liepiņa, P. Liniņš, A. Vērzemnieks, D. Vītols, I. Gobiņa, I. Kalderauska, I. Vekteris, L. Sīle,  I. Indriksone,  D. Šmits, A. Čakša, M. Kučinskis, E. Siliņa, I. Mūrniece, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā" (22-TA-888).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
4.
Lūgt Saeimu likumprojektu izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā" (22-TA-888) (likumprojektu pakete).
27. §
Rīkojuma projekts "Par 2.1.3.1.i. investīcijas projekta "Ārstniecības procesa datu pārvaldības pilnveidošana" pases apstiprināšanu"
22-TA-3556
(A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
28. §
Rīkojuma projekts "Par 2.1.3.1.i. investīcijas projekta "Klīnisko universitāšu slimnīcu onkoloģijas pacienta datu apmaiņas platformas izveide" pases apstiprināšanu"
22-TA-2949
(A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
29. §
Likumprojekts "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā"
22-TA-2597
(A. Čakša, A. Ašeradens, M. Kučinskis, L. Voroņenko, J. Vitenbergs, L. Meņģelsone, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
30. §
Rīkojuma projekts "Par atklāta konkursa izsludināšanu uz Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka amatu"
23-TA-697
(M. Kučinskis, A. Ašeradens, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot  rīkojuma projektu parakstīšanai.

3. Attīstības plānošanas dokumentu projekti

31. §
Plāna projekts "Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu plāns 2023.-2024. gadam" 
21-TA-1698
(M. Kučinskis, E. Siliņa, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

4. Informatīvie ziņojumi

32. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības fondu un Atveseļošanas fonda plāna ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)"
23-TA-579
(A. Ašeradens, B. Bāne, I. Indriksone, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
33. §
Informatīvais ziņojums "Par Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pilnas pabeigtības nodrošināšanu"
23-TA-208
(A. Čakša, A. Ašeradens, R. Čudars, L. Meņģelsone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Lai nodrošinātu Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma (turpmāk – Kuldīgas tehnikums) Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" (turpmāk – SAM 8.1.3.) ietvaros īstenotā projekta Nr.8.1.3.0/16/I/016  "Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros" (turpmāk – Projekts Nr.8.1.3.0/16/I/016) plānoto darbību nepārtrauktību un nodrošinātu projektam plānoto mērķu sasniegšanu:
2.1.
atbalstīt Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp veicinot noturību izglītošanā un mācībās attālinātā un tiešsaistes režīmā" 4.2.1.6. pasākuma "Profesionālās izglītības iestāžu (tehnikumu) un koledžu mācību vide nozarēm aktuālo prasmju apguvei" (turpmāk – 4.2.1.6. pasākums) ātrāku uzsākšanu un pieņemt zināšanai, ka Valsts izglītības attīstības aģentūra kā plānotais finansējuma saņēmējs uzsāk informatīvajā ziņojumā minēto un 4.2.1.6. pasākumam atbilstošo atbalstāmo darbību īstenošanu pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, ievērojot Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktos, tai skaitā publisko iepirkumu regulējošajos tiesību aktos, noteiktos un informatīvajā ziņojumā ietvertos pasākuma īstenošanas nosacījumus;
2.2.
noteikt, ka pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda 4.2.1.6. pasākumā atbalstāmo darbību ietvaros radušās izmaksas var uzskatīt par attiecināmām finansēšanai no ERAF un valsts budžeta līdzfinansējuma, ja tās atbilst informatīvajā ziņojumā ietvertajām izmaksu pozīcijām un ir radušās ne agrāk par 2021. gada 1. janvāri;
2.3.
noteikt, ka 2023. gadā Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda 4.2.1.6. pasākuma īstenošanai nepieciešamo finansējumu informatīvajā ziņojumā norādīto atbalstāmo darbību īstenošanai indikatīvi 1 405 316 euro apmērā pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas sadarbības iestādē Izglītības un zinātnes ministrija normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas, lūgs, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr. 421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas" 24.2. apakšpunktu, pārdalīt no budžeta  resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"".
3.
Atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai izmaksāt finansējuma saņēmējam maksājuma pieprasījumus pirms Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda SAM 8.1.3. projekta pabeigšanas jau 2024. gada sākumā, ko iekļaut pēdējā noslēguma maksājuma pieprasījumā Eiropas Komisijas noteiktā termiņā.
4.
Izglītības un zinātnes ministrijai ne vēlāk kā līdz 2023. gada 30. novembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu par 4.2.1.6. pasākuma īstenošanu, tostarp paredzot:
4.1.
ka Kuldīgas tehnikuma Projekts Nr. 8.1.3.0/16/I/016  tiek sadalīts divos posmos un īstenots Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda SAM 8.1.3. ietvaros un Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda 4.2.1.6. pasākuma ietvaros kā ātrāk uzsākamais projekts, un tiek norādītas precīzas finansējuma summas abos posmos;
4.2.
uz 4.2.1.6. pasākumu Eiropas Savienības fondu piešķīruma ietvaros pārcelt no SAM 8.1.3. Projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/016 kopējo attiecināmo izmaksu daļu vismaz 1 405 316 euro  apmērā, tādējādi sekmējot Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas izdevumu 2021.–2027. gadam ātrāku deklarēšanu Eiropas Komisijai;
4.3.
gadījumā, ja izmaksas, kas veiktas pirms Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda projekta iesnieguma apstiprināšanas, varētu netikt vai netiek attiecinātas no ERAF finansējuma, Izglītības un zinātnes ministrijai nekavējoties informēt Ministru kabinetu, sagatavojot attiecīgu informatīvo ziņojumu, kurā sniegt detalizētu aprakstu par radušos situāciju un neatbilstības rašanās cēloņiem un finansiālo ietekmi, kā arī fiskāli neitrālus priekšlikumus par turpmāko iespējamo risinājumu.
5.
Izglītības un zinātnes ministrijai izvērtēt citu SAM 8.1.3. ietvaros īstenoto projektu mērķu sasniegšanas iespējas Eiropas Savienības 2014.–2020. gada perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" ietvaros un nepieciešamības gadījumā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus SAM 8.1.3. ietvaros atbalstāmo darbību pārcelšanai uz 4.2.1.6. pasākumu, lai nodrošinātu attiecīgajos projektos plānoto mērķu sasniegšanu pilnā apjomā un Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas izdevumu  2021.–2027. gadam ātrāku deklarēšanu  Eiropas Komisijai.
34. §
Informatīvais ziņojums "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
22-TA-3543
(L. Meņģelsone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam kā Eiropas Savienības Civilās aizsardzības mehānisma nacionālajam kontaktpunktam koordinēt aprīkojuma transportēšanu, loģistikas nodrošināšanu, izmantojot Ārkārtas reaģēšanas koordinācijas centra (ERCC) brokeru pakalpojumu, lai nodrošinātu medicīnisko ierīču nogādāšanu un nodošanu Ukrainas Veselības ministrijas Sabiedrības veselības centram.
35. §
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
22-TA-3687
(L. Meņģelsone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

5. Ministru kabineta lieta

36. §
Atbildes projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (par kartelī iesaistīto uzņēmumu iepirkumu līgumu izbeigšanas tiesiskajām sekām, riskiem un zaudējumu atlīdzināšanas iespējām valsts interesēs)
23-TA-593
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.

6. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

37. §
Latvijas Republikas nostājas projekts par 2023. gada 26. janvāra Argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. INFR(2021)2103
23-TA-689 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Tieslietu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas 2023. gada 26. janvāra Argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. INFR(2021)2103.
2.
Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
3.
Tieslietu ministrijai līdz 2023. gada 1. maijam izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu atbilstošai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2010/64/ES (2010. gada 20. oktobris) par tiesībām uz mutisko un rakstisko tulkojumu kriminālprocesā 3. panta 1. un 2. punkta prasību pārņemšanai.
38. §
Par 2023. gada 23.-24. marta Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-717
(A. Ašeradens, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par 2023. gada 23.-24. marta Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem".
3.
Ministru prezidentam A. K. Kariņam pārstāvēt Latvijas Republiku  Eiropadomes 2023. gada 23.-24. marta sanāksmē.
39. §
Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2023. gada 26. janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. INFR(2022)2076
23-TA-658 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Zemkopības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas 2023. gada 26. janvāra  paziņojumu Nr. INFR(2022)2076.
2.
Zemkopības ministrijai līdz 2023. gada 1. oktobrim iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sarakstu ar veicamajiem  pasākumiem amonjaka emisiju samazināšanai, kas tiks veikti 2023. un 2024. gadā, lai sasniegtu amonjaka emisiju samazināšanas mērķi pirms 2025. gada. Pasākumu sarakstā iekļaut informāciju par paredzētajām izmaiņām normatīvajos aktos, kas nodrošinās pasākumu izpildi, kā arī to ieviešanas termiņus un sasniedzamo amonjaka emisiju samazinājumu pasākumu īstenošanas rezultātā.
3.
Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
40. §
Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2023. gada 26. janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. INFR(2023)0028
23-TA-690 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas 2023. gada 26. janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. INFR(2023)0028.
2.
Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
41. §
Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2023. gada 26. janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2023/0027
23-TA-613 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Ekonomikas ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas 2023. gada 26. janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2023/0027.
2.
Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
3.
Ekonomikas ministrijai līdz 2023. gada 30. septembrim izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā nepieciešamos tiesību aktu projektus pilnīgai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2020/1828 (2020. gada 25. novembris) par pārstāvības prasībām patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai un ar ko atceļ Direktīvu 2009/22/EK transponēšanai.

7. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

42. §
Informatīvais ziņojums "Programmas "Īstermiņa eksporta kredīta garantiju programma, kas tiek īstenota saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 866 "Īstermiņa eksporta kredīta garantiju izsniegšanas noteikumi komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām" rādītāju novērtējums"
23-TA-173 (IP)
(I. Indriksone, K. Kapusta, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
43. §
Informatīvais ziņojums "Par Ministru prezidenta rezolūcijas izpildi"
23-TA-631 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
44. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420271521
23-TA-629 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420271521.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai apgabaltiesai.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420271521, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
45. §
Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr. 2023-01-03
23-TA-518 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto atbildes raksta projektu Satversmes tiesai.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildes rakstu Satversmes tiesai.
3.
Zemkopības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību Satversmes tiesā lietā Nr. 2023-01-03.
Sēdi slēdz plkst. 16:25