Valsts sekretāru 12.05.2022. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 17

Valsts sekretāru 12.05.2022. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 17

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs ‒ J. Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietā, Administrācijas vadītāja ‒ I. Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ I. Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietā, valsts sekretāra vietnieks ‒ E. Severs

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Veselības ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Dreika

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Balševics

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti iekļaujamiem noteikumiem un to saturu"
21-TA-110
(J. Citskovskis)
Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. §
Likumprojekts "Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu rezultātā piemēroto sankciju un pretpasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas un tirgus pārorientācijas atbalsta likums "
22-TA-1107
(E. Valantis, M. Papsujevičs, A. Smiltēna, R. Kronbergs, I. Braunfelde, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Ekonomikas ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju atkārtoti izvērtēt Tieslietu ministrijas konceptuālo iebildumu un, ja nepieciešams, izskatīšanai Ministru kabineta sēdē iesniegt attiecīgi precizētu likumprojekta redakciju.
3. §
Pamatnostādņu projekts "Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam"
2021-TA-1693
(I. Dreika, R. Kronbergs, I. Braunfelde, B. Kņigins, P. Vilks, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu, pamatnostādņu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Atzīmēt, ka Zemkopības ministrija atbalsta pamatnostādņu virzību uz Ministru kabinetu un jautājums par samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmes piemērošanu svaigiem pārtikas produktiem tiks risināts Ministru prezidenta 06.12.2021. uzdevuma Nr.21-UZ-303 ietvaros, kas paredz, ņemot vērā Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas 2021.gada 27.oktobra vēstulē (Nr.142.9/2-38-13/21) minēto, kā arī kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta un vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā pieņemtos lēmumus, Zemkopības ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju izstrādāt un noteiktā kārtībā līdz 2022. gada 1. jūnijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par samazināto pievienotās vērtības nodokli pārtikas produktiem.
3.
Veselības ministrijai:
3.1.
papildināt rīkojuma projektu ar jaunu punktu, paredzot, ka atbildīgajai institūcijai un līdzatbildīgajām institūcijām pamatnostādnēs iekļautos pasākumus nodrošināt atbilstoši piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem, ņemot vērā to, ka pamatnostādņu īstenošanai plānotais papildu finansējums no valsts budžeta līdzekļiem būtiski pārsniedz Latvijas Nacionālā attīstības plānā 2021.-2027.gadam (NAP2027) veselības nozarei plānoto finansējumu; pasākumi, kuriem nepieciešams papildu finansējums, var tikt īstenoti, ja valsts budžeta sagatavošanas procesā tiks atbalstīts Veselības ministrijas iesniegtais prioritāro pasākumu pieteikums; pamatnostādņu īstenošanas procesā jāsamēro finansējuma nepieciešamība ar potenciāli pieejamo finansējumu, kā arī jāvērtē iespēja piesaistīt privāto finansējumu;
3.2.
precizēto rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
Sanāksmi slēdz plkst. 10:00