Valsts sekretāru 27.06.2024. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 22

Valsts sekretāru 27.06.2024. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 22

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Puriņš

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāre ‒ B. Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ I. Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ I. Saleniece

Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ L. Rozentāle

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ L. Austrupe

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ A. Smiltēna

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ E. Turka

Veselības ministrijas valsts sekretāre ‒ A. Vaļuliene

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 2.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt ilgtspējīgu daudzveidu mobilitāti pilsētās" 2.3.1.3. pasākuma  "Veloinfrastruktūras attīstība" īstenošanas noteikumi"
23-TA-2619
(L. Austrupe, I. Gailīte)
1.
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Ņemot vērā, ka Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis sanāksmē nepiedalās un iebildumi sanāksmes laikā netiek uzturēti, saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 606 "Ministru kabineta kārtības rullis" 97.1 punktu, Valsts kancelejai noteikumu projektu kā saskaņotu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. §
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Ziemeļu Investīciju bankas uzņemošās valsts līgumu"
24-TA-984
(L .Kļaviņa, I. Alliks, B. Bāne, I. Aire, I. Gailīte)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Atzīmēt, ka Labklājības ministrija uztur spēkā atzinumā par likumprojektu minēto iebildumu.
3.
Finanšu ministrijai, ņemot vērā Iekšlietu ministrijas iebildumus, kopīgi ar Iekšlietu ministriju tos atkārtoti izvērtēt un attiecīgi papildināt likumprojekta anotāciju ar izvērstāku skaidrojumu par Latvijas Republikas un Ziemeļu Investīciju bankas uzņemošās valsts līguma VII panta piektajā rindkopā minētās pārbaudes saturisko tvērumu, un precizēto likumprojekta anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
4.
Valsts kancelejai pēc precizētās anotācijas saņemšanas likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
Sanāksmi slēdz plkst. 09:35