Ministru kabineta 21.04.2023. ārkārtas sēdes protokols Nr. 21

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.

Ministru kabineta 21.04.2023. ārkārtas sēdes protokols Nr. 21

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Ārlietu ministrs ‒ E. Rinkēvičs

Ekonomikas ministre ‒ I. Indriksone

Finanšu ministrs ‒ A. Ašeradens

Iekšlietu ministrs ‒ M. Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Čakša

Klimata un enerģētikas ministrs ‒ R. Čudars

Kultūras ministrs, aizsardzības ministra pienākumu izpildītājs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministre ‒ E. Siliņa

Satiksmes ministrs ‒ J. Vitenbergs

Tieslietu ministre ‒ I. Lībiņa-Egnere

Veselības ministre ‒ L. Meņģelsone

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ M. Sprindžuks

Zemkopības ministrs ‒ D. Šmits

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 14:00

1. Ministru kabineta lieta

1. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi""
23-TA-474
(A. Čakša, N. Puntulis, I. Indriksone, E. Kanaviņa, I. Vanaga, I. Gailīte, J. Vitenbergs, E. Siliņa, D. Šmits, I. Lībiņa-Egnere, L. Roga, I. Dundure, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Atbalstīt izdevumu pārdali Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta apakšprogrammas 03.01.00 "Augstskolas" ietvaros, samazinot izdevumus 2023. gada prioritārā pasākuma "Augstākā izglītība" īstenošanai 2 000 000 euro apmērā un palielinot izdevumus augstākās izglītības iestādēm, lai nodrošinātu akadēmiskā personāla atlīdzību.
4.
Atbalstīt apropriācijas pārdali 2023. gadā no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 03.03.00 "Zinātniskās darbības attīstība augstskolās un koledžās" prioritārā pasākuma "Augstākā izglītība", samazinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem 821 222 euro apmērā un pārējiem valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm 821 222 euro apmērā:
4.1.
uz apakšprogrammu 03.01.00 "Augstākā izglītība", palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un pārējos valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertus valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm 636 084 euro apmērā augstākās izglītības iestādēm, lai nodrošinātu akadēmiskā personāla atlīdzību;
4.2.
uz apakšprogrammu 03.11.00 "Koledžas", palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem 185 138 euro apmērā un izdevumus atlīdzībai 63 051 euro apmērā un pārējos valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertus valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm 122 087 euro apmērā augstākās izglītības iestādēm, lai nodrošinātu akadēmiskā personāla atlīdzību.
5.
Izglītības un zinātnes ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei atbilstoši šī protokollēmuma 3. un 4. punktam.
6.
Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par apropriācijas pārdali atbilstoši šī protokollēmuma 3. un 4. punktam un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas pārdali.
2. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 376 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs""
23-TA-473
(A. Čakša, N. Puntulis, I. Indriksone, E. Kanaviņa, I. Vanaga, I. Gailīte, J. Vitenbergs, E. Siliņa, D. Šmits, I. Lībiņa-Egnere, L. Roga, I. Dundure, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Sēdi slēdz plkst. 14:55