Ministru kabineta 30.05.2023. sēdes protokols Nr. 28

Ministru kabineta 30.05.2023. sēdes protokols Nr. 28

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministre ‒ I. Mūrniece

Ārlietu ministrs ‒ E. Rinkēvičs

Ekonomikas ministre ‒ I. Indriksone

Finanšu ministrs ‒ A. Ašeradens

Iekšlietu ministrs, zemkopības ministra pienākumu izpildītājs ‒ M. Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Čakša

Klimata un enerģētikas ministrs ‒ R. Čudars

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministre ‒ E. Siliņa

Satiksmes ministrs ‒ J. Vitenbergs

Tieslietu ministre ‒ I. Lībiņa-Egnere

Veselības ministre ‒ L. Meņģelsone

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ M. Sprindžuks

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sēdi sāk plkst. 13:30

1. Ministru kabineta lieta

1. §
Informatīvais ziņojums "Ilgtspējīgs un efektīvs skolu tīkls"
23-TA-1349
(A. Čakša, R. Urtāne, I. Indriksone, J. Vitenbergs, M. Sprindžuks, A. Ašeradens, E. Siliņa, I. Vanaga, R. Vectirāne, I. Slišāns, V. Paulāne, I. Dundure, R. Kalvāns, M. Kučinskis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai sniegto prezentāciju un izteiktos viedokļus.
2.
Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar iesaistītajām ministrijām un sociālajiem partneriem sagatavot un līdz 2023. gada 15. augustam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu ar skaidriem kritērijiem skolu tīkla reformai, vērtējumu par tā ietekmi uz izglītības kvalitāti un pārvaldību, kā arī ar ietekmes izvērtējumu uz valsts un pašvaldību budžetiem.
2. §
Informatīvais ziņojums "Priekšlikumi par slimnīcu tīkla stiprināšanu"
23-TA-1007
(L. Meņģelsone, E. Siliņa, A. Čakša, D. Rezeberga, A. Ērglis, I. Aizsilniece, L. Cipule, A. Šilovs,  A. Janka,  A. Ašeradens, J. Kalējs, M. Kučinskis, E. Rinkēvičs,  A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Veselības ministrijai sagatavot un līdz 2023. gada 15. augustam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu ar kritērijiem par katrā slimnīcu līmenī nodrošināmajiem pakalpojumiem, plānotajām izmaiņām sniedzamo pakalpojumu klāstā un to, kā ir plānots nodrošināt iedzīvotājiem piekļuvi veselības pakalpojumiem pēc slimnīcu tīkla stiprināšanas (tai skaitā speciālistu pieejamība attiecīgā līmeņa slimnīcās), kā arī veicot ietekmes izvērtējumu uz valsts un pašvaldību budžetiem.
Sēdi slēdz plkst. 17:50