Valsts sekretāru 20.10.2022. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 33

PAZIŅOJUMS: LVRTC informē, ka 2023. gada 26. martā laika posmā no plkst. 19.00 līdz plkst. 21.00 var nebūt pieejami LVRTC autentifikācijas rīki. LVRTC būs uzturēšanas darbi, kuru laikā portālos var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.

Valsts sekretāru 20.10.2022. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 33

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs ‒ J. Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāre ‒ B. Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ I. Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ S. Šmīdlere

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ B. Zakevica

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ A. Grīnberga

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ B. Kņigins

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ E. Turka

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības Vienošanās par kopīgu darbību Latvijas Republikas teritorijā esošā naftas vada un naftas produktu vada ekspluatācijā 4. panta darbības apturēšanu"
22-TA-2125
(E. Valantis, I. Gailīte)
Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt uz divām nedēļām.
2. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""
22-TA-390
(O. Bogdanova, B. Bāne, S. Šķiltere, U. Rūbežnīks, I. Gailīte)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Valsts kancelejai likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3.
Atzīmēt, ka Finanšu ministrija sadarbībā ar nozaru ministrijām un Latvijas Pašvaldību savienību informatīvā ziņojuma "Informatīvais ziņojums par projekta "Nodokļu pakalpojumu automatizācija" ieviešanas gaitā izteikto Latvijas Pašvaldību savienības problēmjautājumu izvērtējumu" (21-TA-868) ietvaros izvērtēs jautājumu par likumā "Par nodokļiem un nodevām" ietvertā termina "struktūrvienība" maiņu, lai tas atbilstu lietošanas būtībai.
 
Sanāksmi slēdz plkst. 09:50